Položky aukce

4.2.20184.2.2018 - 04.02.2018

Únorová aukce v Mánesu
 
Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádala v neděli 4. února 2018 další z oblíbených aukcí. Nabídla velké množství kvalitních uměleckých děl, přes práci na papíře, plastiku až k olejomalbě.
Účast na nedělní aukci byla obrovská, velká výstavní síň v Mánesu praskala ve švech. V aukci se utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit. Mnoho vydražených děl poputuje za svými novými majiteli i přes hranice České republiky.
Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu přesáhla 90 %. Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších aukcí v České republice.
 
Mezi nejcennější díla aukce patřil obraz Bouře ve Fécamp(1953, olej na plátně, 65 x 81 cm) od Josefa Šímy.Významný poválečný olej se vydražil za 3.900.000 Kčvč. aukční přirážky. Šímův obraz se vyznačoval neobyčejnou duchovní hloubkou a zcela mimořádnou malířskou kvalitou. Obraz pocházel ze švýcarské sbírky významné sběratelky Marie Čakrtové, která malíře podporovala a která obraz zakoupila přímo od umělce.
 
Poválečná TOYEN za několik milionů
Mezi nejvýznamnější umělecká díla patřil také zcela bezpochyby výjimečný obraz Lavandiéres de nuitz roku 1953 (olej na plátně, průměr 40 cm) od Marie Čermínové – TOYEN. Po krátké chvíli se cena obrazu vyšplhala na 5.500.000 Kčvč. aukční přirážky. Dražba tohoto oleje krásně zakončila jednu z nejúspěšnějších aukcí.
 
Další úspěchy únorové aukce
V aukci se prodala také skvělá plastika od Olbrama Zoubkas názvem Múza(1977, bronz, jediný odlitek, výška 182 cm). Po velkém boji mezi přítomnými v sále a na telefonu se cena této elegantní plastiky vyšplhala až na vysoké 2.480.000 Kčvč. aukční přirážky, což je světový rekord umělce. Tento výkon byl v sále náležitě odměněn potleskem.
V aukční nabídce se také objevil vynikající obraz Zimní krajina(1911, olej na lepence, 45,5 x 55 cm) od Jindřicha Pruchy. Obraz dokončil Prucha v zimě na přelomu let 1910 a 1911. Olejomalba překonala očekávání, když se její cena zastavila na 1.050.000 Kčvč. aukční přirážky.
 
Také výjimečný obraz od Františka Kupky, kvaš na papíře s názvem Hudba(1930, kvaš na papíře, 27 x 29,5 cm) se svojí cenou dostal až na 2.000.000 Kčvč. aukční přirážky. Kupka tento obraz vytvořil jako studii k oleji se stejným názvem, který je umístěn ve sbírce Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou v Paříži.
 
Pozornost sběratelů přitáhla také skvělá umělecká díla z rukou moderních umělců, jako např. Modrý stůlod Yves Kleina, který se vydražil za skvělých 690.000 Kčvč. aukční přirážky.
V sále se doslova strhl boj při dražbě plastiky Motocyklistyod Otakara Švece. O oblíbenou plastiku se „porvali“ dražitelé na telefonu i v sále. Z původní vyvolávací ceny 20.000 Kč se tak dosažená cena vyšplhala až na neuvěřitelných 340.000 Kčvč. aukční přirážky.
 
V aukci se také úspěšně vydražil mimořádný olej na plátně od Jiřího Johnas názvem Oblázek z roku 1970. Obraz se vydražil za konečnou cenu 1.900.000 Kč vč. aukční přirážky a jedná se o světový rekord umělce.
 
V nedělní aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery bylo překonáno mnoho autorských rekordů.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče HagiborCzech National Trusta také na podporu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.
Celkový výtěžek charitativní aukce činil skoro 200.000 Kč.
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
                                                                                                                                       
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
www.aloos.cz
February Auction in Manes
 
Adolf Loos Apartment and Galleryauctioned another popular auction on Sunday, February 4, 2018. It has offered a great deal of quality artwork, through works on paper, sculptures to oil paintings.
Participation in the Sunday auction was huge, the large exhibition hall in Manes burst at the seams. There were many bidders in the auction, whether personally in the hall, on the phone or through a written limit. Many works were auctioned by their new owners across the borders of the Czech Republic. 
The total success of the Sunday auctions in Manes exceeded 90%. This was one of the most successful auctions in the Czech Republic.
 
Among the most valuable works of the auction was the oil painting Storm at Fécamp (1953, oil on canvas, 65 x 81 cm) by Josef Šíma. Significant post-war oil was auctioned for 3,900,000 CZK incl. buyer's premium. Šíma's painting was characterized by an extraordinary spiritual depth and exceptional painting quality. The painting came from the Swiss collection of an important collector, Marie Čakrtová, who supported the painter and bought the painting directly from the artist.

The most remarkable works of art was undoubtedly the exceptional picture of Lavandiéres de nuit from 1953 (oil on canvas, diameter 40 cm) by Marie Čermínová - TOYEN. After a short while the price of the painting climbed to 5.500.000 CZK incl. buyer's premium. The auction of this oil has beautifully finished one of the most successful auctions of all time in the Czech republic.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery also organized another charity auction. The full proceeds of the auction will be donated in support of the Filip Venclík Foundationthe Hagibor Social Care Home, the Czech National Trust and also the support of the Tatana Kucharova - Beauty Helps Foundation.
The total proceeds of the charity auction amounted to nearly 200,000 CZK.

Thank you all for your support and see next time at our auction!
 
Charitativní aukceCharity auction

61: Josef Brož | Povodeň (z cyklu Povodně 1941-1944)Flood (from the Flood Cycle 1941-1944)

(1904 Krásno nad Bečvou – 1980 Praha)(1904 – 1980) Vydraženo:Sold: 22.000 Kč / 880 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 Kč Starting/Selling price: 860 EUR Odhadní cena: 25.000 - 35.000 KčEstimate price: 980 – 1 370 EUR
olej na kartonu
37,5 x 65,5 cm
signováno vlevo dole: BROŽ
...
Oil on cardboard
Dimensions: 37,5 x 65,5 cm
Signed lower left "BROZ"...
zobrazit detailshow detail

62: Jaroslav Grus | Silnice v krajině I.Road in the Countryside I.

(1891 Pardubice – 1983 Praha)(1891 – 1983) Vydraženo:Sold: 13.000 Kč / 520 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 11.000 Kč Starting/Selling price: 430 EUR Odhadní cena: 15.000 – 25.000 KčEstimate price: 590 – 980 EUR
olej na papíře
62 x 88 cm
signováno vpravo dole: J. Grus
...
Oil on paper
Dimensions: 62 x 88 cm
Signed lower right "J. Grus"
 ...
zobrazit detailshow detail

63: Jaroslav Grus | Silnice v krajině II.Road in the Countryside II.

(1891 Pardubice – 1983 Praha)(1891 – 1983) Vydraženo:Sold: 22.000 Kč / 880 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 11.000 Kč Starting/Selling price: 430 EUR Odhadní cena: 15.000 – 25.000 KčEstimate price: 590 – 980 EUR
olej na papíře
62 x 88 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Grus 73...
Oil on paper
Dimensions: 62 x 88 cm
Signed and dated lower right "J. Grus 73...
zobrazit detailshow detail

64: Josef Multrus | Nový svět v PrazeNew World Quarter in Prague

(1898 Praha - 1957 Praha)(1898 - 1957) Vydraženo:Sold: 90.000 Kč / 3 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 Kč Starting/Selling price: 3 530 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate price: 4 710 – 6 270 EUR
olej na plátně
80 x 100 cm
signováno vlevo dole: MULTRUS
...
Oil on canvas
Dimensions: 80 x 100 cm
Signed lower left "MULTRUS"
 ...
zobrazit detailshow detail

65: Alois Schneiderka | Zimní krajina (Z Valašska)Winter Landscape (Valassko Region)

(1896 Valašské Meziříčí – 1958 Velké Karlovice)(1896 – 1958) Vydraženo:Sold: 15.000 Kč / 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 30.000 – 60.000 KčEstimate price: 1 180 – 2 350 EUR
olej na lepence, karton
31 x 39,5 cm
signováno vpravo dole: Al....
Oil on cardboard
Dimensions: 31 x 39,5 cm
Signed lower right "Al....
zobrazit detailshow detail

66: Yves Klein | Modrý stůl Blue Table

(1928 Nice – 1962 Paříž)(1928 Nice – 1962 Paris) Vydraženo:Sold: 570.000 Kč / 22 800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 450.000 Kč Starting/Selling price: 17 650 EUR Odhadní cena: 600.000 – 800.000 KčEstimate price: 23 530 – 31 370 EUR
38 x 125,7 x 101,5 cm
čistý pigment IKB v plexiskle 
ocel, sklo,...
38 x 125,7 x 101,5 cm
pure pigment IKB in Plexiglas
steel, glass,...
zobrazit detailshow detail

67: František Kupka | L´AffranchieL´Affranchie

(1871 Opočno - 1957 Puteaux)(1871 Opočno - 1957 Puteaux) Vydraženo:Sold: 200.000 Kč / 8 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 200.000 Kč Starting/Selling price: 7 840 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate price: 9 800 – 13 730 EUR
tuš na papíře
29 x 24,5 cm
signováno vlevo dole: Kupka
...
Ink on paper
Dimensions: 29 x 24,5 cm
Signed lower left "Kupka"...
zobrazit detailshow detail

68: František Kupka | HudbaMusic

(1871 Opočno - 1957 Puteaux)(1871 Opočno - 1957 Puteaux) Vydraženo:Sold: 1.650.000 Kč / 66 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 1.390.000 Kč Starting/Selling price: 54 510 EUR Odhadní cena: 1.500.000 - 2.000.000 KčEstimate price: 58 820 – 78 430 EUR
kvaš na papíře
27 x 29,5 cm
signováno vpravo dole: Kupka
...
Gouache on paper
Dimensions: 27 x 29,5 cm
Signed lower right "Kupka"...
zobrazit detailshow detail

69: Emil Artur Longen | LesThe Forest

(1885 Pardubice – 1936 Benešov)(1885 – 1936) Vydraženo:Sold: 150.000 Kč / 6 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4 710 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7 840 – 11 760 EUR
olej, plátno, lepenka
65,5 x 71,5 cm
signováno a datováno vlevo dole:...
Oil, canvas, cardboard
Dimensions: 65,6 x 71,5 cm
Signed and dated...
zobrazit detailshow detail

70: Vojtěch Tittelbach | BenátkyVenice

(1900 Mutějovice – 1971 Praha)(1900 – 1971) Vydraženo:Sold: 26.000 Kč / 1 040 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 30.000 - 40.000 KčEstimate price: 1 180 – 1 570 EUR
kvaš na papíře
35 x 48 cm
signováno vpravo dole: V. Tittelbach...
Gouache on paper
Dimensions: 35 x 48 cm
Signed lower right "V....
zobrazit detailshow detail

71: Othon Coubine | Kvetoucí mandloň v ProvenceBlooming Almond Tree in Provence

(1883 Boskovice na Moravě - 1969 Marseille)(1883 - 1969) Vydraženo:Sold: 320.000 Kč / 12 800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 230.000 Kč Starting/Selling price: 9 020 EUR Odhadní cena: 300.000 - 400.000 KčEstimate price: 11 760 – 15 690 EUR
olej na plátně
34,5 x 41 cm
signováno vpravo dole: Coubine
...
Oil on canvas
Dimensions: 34,5 x 41 cm
Signed lower right "Coubine"
...
zobrazit detailshow detail

72: Zdeněk František Eberl | Na dražběAt the Auction

(1887 Praha - 1962 Paříž)(1887 - 1962) Vydraženo:Sold: 100.000 Kč / 4 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 65.000 Kč Starting/Selling price: 2 550 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3 140 – 3 920 EUR
kombinovaná technika
44 x 48 cm
signováno a datováno vpravo dole: F....
Mixed media 
Dimensions: 44 x 48 cm
Signed and dated lower right "F. Eberl 30"...
zobrazit detailshow detail

73: Zdeněk František Eberl | Akt v ateliéruNude in the Studio

(1887 Praha - 1962 Paříž)(1887 - 1962) Vydraženo:Sold: 290.000 Kč / 11 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 220.000 Kč Starting/Selling price: 8 630 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate price: 9 800 – 13 730 EUR
olej na plátně
54,5 x 75,5 cm
signováno vpravo dole: Fr. Eberl...
Oil on canvas
Dimensions: 54,5 x 75,5 cm
Signed lower right "Fr. Eberl"...
zobrazit detailshow detail

74: Vincenc Beneš | Pohled ze Střeleckého ostrovaView from Strelecky Island in Prague /verso: Landscape

(1883 Lišice u Chlumce nad Cidlinou – 1979 Praha)(1883 – 1979) Vydraženo:Sold: 150.000 Kč / 6 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4 710 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate price: 5 880 – 7 840 EUR
olej na plátně / oboustranný obraz
40 x 50,5 cm
signováno vpravo dole...
Oil on canvas / reversible painting
Dimensions: 40 x 50,5 cm
Signed...
zobrazit detailshow detail

75: Vincenc Beneš | Zátiší s jahodamiStill Life with Strawberries

(1883 Lišice u Chlumce nad Cidlinou – 1979 Praha)(1883 – 1979) Vydraženo:Sold: 70.000 Kč / 2 800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 49.000 Kč Starting/Selling price: 1 920 EUR Odhadní cena: 70.000 – 90.000 KčEstimate price: 2 750 – 3 530 EUR
olej, plátno, lepenka
25 x 35 cm
signováno vpravo dole: V. Beneš...
Oil, canvas, cardboard
Dimensions: 25 x 35 cm
Signed lower right "V. Benes"...
zobrazit detailshow detail

76: Vincenc Beneš | Zátiší s kyticí a ovocemStill Life with Flowers and Fruit

(1883 Lišice u Chlumce nad Cidlinou – 1979 Praha)(1883 – 1979) Vydraženo:Sold: 49.000 Kč / 1 960 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 49.000 Kč Starting/Selling price: 1 920 EUR Odhadní cena: 70.000 – 90.000 KčEstimate price: 2 750 – 3 530 EUR
olej, lepenka
22,5 x 29,5 cm
signováno vpravo nahoře: V. Beneš...
Oil, cardboard
Dimensions: 22,5 x 29,5 cm
Signed upper right "V. Benes"...
zobrazit detailshow detail

77: František Muzika | HlavaThe Head

(1900 Praha – 1974 Praha)(1900 – 1974) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4 710 EUR Odhadní cena: 150.000 - 250.000 KčEstimate price: 5 880 – 9 800 EUR
kresba, tužka, běloba, papír, kombinovaná technika
výřez pasparty: 27,5 x 19,5 cm...
Mixed media on paper (drawing, pencil, white)
Cut out a passe-partout: 27,5 x 19,5...
zobrazit detailshow detail

78: František Muzika | Mohyla I.Burial Mound I

(1900 Praha – 1974 Praha)(1900 – 1974) Vydraženo:Sold: 1.100.000 Kč / 44 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 800.000 Kč Starting/Selling price: 31 370 EUR Odhadní cena: 1.000.000 - 1.500.000 KčEstimate price: 39 220 – 58 820 EUR
olej na lepence, autorský rám
33 x 46 cm
signováno a datováno vpravo...
Oil on cardboard, framed in an original author´s frame
Dimensions: 33 x 46 cm
...
zobrazit detailshow detail

79: Julius Jakoby | RodinaFamily

(1907 Košice – 1985 Košice)(1907 – 1985) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 160.000 Kč Starting/Selling price: 6 270 EUR Odhadní cena: 200.000 – 250.000 KčEstimate price: 7 840 – 9 800 EUR
olej, plátno, lepenka
20,5 x 31 cm
signováno vpravo dole: Jakoby...
Oil, canvas, cardborad...
zobrazit detailshow detail

80: Jozef Bokšay | Krajina s kostelíkemLandscape with Church

(1891 Kobyletská Poljana – 1975 Užhorod)(1891 – 1975) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 130.000 Kč Starting/Selling price: 5 100 EUR Odhadní cena: 150.000 - 200.000 KčEstimate price: 5 880 – 7 840 EUR
olej na plátně
73 x 94 cm
signováno azbukou vpravo dole: Bokšay...
Oil on canvas
Dimensiosns: 73 x 94 cm
Signed lower right in azbuka "...
zobrazit detailshow detail

81: František Foltýn | VětrovTown of Vetrov

(1891 Královské Stachy – 1976 Brno)(1891 – 1976) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 Kč Starting/Selling price: 2 750 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate price: 3 920 – 5 880 EUR
olej na plátně
43,5 x 80,5 cm
signováno, datováno a popsáno vzadu: Fr...
Oil on canvas
Dimensions: 43,5 x 80,5 cm
Signed, dated and inscribed...
zobrazit detailshow detail

82: Andrej Bělocvětov | Motýlí královnaThe Butterfly Queen

(1923 Praha – 1997 Praha)(1923 – 1997) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3 140 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate price: 3 920 – 5 880 EUR
olej a email na lepence
53 x 30 cm
signováno vlevo nahoře: Bělocvětov...
Oil and enamel on cardboard
Dimensions: 53 x 30 cm
Signed upper left "...
zobrazit detailshow detail

83: Andrej Bělocvětov | Zatíší s chlebemStill Life with a Bread

(1923 Praha – 1997 Praha)(1923 – 1997) Vydraženo:Sold: 70.000 Kč / 2 800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 Kč Starting/Selling price: 2 750 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate price: 3 920 – 5 880 EUR

 

olej na dřevě
50 x 37 cm
signováno a datováno vpravo nahoře...
Oil on panel
Dimensions: 50 x 37 cm
Signed and dated upper right "Belocvetov...
zobrazit detailshow detail

84: Andrej Bělocvětov | SpícíThe Sleeping Beauty

(1923 Praha – 1997 Praha)(1923 – 1997) Vydraženo:Sold: 10.000 Kč / 400 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 10.000 Kč Starting/Selling price: 390 EUR Odhadní cena: 15.000 – 20.000 KčEstimate price: 590 – 780 EUR
štětec, tuš, akvarel, papír
výřez pasparty: 38 x 57,5 cm
signováno a...
Brush, ink, watercolor, paper 
Cut out a passe-partout: 38 x 57,5 cm
Signed...
zobrazit detailshow detail

85: Jan Smetana | Motiv z Paříže (Mont Rouge)Mont Rouge in Paris

(1918 Praha– 1998 Praha)(1918– 1998) Vydraženo:Sold: 350.000 Kč / 14 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 Kč Starting/Selling price: 13 730 EUR Odhadní cena: 400.000 – 600.000 KčEstimate price: 15 690 – 23 530 EUR
olej na plátně
64 x 54 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Smetana...
Oil on canvas
Dimensions: 64 x 54 cm
Signed and dated lower right "J....
zobrazit detailshow detail

86: František Hudeček | Čtyři chodci (Postavy)Four Walkers (Figures)

(1909 Němčice - 1990 Praha)(1909 - 1990) Vydraženo:Sold: 26.000 Kč / 1 040 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 30.000 - 40.000 KčEstimate price: 1 180 – 1 570 EUR
barevné křídy, tuš, papír
22 x 30 cm
signováno a datováno vpravo dole...
Color chalks, ink, paper
Dimensions: 22 x 30 cm
Signed and dated lower right...
zobrazit detailshow detail

87: Vladimír V. Modrý | Plavení koníSwimming of Horses

(1907 Radčice u Plzně – 1976 Plzeň)(1907 – 1976) Vydraženo:Sold: 70.000 Kč / 2 800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 Kč Starting/Selling price: 2 750 EUR Odhadní cena: 90.000 – 120.000 KčEstimate price: 3 530 – 4 710 EUR
olej na desce
74,5 x 86 cm
signováno a datováno vpravo dole: V.V....
Oil on board
Dimensions: 74,5 x 86 cm
Signed and dated lower right " V...
zobrazit detailshow detail

88: Bedřich Feigl | Krajina z JadranuAdriatic Landscape

(1884 Praha – 1965 Londýn)(1884 – 1965) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč / 3 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 30.000 – 50.000 KčEstimate price: 1 180 – 1 960 EUR
olej na lepence
27 x 42,5 cm
signováno vpravo dole: Feigl
...
Oil on cardboard
Dimensions: 27 x 42,5 cm
Signed lower right "Feigl"
...
zobrazit detailshow detail

89: Rudolf Kundera | MarseilleMarseille

(1911 Tuřany u Brna – 2005 Cassis)(1911 – 2005) Vydraženo:Sold: 130.000 Kč / 5 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4 710 EUR Odhadní cena: 150.000 - 200.000 KčEstimate price: 5 880 – 7 840 EUR
olej na plátně
60 x 81 cm
signováno a datováno vlevo dole: Kundera 45...
Oil on canvas
Dimensions: 60 x 81 cm
Signed and dated lower left "Kundera 45"...
zobrazit detailshow detail

90: František Skála st. | Magická krajinaMagical Landscape

(1923 Tuchlovice u Kladna – 2001 Nové Strašecí)(1923 – 2001) Vydraženo:Sold: 32.000 Kč / 1 280 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 50.000 – 80.000 KčEstimate price: 1 960 – 3 140 EUR
kombinovaná technika na papíře
29 x 40 cm
signováno vlevo dole: F....
Mixed media on paper
Dimensions: 29 x 40 cm
Signed lower left "F. Skala 62"...
zobrazit detailshow detail

Stránky