Položky aukce

4.2.20184.2.2018 - 04.02.2018

Únorová aukce v Mánesu
 
Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádala v neděli 4. února 2018 další z oblíbených aukcí. Nabídla velké množství kvalitních uměleckých děl, přes práci na papíře, plastiku až k olejomalbě.
Účast na nedělní aukci byla obrovská, velká výstavní síň v Mánesu praskala ve švech. V aukci se utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit. Mnoho vydražených děl poputuje za svými novými majiteli i přes hranice České republiky.
Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu přesáhla 90 %. Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších aukcí v České republice.
 
Mezi nejcennější díla aukce patřil obraz Bouře ve Fécamp(1953, olej na plátně, 65 x 81 cm) od Josefa Šímy.Významný poválečný olej se vydražil za 3.900.000 Kčvč. aukční přirážky. Šímův obraz se vyznačoval neobyčejnou duchovní hloubkou a zcela mimořádnou malířskou kvalitou. Obraz pocházel ze švýcarské sbírky významné sběratelky Marie Čakrtové, která malíře podporovala a která obraz zakoupila přímo od umělce.
 
Poválečná TOYEN za několik milionů
Mezi nejvýznamnější umělecká díla patřil také zcela bezpochyby výjimečný obraz Lavandiéres de nuitz roku 1953 (olej na plátně, průměr 40 cm) od Marie Čermínové – TOYEN. Po krátké chvíli se cena obrazu vyšplhala na 5.500.000 Kčvč. aukční přirážky. Dražba tohoto oleje krásně zakončila jednu z nejúspěšnějších aukcí.
 
Další úspěchy únorové aukce
V aukci se prodala také skvělá plastika od Olbrama Zoubkas názvem Múza(1977, bronz, jediný odlitek, výška 182 cm). Po velkém boji mezi přítomnými v sále a na telefonu se cena této elegantní plastiky vyšplhala až na vysoké 2.480.000 Kčvč. aukční přirážky, což je světový rekord umělce. Tento výkon byl v sále náležitě odměněn potleskem.
V aukční nabídce se také objevil vynikající obraz Zimní krajina(1911, olej na lepence, 45,5 x 55 cm) od Jindřicha Pruchy. Obraz dokončil Prucha v zimě na přelomu let 1910 a 1911. Olejomalba překonala očekávání, když se její cena zastavila na 1.050.000 Kčvč. aukční přirážky.
 
Také výjimečný obraz od Františka Kupky, kvaš na papíře s názvem Hudba(1930, kvaš na papíře, 27 x 29,5 cm) se svojí cenou dostal až na 2.000.000 Kčvč. aukční přirážky. Kupka tento obraz vytvořil jako studii k oleji se stejným názvem, který je umístěn ve sbírce Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou v Paříži.
 
Pozornost sběratelů přitáhla také skvělá umělecká díla z rukou moderních umělců, jako např. Modrý stůlod Yves Kleina, který se vydražil za skvělých 690.000 Kčvč. aukční přirážky.
V sále se doslova strhl boj při dražbě plastiky Motocyklistyod Otakara Švece. O oblíbenou plastiku se „porvali“ dražitelé na telefonu i v sále. Z původní vyvolávací ceny 20.000 Kč se tak dosažená cena vyšplhala až na neuvěřitelných 340.000 Kčvč. aukční přirážky.
 
V aukci se také úspěšně vydražil mimořádný olej na plátně od Jiřího Johnas názvem Oblázek z roku 1970. Obraz se vydražil za konečnou cenu 1.900.000 Kč vč. aukční přirážky a jedná se o světový rekord umělce.
 
V nedělní aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery bylo překonáno mnoho autorských rekordů.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče HagiborCzech National Trusta také na podporu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.
Celkový výtěžek charitativní aukce činil skoro 200.000 Kč.
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
                                                                                                                                       
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
www.aloos.cz
February Auction in Manes
 
Adolf Loos Apartment and Galleryauctioned another popular auction on Sunday, February 4, 2018. It has offered a great deal of quality artwork, through works on paper, sculptures to oil paintings.
Participation in the Sunday auction was huge, the large exhibition hall in Manes burst at the seams. There were many bidders in the auction, whether personally in the hall, on the phone or through a written limit. Many works were auctioned by their new owners across the borders of the Czech Republic. 
The total success of the Sunday auctions in Manes exceeded 90%. This was one of the most successful auctions in the Czech Republic.
 
Among the most valuable works of the auction was the oil painting Storm at Fécamp (1953, oil on canvas, 65 x 81 cm) by Josef Šíma. Significant post-war oil was auctioned for 3,900,000 CZK incl. buyer's premium. Šíma's painting was characterized by an extraordinary spiritual depth and exceptional painting quality. The painting came from the Swiss collection of an important collector, Marie Čakrtová, who supported the painter and bought the painting directly from the artist.

The most remarkable works of art was undoubtedly the exceptional picture of Lavandiéres de nuit from 1953 (oil on canvas, diameter 40 cm) by Marie Čermínová - TOYEN. After a short while the price of the painting climbed to 5.500.000 CZK incl. buyer's premium. The auction of this oil has beautifully finished one of the most successful auctions of all time in the Czech republic.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery also organized another charity auction. The full proceeds of the auction will be donated in support of the Filip Venclík Foundationthe Hagibor Social Care Home, the Czech National Trust and also the support of the Tatana Kucharova - Beauty Helps Foundation.
The total proceeds of the charity auction amounted to nearly 200,000 CZK.

Thank you all for your support and see next time at our auction!
 
Charitativní aukceCharity auction

31: František Tavík Šimon | Starý přístav v AmsterdamuThe Old Harbor in Amsterdam

(1877 Železnice – 1942 Praha)(1877 – 1942) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4 710 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate price: 5 880 – 7 840 EUR
kolem 1909
olej na plátně
60 x 60 cm
signováno vlevo dole...

Oil on canvas
Dimensions: 60 x 60 cm
Signed lower left "T. F. SIMON"

...

zobrazit detailshow detail

32: František Vobecký | KyticeStill Life with Flowers

(1902 Trhový Štěpánov - 1991 Praha)(1902 - 1991) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 250.000 KčStarting/Selling price: 9 800 EUR Odhadní cena: 300.000 - 400.000 KčEstimate price: 11 760 – 15 690 EUR
olej na plátně
104,5 x 68 cm
signováno vlevo dole: F. Vobecký
...
Oil on canvas
Dimensions: 104,5 x 68 cm
Signed lower left "F. Vobecky...
zobrazit detailshow detail

33: Václav Radimský | Krajina s rybníkem a leknínyLandscape with a Pond and Water Lilies

(1867 Kolín nad Labem – 1946 Pašinka u Kolína)(1867 – 1946) Vydraženo:Sold: 290.000 Kč / 11 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 290.000 KčStarting/Selling price: 11 370 EUR Odhadní cena: 350.000 – 450.000 KčEstimate price: 13 730 – 17 650 EUR
olej na lepence
70 x 100 cm
signováno vlevo dole: V. Radimský
...
Oil on cardboard
Dimensions: 70 x 100 cm
Signed lower left "V. ...
zobrazit detailshow detail

34: Václav Radimský | Krajina z okolí GivernyLandscape at Giverny

(1867 Kolín nad Labem – 1946 Pašinka u Kolína)(1867 – 1946) Vydraženo:Sold: 1.700.000 Kč / 68 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 1.650.000 KčStarting/Selling price: 64 710 EUR Odhadní cena: 1.800.000 – 2.200.000 KčEstimate price: 70 590 – 86 270 EUR
olej na plátně
60,5 x 141 cm
signováno vlevo dole: V Radimský
...
Oil on canvas
Dimensions: 60,5 x 141 cm
Signed lower left "V Radimsky...
zobrazit detailshow detail

35: Josef Procházka | Jevany (Na procházce)Jevany Village (On a Walk)

(1909 Horní Kruty - 1984 Praha)(1909 - 1984) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 KčStarting/Selling price: 3 140 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate price: 3 920 – 5 880 EUR
olej na sololitu
50 x 70 cm
signováno vpravo dole: Jos. Procházka....
Oil on board
Dimensions: 50 x 70 cm
Signed lower right "Jos. Prochazka."...
zobrazit detailshow detail

36: Josef Procházka | Krajina z PosázavíLandscape from Posazavi

(1909 Horní Kruty - 1984 Praha)(1909 - 1984) Vydraženo:Sold: 25.000 Kč / 1 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 19.000 KčStarting/Selling price: 750 EUR Odhadní cena: 25.000 - 35.000 KčEstimate price: 980 – 1 370 EUR
olej na lepence
17 x 25 cm
signováno vpravo dole: Jos. Procházka....
Oil on cardboard
Dimensions: 17 x 25 cm
Signed lower right "Jos....
zobrazit detailshow detail

37: Jindřich Prucha | Zimní krajinaWinter Landscape

(1886 Uherské Hradiště – 1914 Halič)(1886 – 1914) Vydraženo:Sold: 860.000 Kč / 34 400 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 400.000 KčStarting/Selling price: 15 690 EUR Odhadní cena: 700.000 – 1.000.000 KčEstimate price: 27 450 – 39 220 EUR
olej na lepence
45,5 x 55 cm
signováno vpravo dole: Prucha...
Oil on cardboard
Dimensions: 45,5 x 55 cm
Signed lower right " Prucha...
zobrazit detailshow detail

38: Jindřich Štyrský | HôtelHôtel

(1899 Dolní Čermná – 1942 Praha)(1899 – 1942) Vydraženo:Sold: 260.000 Kč / 10 400 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 200.000 KčStarting/Selling price: 7 840 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate price: 9 800 – 13 730 EUR
kvaš na papíře
22,4 x 9,8 cm
signováno a datováno vpravo dole: Štyrský...
Gouache on paper
Dimensions: 22,4 x 9,8 cm
Signed lower right "...
zobrazit detailshow detail

39: Jan Zrzavý | Lodi v přístavuBoats in the Harbor

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)(1890 – 1977) Vydraženo:Sold: 390.000 Kč / 15 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 390.000 KčStarting/Selling price: 15 290 EUR Odhadní cena: 600.000 – 700.000 KčEstimate price: 23 530 – 27 450 EUR
kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 29 x 36,5 cm
signováno...
Mixed media on paper
Cut out a passe-partout: 29 x 36,5 cm
Signed and dated...
zobrazit detailshow detail

40: Miloslav Holý | Ořezané stromy ve SlatiněCropped Trees in Slatina

(1897 Praha – 1974 Praha)(1897 – 1974) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 KčStarting/Selling price: 860 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate price: 1 180 – 1 570 EUR
olej na lepence
18 x 33 cm
signováno a datováno vpravo dole: M. Holý...
Oil on cardboard
Dimensions: 18 x 33 cm
Signed and dated "M. Holy 50"...
zobrazit detailshow detail

41: Miloslav Holý | Pole k večeru u Přímu (u Zdobnice)Evening Field at Prim (near Zdobnice)

(1897 Praha – 1974 Praha)(1897 – 1974) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 KčStarting/Selling price: 860 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate price: 1 180 – 1 570 EUR
olej, plátno, lepenka
20,5 x 40,5 cm
signováno a datováno vpravo dole...
Oil, canvas, cardboard
Dimensions: 20,5 x 40,5 cm
Signed and dated...
zobrazit detailshow detail

42: Josef Liesler | OperatérThe Obstetrician

(1912 Vidolice – 2005 Praha)(1912 – 2005) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč / 3 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 KčStarting/Selling price: 3 140 EUR Odhadní cena: 150.000 - 250.000 KčEstimate price: 5 880 – 9 800 EUR
olej na plátně
105,5 x 60 cm
signováno a datováno vpravo uprostřed:...
Oil on canvas
Dimensions: 105,5 x 60 cm
Signed and dated right in the...
zobrazit detailshow detail

43: Josef Liesler | Zátiší s angreštem a rybízemStill Life with Gooseberry and Currant

(1912 Vidolice – 2005 Praha)(1912 – 2005) Vydraženo:Sold: 30.000 Kč / 1 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 KčStarting/Selling price: 1 180 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate price: 1 570 – 2 350 EUR
olej na plátně
24,5 x 33,5 cm
signováno a datováno dole uprostřed:...
Oil on canvas
Dimensions: 24,5 x 33,5 cm
Signed and dated lower in the...
zobrazit detailshow detail

44: Jaroslav Ronek | VlakTrain

(1892 Praha – 1962 Praha)(1892 – 1962) Vydraženo:Sold: 25.000 Kč / 1 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 12.000 KčStarting/Selling price: 470 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1 180 EUR
olej na plátně
59 x 54 cm
signováno vpravo dole: Ronek
 ...
Oil on canvas
Dimensions: 59 x 54 cm
Signed lower right "Ronek"...
zobrazit detailshow detail

45: Jaroslav Ronek | Vlak v zimní krajiněTrain in Winter Landscape

(1892 Praha – 1962 Praha)(1892 – 1962) Vydraženo:Sold: 26.000 Kč / 1 040 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 13.000 KčStarting/Selling price: 510 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1 180 EUR
olej na plátně
45 x 65 cm
vzadu na blindrámu razítko Minerva
...
Oil on canvas
Dimensions: 45 x 65 cm
Signed lower right "Ronek"...
zobrazit detailshow detail

46: Alois Moravec | Michovský kopec / Na poliMichov Hill/ In the Field

(1899 Malá Chýše u Milevska – 1987 Praha)(1899 – 1987) Vydraženo:Sold: 18.000 Kč / 720 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 10.000 KčStarting/Selling price: 390 EUR Odhadní cena: 20.000 – 40.000 KčEstimate price: 780 – 1 570 EUR
olej na plátně
68,5 x 98,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Alois...
Oil on canvas
Dimensions: 68,5 x 98,5 cm
Signed and dated lower right...
zobrazit detailshow detail

47: Karel Svolinský | Slovanské tanceSlavic Dances

(1896 Olomouc – 1986 Praha)(1896 – 1986) Vydraženo:Sold: 18.000 Kč / 720 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 8.000 KčStarting/Selling price: 310 EUR Odhadní cena: 15.000 - 20.000 KčEstimate price: 590 – 780 EUR
pero, tuš, akvarel
výřez pasparty: 23,5 x 40 cm
signováno a datováno...
Pen, ink, watercolor, paper
Cut out a passe-partout: 23,5 x 40 cm
...
zobrazit detailshow detail

48: Jaroslav Veris | Sedící aktSitting Nude

(1900 Vsetín – 1983 Kutná Hora)(1900 – 1983) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 8.000 KčStarting/Selling price: 310 EUR Odhadní cena: 10.000 – 15.000 KčEstimate price: 390 – 590 EUR
pastel na papíře
výřez pasparty: 48 x 35 cm
signováno vpravo dole:...
Pastel on paper
Cut out a passe-partout: 48 x 35 cm
Signed lower right...
zobrazit detailshow detail

49: Václav Pavlík | Kytice Still Life with Flowers

(1901 Černilov u Hradce Králové – 1966 Poříčí nad Sázavou)(1901 – 1966) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 12.000 KčStarting/Selling price: 470 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1 180 EUR
olej na plátně
79 x 62,5 cm
signováno vpravo dole: V. Pavlík
...
Oil on canvas
Dimensions: 79 x 62,5 cm
Signed lower right "V. Pavlik"...
zobrazit detailshow detail

50: Josef Svoboda | PivoňkyStill Life with Peonies

(1901 Mariánské Lázně – 1945 Praha)(1901 – 1945) Vydraženo:Sold: 25.000 Kč / 1 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1 570 – 1 960 EUR
olej na překližce
114 x 90,5 cm
signováno vpravo dole: Svoboda Jos....
Oil on plywood
Dimensions: 114 x 90,5 cm
Signed lower right " Svoboda Jos."...
zobrazit detailshow detail

51: Josef Holoubek | Kostel v Handlové na SlovenskuChurch in Handlova Village in Slovakia

(1892 Plotiště u Hradce Králové – 1967 Trenčín)(1892 – 1967) Vydraženo:Sold: 26.000 Kč / 1 040 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 KčStarting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 40.000 KčEstimate price: 780 – 1 570 EUR
olej na plátně
114 x 93 cm
signováno a datováno vlevo dole: J....
Oil on canvas
Dimensions: 114 x 93 cm
Signed and dated lower left "J....
zobrazit detailshow detail

52: František Tichý | Commedia dell‘arteCommedia dell‘arte

(1896 Praha – 1961 Praha)(1896 – 1961) Vydraženo:Sold: 49.000 Kč / 1 960 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 28.000 Kč Starting/Selling price: 1 100 EUR Odhadní cena: 35.000 - 40.000 KčEstimate price: 1 370 – 1 570 EUR
tříbarevná suchá jehla
výřez pasparty: 32 x 41 cm
signováno a datováno...
Three-color drypoint
Cut out a passe-partout: 32 x 41 cm
Signed and...
zobrazit detailshow detail

53: František Tichý | Básník v hnědémThe Poet

(1896 Praha – 1961 Praha)(1896 – 1961) Vydraženo:Sold: 34.000 Kč / 1 360 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 26.000 Kč Starting/Selling price: 1 020 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate price: 1 570 – 2 350 EUR
sépie na papíře
výřez pasparty: 22 x 15 cm
signováno a datováno vpravo...
Sepia on paper
Cut out a passe-partout: 22 x 15 cm
Signed and dated lower...
zobrazit detailshow detail

54: František Tichý | Biblické městoThe Biblical Town

(1896 Praha – 1961 Praha)(1896 – 1961) Vydraženo:Sold: 24.000 Kč / 960 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 Kč Starting/Selling price: 860 EUR Odhadní cena: 30.000 - 40.000 KčEstimate price: 1 180 – 1 570 EUR
pero, ruční papír
výřez pasparty: 13,5 x 45,5 cm
signatura nezjištěna...
Pen, handmade paper
Cut out a passe-partout: 13,5 x 45,5 cm
Signature...
zobrazit detailshow detail

55: František Tichý | Zátiší s kaštanyStill Life with Chestnuts

(1896 Praha – 1961 Praha)(1896 – 1961) Vydraženo:Sold: 480.000 Kč / 19 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 450.000 Kč Starting/Selling price: 17 650 EUR Odhadní cena: 500.000 - 600.000 KčEstimate price: 19 610 – 23 530 EUR
olej na plátně
22 x 31 cm
signováno a datováno uprostřed dole:...
Oil on canvas
Dimensions: 22 x 31 cm
Signed, dated and dedicated lower...
zobrazit detailshow detail

56: Otakar Lebeda | Děvče v krojiGirl in a Folk Costume

(1877 Praha – 1901 Malá Chuchle)(1877 – 1901) Vydraženo:Sold: 125.000 Kč / 5 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 125.000 Kč Starting/Selling price: 4 900 EUR Odhadní cena: 150.000 – 250.000 KčEstimate price: 5 880 – 9 800 EUR
olej na dřevěné desce
50 x 58,5 cm
signováno a datováno vpravo dole a...
Oil on panel
Dimensions: 50 x 58,5 cm
Signed and dated lower right and lower...
zobrazit detailshow detail

57: Vojtěch Hynais | Portrét paní Hruškové s dětmiPortrait of Mrs Hruskova with Children

(1854 Vídeň – 1925 Praha)(1854 – 1925) Vydraženo:Sold: 750.000 Kč / 30 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 750.000 Kč Starting/Selling price: 29 410 EUR Odhadní cena: 900.000 – 1.200.000 KčEstimate price: 35 290 – 47 060 EUR
olej na plátně
46 x 31 cm
signováno vpravo dole: V Hynais
...
Oil on canvas
Dimensions: 46 x 31 cm
Signed lower right "V Hynais"
 ...
zobrazit detailshow detail

58: Josef Holub | Pohled na město Slaný v ziměView of the Town of Slany in Winter

(1870 Slaný – 1957 Kvasiny)(1870 – 1957) Vydraženo:Sold: 90.000 Kč / 3 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 Kč Starting/Selling price: 3 530 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate price: 3 920 – 5 880 EUR
olej na plátně
67 x 115 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Holub...
Oil on canvas
Dimensions: 67 x 115 cm
Signed and dated lower right "J. Holub...
zobrazit detailshow detail

59: Bohumír Dvorský | Léto (Sv. Kopeček u Olomouce) Summer (The Holy Hill near Olomouc)

(1902 Paskov - 1976 Svatý Kopeček)(1902 - 1976) Vydraženo:Sold: 70.000 Kč / 2 800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 Kč Starting/Selling price: 1 760 EUR Odhadní cena: 60.000 - 80.000 KčEstimate price: 2 350 – 3 140 EU
olej na plátně
73 x 115 cm
vzadu štítek Českého fondu výtvarných...
Oil on canvas
Dimensions: 73 x 115 cm
Signed lower left "B. Dvorsky"...
zobrazit detailshow detail

60: Josef Váchal | Z rukou osuduFrom the Hands of Fate

(1884 Milavče u Domažlic – 1969 Studeňany u Jičína)(1884 – 1969) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4 710 EUR Odhadní cena: 150.000 - 200.000 KčEstimate price: 5 880 – 7 840 EUR
kombinovaná technika (akvarel, tuš, papír)
60 x 46,5 cm
signováno...
Mixed media, watercolor, ink, paper
Dimensions: 60 x 46,5 cm
Signed...
zobrazit detailshow detail

Stránky