Položky aukce

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

V pražské výstavní síni Mánes se dne 28. října 2018 uskuteční prestižní aukce uměleckých děl, která nabídne široké spektrum kvalitních uměleckých děl v čele s ikonickými díly Toyen z roku 1929 s názvem Čedičové skály (olej na plátně, prvním majitelem byl básník František Halas, vyvolávací cena 16,5 mil. Kč), Jindřicha Štyrského z roku 1925 s názvem Lampiony (olej na plátně, vyvolávací cena 8,2 mil. Kč) a kubistickým dílem Antonína Procházky s názvem Zátiší s petrolejovou lampou (1921, olej na plátně, prvním majitelem byl malíř Jaroslav Král, vyvolávací cena 7,9 mil. Kč). Tato tři plátna vynikající kvality pochází z proslulé sbírky Dr. Ivo Rottera, která byla deponována a vystavována jako dlouhodobá zápůjčka v rakouské Národní galerii Belvedere ve Vídni a na mnoha dalších výstavách v zahraničí.
 
Dále budou v aukci nabídnuta významná díla pocházející z několika předních předválečných sbírek, např. Chlapec v okně (1915-1931, olej na plátně) od Josefa Čapka, který zastupoval československé umění na Světové výstavě v Paříži v roce 1937, s vyvolávací cenou 3,75 mil. Kč, Ukřižování (1912, olej na plátně) od Jindřicha Pruchy z restituce Národní galerie v Praze s vyvolávací cenou 1,2 mil. Kč, slavné Tanečnice (kolem 1905, kvaš na papíře) od Františka Kupky s vyvolávací cenou 2,3 mil. Kč nebo obraz Jana Zrzavého Z Krátké Vsi (olejové tempery, překližka) z roku 1939 s vyvolávací cenou 2,9 mil Kč. Všechna tato díla byla mnohokrát vystavována a publikována. 
Velmi vzácným artefaktem říjnové aukce bude výjimečná fotografie (pigmentový tisk) od Františka Drtikola s názvem Composition z roku 1929 s vyvolávací cenou 400 000 Kč.
 
Mezi nejvýznamnější díla budou patřit bezpochyby i obrazy od S. H. Pinkase, Antonína ChittussihoMiloše Jiránka (restituce Národní galerie v Praze)Joži Uprky, Oldřicha Blažíčka, Otakara Kubína, Georgese Karse, E.A. Longena, Karla Černého, Jana Baucha, Kamila Lhotáka a dalších.
Adolf Loos Apartment and Gallery také pořádá již tradičně další ročník charitativní aukce, která se uskuteční před samotnou hlavní aukcí v síni Mánes. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným.
 
Termín aukce: 28. října 2018 od 14 hodin
 
Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
Předaukční výstava: Výstavní síň Mánes, 13. října - 27. října 2018 od 10 do 18 hodin, 
28. října 2018 od 10 do 13,30 hodin
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
  
On October 28, 2018 a prestigious auction of artworks will be held in the Mánes Exhibition Hall in Prague. The auction will offer a wide range of high-quality works, with the iconic pieces by Toyen entitled "Falaise de Basalte" (1929, oil on canvas, the first owner was the poet František Halas, starting price: CZK 16.5 million), Jindřich Štyrský's oil called "Lanterns" (1925, oil on canvas, starting price: CZK 8.2 million) and Antonín Procházka's cubist work entitled "Still Life with Oil Lamp" (1921, oil on canvas, the owner was the painter Jaroslav Král, starting price: CZK 7.9 million). These three excellent oil-paintings come from the significant collection of Dr. Ivo Rotter, which was exhibited as a long-term loan in the National Gallery Belvedere in Vienna and at many other exhibitions abroad.
 
The auction will offer also important works from several leading pre-war collections, such as "Boy in the Window" (1915-1931, oil on canvas) by Josef Čapek, who represented Czechoslovak Art at the World Exhibition in Paris in 1937, with a starting price of CZK 3.75 million, "Crucifixion" (1911-1912, oil on canvas) by Jindřich Prucha from the restitution of the National Gallery in Prague with a starting price of CZK 1.2 million, the famous "Les Danseuses" (around 1905, gouache on paper) by František Kupka with a starting price of CZK 2.3 million, or a painting by Jan Zrzavý "From the Krátká Village" (oil tempery, plywood) from 1939, with a starting price of CZK 2.9 million. All of these works have been exhibited and published many times.
An extraordinary photograph (pigment print) by František Drtikol called "Composition" from 1929 with a starting price of CZK 400,000 will be offered at this auction too. 
Among the most important works will be undoubtedly the paintings by S. H. Pinkas, Antonín Chittussi, Miloš Jiránek (restitution of the National Gallery in Prague), Joža Uprka, Oldřich Blažíček, Otakar Kubín, Georges Kars, E.A. Longen, Karel Černý, Jan Bauch, Kamil Lhoták and others.

Adolf Loos Apartment and Gallery is also organizing another charity auction, which will take place before the main auction in the Mánes Exhibition Hall. The full auctioned yields will be donated to support the Filip Venclík Foundation, Hagibor Social Home and the Czech National Trust
 
Auction date: October 28, 2018 from 2 pm

Auction location: The Mánes Exhibition hall, Masarykovo nábřeží 250/1, Prague 1
Viewing: The Mánes Exhibition Hall, October 13 - October 27, 2018 from 10 am to 6 pm,
October 28, 2018 from 10 am to 3.30 pm
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Stáhnout katalog v pdfDownload catalog in pdfZobrazit katalogShow catalogCharitativní aukceCharity auction

31: František Kaván | U Haratickejch nemlejouU Haratickejch nemlejou

(1866 Víchovská Lhota u Jilemnice – 1941 Libuň)(1866 - 1941) Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 Kč Starting/Selling price: 2.350 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.140 – 4.710 EUR
olej,...
Oil,...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

32: Oldřich Blažíček | Melouny a dýněMelons and Pumpkins

(1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě – 1953 Praha)(1887 - 1953) Vyvolávací/Prodejní cena: 400.000 Kč Starting/Selling price: 15.690 EUR Odhadní cena: 500.000 – 700.000 KčEstimate price: 19.610 – 27.450 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

33: Oldřich Blažíček | Předjaří v Karlickém údolíEarly Spring in the Karlicke Valley

(1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě – 1953 Praha)(1887 - 1953) Vyvolávací/Prodejní cena: 320.000 KčStarting/Selling price: 12.550 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

34: Zdeněk František Eberl | Práce na viniciOn the Vineyard

(1887 Praha - 1962 Paříž)(1887 - 1962) Vyvolávací/Prodejní cena: 100.000 Kč Starting/Selling price: 3.920 EUR Odhadní cena: 150.000 – 250.000 KčEstimate price: 5.880 – 9.800 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

35: Zdeněk Burian | Dívčí poloakt na divanu (dcera Eva)Nude on the Sofa (daughter Eva)

(1905 Kopřivnice – 1981 Praha)(1905 - 1981) Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 Kč Starting/Selling price: 860 EUR Odhadní cena: 35.000 – 45.000 KčEstimate price: 1.370 – 1.770 EUR
kombinovaná...
Mixed media...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

36: Alois Kalvoda | Krajina s řekouLandscape with the River

(1875 Šlapanice u Brna – 1934 Běhařov u Klatov)(1875 - 1934) Vyvolávací/Prodejní cena: 240.000 KčStarting/Selling price: 9.410 EUR Odhadní cena: 300.000 - 350.000 KčEstimate price: 11.770 – 13.730 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

37: Jindřich Prucha | UkřižováníThe Crucifixion

(1886 Uherské Hradiště – 1914 Halič)(1886 - 1914) Vyvolávací/Prodejní cena: 1.200.000 KčStarting/Selling price: 47.060 EUR Odhadní cena: 1.500.000 – 2.500.000 KčEstimate price: 58.820–98.040 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

38: Jindřich Prucha | KrajinaLandscape

(1886 Uherské Hradiště – 1914 Halič)(1886 - 1914) Vyvolávací/Prodejní cena: 580.000 KčStarting/Selling price: 22.750 EUR Odhadní cena: 650.000 – 750.000 KčEstimate price: 25.490 – 29.410 EUR
olej, plátno...
Oil, canvas...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

39: Kamil Lhoták | Perpetual Motive FoodPerpetual Motive Food

(1912 Praha – 1990 Praha)(1912 - 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 700.000 Kč Starting/Selling price: 27.450 EUR Odhadní cena: 900.000–1.200.000 KčEstimate price: 35.290–47.060 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

40: Kamil Lhoták | Anička Little Anna

(1912 Praha – 1990 Praha)(1912 - 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 250.000 KčEstimate price: 7.840 - 9.800 EUR
olej a...
Oil and...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

41: Karel Langer | Mořský příbojSea Surf

(1878 Nová Paka – 1947 Praha)(1878 - 1947) Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 KčStarting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 35.000 KčEstimate price: 780 – 1.370 EUR
olej na...
Oil on...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

42: Karel Langer | Šeříkový keřLilac Tree

(1878 Nová Paka – 1947 Praha) (1878 - 1947) Vyvolávací/Prodejní cena: 9.000 Kč Starting/Selling price: 350 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
olej na...
Oil on...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

43: Andrea Sacchi, okruh / circle | Bolestný Kristus Ecce Homo

(1599 Řím - 1661 Řím)(1599 – 1661) Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

44: Frederico Barrocci, následovník / follower | Ježíš KristusJesus Christ

(1533 Urbino – 1612 Urbino)(1533 – 1612) Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

45: Karel Černý | Ležící ženaLying Woman

(1910 Brno – 1960 Praha)(1910 - 1960) Vyvolávací/Prodejní cena: 250.000 Kč Starting/Selling price: 9.800 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

46: Vlaho Bukovac (Paul Andrez) | Kráska s třešněmi Beauty with Cherries

(1855 Cavtat – 1922 Praha)(1855 – 1922) Vyvolávací/Prodejní cena: 990.000 Kč Starting/Selling price: 38.820 EUR Odhadní cena: 1.200.000 – 1.600.000 KčEstimate price: 47.060 – 62.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

47: František Kupka | TanečniceLes danseuses

(1871 Opočno - 1957 Puteaux) (1871 - 1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 2.300.000 Kč Starting/Selling price: 90.200 EUR Odhadní cena: 2.500.000 – 3.500.000 KčEstimate price: 98.040 – 137.260 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

48: Jaroslav Věšín | MyslivecHuntsman

(1859 Vrané u Slaného – 1915 Sofia)(1859 - 1915) Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

49: Hippolyt Soběslav Pinkas | Cesta do Cernay-la-Ville (Alej mistrů) Road to Cernay-la-Ville (The Alley of Masters)

(1827 Praha – 1901 Praha) (1827 - 1901) Vyvolávací/Prodejní cena: 1.700.000 Kč Starting/Selling price: 66.670 EUR Odhadní cena: 2.000.000 – 2.500.000 KčEstimate price: 78.430 – 98.040 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

50: Vlastimil Beneš | HřbitůvekSmall Cemetery

(1919 Praha – 1981 Praha) (1919 - 1981) Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 35.000-45.000 KčEstimate price: 1.370 – 1.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

51: Vlastimil Beneš | Via AppiaVia Appia

(1919 Praha – 1981 Praha)(1919 - 1981) Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 45.000-50.000 KčEstimate price: 1.770 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

52: František Tichý | PaganiniPaganini

(1896 Praha – 1961 Praha)(1896 - 1961) Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 150.000 - 200.000 KčEstimate price: 5.880 – 7.840 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

53: Zdeněk Sklenář | PáviPeacocks

(1910 Leština – 1986 Praha) (1910 - 1986) Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.570 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

54: TOYEN | Čedičové skályFALAISE DE BASALTE

(1902 Praha – 1980 Paříž)(1902 – 1980) Vyvolávací/Prodejní cena: 16.500.000 Kč Starting/Selling price: 647.060 EUR Odhadní cena: 20.000.000 – 30.000.000 KčEstimate price: 784.310–1.176.470 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

55: Adolf Hoffmeister | Pocta Maxu Ernstovi Hommage to Max Ernst

(1902 Praha – 1973 Říčky) (1902 - 1973) Vyvolávací/Prodejní cena: 28.000 Kč Starting/Selling price: 1.100 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

56: Alois Wachsman | Bez názvu Untitled

(1898 Praha – 1942 Jičín) (1898 - 1942) Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 70.000 – 90.000 KčEstimate price: 2.750 – 3.530 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

57: Karel Boháček | Krajina ve FranciiLandscape

(1886 Velké Zámachy – 1928 Praha)(1886 - 1928) Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 Kč Starting/Selling price: 2.350 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

58: Jindřich Štyrský | LampionyLanterns

(1899 Dolní Čermná – 1942 Praha)(1899 – 1942) Vyvolávací/Prodejní cena: 8.200.000 Kč Starting/Selling price: 321.570 EUR Odhadní cena: 12.000.000 – 16.000.000 KčEstimate price: 470.590–627.450 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

59: Antonín Chittussi | Francouzská krajina s řekou ( Malířská paleta autora)French Landscape with the River (Painter's Palette)

(1847 Ronov nad Doubravou – 1891 Praha) (1847 – 1891) Vyvolávací/Prodejní cena: 390.000 Kč Starting/Selling price: 15.290 EUR Odhadní cena: 500.000 – 600.000 KčEstimate price: 19.610 – 23.530 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

60: Antonín Chittussi | Krajina ve FranciiLandscape in France

(1847 Ronov nad Doubravou – 1891 Praha) (1847 - 1891) Vyvolávací/Prodejní cena: 400.000 Kč Starting/Selling price: 15.690 EUR Odhadní cena: 500.000 – 600.000 KčEstimate price: 19.610 – 23.530 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

Stránky