Položky aukce

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

V pražské výstavní síni Mánes se dne 28. října 2018 uskuteční prestižní aukce uměleckých děl, která nabídne široké spektrum kvalitních uměleckých děl v čele s ikonickými díly Toyen z roku 1929 s názvem Čedičové skály (olej na plátně, prvním majitelem byl básník František Halas, vyvolávací cena 16,5 mil. Kč), Jindřicha Štyrského z roku 1925 s názvem Lampiony (olej na plátně, vyvolávací cena 8,2 mil. Kč) a kubistickým dílem Antonína Procházky s názvem Zátiší s petrolejovou lampou (1921, olej na plátně, prvním majitelem byl malíř Jaroslav Král, vyvolávací cena 7,9 mil. Kč). Tato tři plátna vynikající kvality pochází z proslulé sbírky Dr. Ivo Rottera, která byla deponována a vystavována jako dlouhodobá zápůjčka v rakouské Národní galerii Belvedere ve Vídni a na mnoha dalších výstavách v zahraničí.
 
Dále budou v aukci nabídnuta významná díla pocházející z několika předních předválečných sbírek, např. Chlapec v okně (1915-1931, olej na plátně) od Josefa Čapka, který zastupoval československé umění na Světové výstavě v Paříži v roce 1937, s vyvolávací cenou 3,75 mil. Kč, Ukřižování (1912, olej na plátně) od Jindřicha Pruchy z restituce Národní galerie v Praze s vyvolávací cenou 1,2 mil. Kč, slavné Tanečnice (kolem 1905, kvaš na papíře) od Františka Kupky s vyvolávací cenou 2,3 mil. Kč nebo obraz Jana Zrzavého Z Krátké Vsi (olejové tempery, překližka) z roku 1939 s vyvolávací cenou 2,9 mil Kč. Všechna tato díla byla mnohokrát vystavována a publikována. 
Velmi vzácným artefaktem říjnové aukce bude výjimečná fotografie (pigmentový tisk) od Františka Drtikola s názvem Composition z roku 1929 s vyvolávací cenou 400 000 Kč.
 
Mezi nejvýznamnější díla budou patřit bezpochyby i obrazy od S. H. Pinkase, Antonína ChittussihoMiloše Jiránka (restituce Národní galerie v Praze)Joži Uprky, Oldřicha Blažíčka, Otakara Kubína, Georgese Karse, E.A. Longena, Karla Černého, Jana Baucha, Kamila Lhotáka a dalších.
Adolf Loos Apartment and Gallery také pořádá již tradičně další ročník charitativní aukce, která se uskuteční před samotnou hlavní aukcí v síni Mánes. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným.
 
Termín aukce: 28. října 2018 od 14 hodin
 
Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
Předaukční výstava: Výstavní síň Mánes, 13. října - 27. října 2018 od 10 do 18 hodin, 
28. října 2018 od 10 do 13,30 hodin
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
  
On October 28, 2018 a prestigious auction of artworks will be held in the Mánes Exhibition Hall in Prague. The auction will offer a wide range of high-quality works, with the iconic pieces by Toyen entitled "Falaise de Basalte" (1929, oil on canvas, the first owner was the poet František Halas, starting price: CZK 16.5 million), Jindřich Štyrský's oil called "Lanterns" (1925, oil on canvas, starting price: CZK 8.2 million) and Antonín Procházka's cubist work entitled "Still Life with Oil Lamp" (1921, oil on canvas, the owner was the painter Jaroslav Král, starting price: CZK 7.9 million). These three excellent oil-paintings come from the significant collection of Dr. Ivo Rotter, which was exhibited as a long-term loan in the National Gallery Belvedere in Vienna and at many other exhibitions abroad.
 
The auction will offer also important works from several leading pre-war collections, such as "Boy in the Window" (1915-1931, oil on canvas) by Josef Čapek, who represented Czechoslovak Art at the World Exhibition in Paris in 1937, with a starting price of CZK 3.75 million, "Crucifixion" (1911-1912, oil on canvas) by Jindřich Prucha from the restitution of the National Gallery in Prague with a starting price of CZK 1.2 million, the famous "Les Danseuses" (around 1905, gouache on paper) by František Kupka with a starting price of CZK 2.3 million, or a painting by Jan Zrzavý "From the Krátká Village" (oil tempery, plywood) from 1939, with a starting price of CZK 2.9 million. All of these works have been exhibited and published many times.
An extraordinary photograph (pigment print) by František Drtikol called "Composition" from 1929 with a starting price of CZK 400,000 will be offered at this auction too. 
Among the most important works will be undoubtedly the paintings by S. H. Pinkas, Antonín Chittussi, Miloš Jiránek (restitution of the National Gallery in Prague), Joža Uprka, Oldřich Blažíček, Otakar Kubín, Georges Kars, E.A. Longen, Karel Černý, Jan Bauch, Kamil Lhoták and others.

Adolf Loos Apartment and Gallery is also organizing another charity auction, which will take place before the main auction in the Mánes Exhibition Hall. The full auctioned yields will be donated to support the Filip Venclík Foundation, Hagibor Social Home and the Czech National Trust
 
Auction date: October 28, 2018 from 2 pm

Auction location: The Mánes Exhibition hall, Masarykovo nábřeží 250/1, Prague 1
Viewing: The Mánes Exhibition Hall, October 13 - October 27, 2018 from 10 am to 6 pm,
October 28, 2018 from 10 am to 3.30 pm
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Stáhnout katalog v pdfDownload catalog in pdfZobrazit katalogShow catalogCharitativní aukceCharity auction

61: Ota Bubeníček | Stromy v krajině Trees in the Landscape

(1871 Praha – 1962 Mladá Vožice) (1871 - 1962) Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 25.000 – 35.000 KčEstimate price: 980 – 1.370 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

62: Gustav Macoun | Na trhu On the Market

(1892 Praha – 1934 Praha) (1892 - 1934) Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

63: Jaroslav Veris | Petit TestamentPetit Testament

(1900 Vsetín – 1983 Kutná Hora)(1900 - 1983) Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

64: Rudolf Kundera | Děvčátko (Pravděpodobně jedna z dcer autora)Little Girl (probably one of the author's daughters)

(1911 Tuřany u Brna – 2005 Cassis)(1911 - 2005) Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 Kč Starting/Selling price: 1.370 EUR Odhadní cena: 50.000 - 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

65: Rudolf Kundera | V přístavuIn a Harbor

(1911 Tuřany u Brna – 2005 Cassis) (1911 - 2005) Vyvolávací/Prodejní cena: 14.000 Kč Starting/Selling price: 550 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

66: Karel Nepraš | Vybarvená kresba Painted Drawing

(1932 Praha – 2002 Praha)(1932 - 2002) Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 25.000 KčEstimate price: 780 - 980 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

67: Zbyšek Sion | Bez názvu Untitled

(1938 Polička) (1938) Vyvolávací/Prodejní cena: 18.000 Kč Starting/Selling price: 710 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate price: 1.180 – 1.570 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

68: Joža Uprka | Pouť u Svatého AntonínkaPilgrimage at St. Anthony Hill

(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota) (1861 - 1940) Vyvolávací/Prodejní cena: 550.000 Kč Starting/Selling price: 21.570 EUR Odhadní cena: 800.000 - 1.000.000 KčEstimate price: 31.370 – 39.220 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

69: Joža Uprka | Rozsévači Sowers

(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota) (1861 - 1940) Vyvolávací/Prodejní cena: 650.000 Kč Starting/Selling price: 25.490 EUR Odhadní cena: 800.000 - 1.000.000 KčEstimate price: 31.370 – 39.220 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

70: Andrej Bělocvětov | Žába Frog

(1923 Praha – 1997 Praha)(1923 - 1997) Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.570 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

71: Andrej Bělocvětov | Portrét fotografa Josefa SudkaPortrait of photographer Josef Sudek

(1923 Praha – 1997 Praha) (1923 - 1997) Vyvolávací/Prodejní cena: 12.000 Kč Starting/Selling price: 470 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

72: Ota Janeček | Pták na kameni Bird on the Stone

(1919 Pardubice – 1996 Praha) (1919 - 1996) Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate price: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

73: Josef Liesler | Dáma s květinami Lady with Flowers

(1912 Vidolice – 2005 Praha) (1912 - 2005) Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 Kč Starting/Selling price: 1.490 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

74: Jan Zrzavý | Z Krátké vsiFrom the Krátká Village

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)(1890 - 1977) Vyvolávací/Prodejní cena: 2.900.000 Kč Starting/Selling price: 113.730 EUR Odhadní cena: 3.500.000 – 4.500.000 KčEstimate price: 137.260 – 176.470 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

75: Emil Artur Longen (vl.jm. Emil Artur Pitterman) | Krajina s železniční tratí Landscape with a Railway

(1885 Pardubice – 1936 Benešov)(1885 - 1936) Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

76: Emil Artur Longen (vl.jm. Emil Artur Pitterman) | Starý Berlín/ Řeka ve velkoměstě Old Berlin / River in the City

(1885 Pardubice – 1936 Benešov)(1885 - 1936) Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 Kč Starting/Selling price: 13.730 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

77: Jan Bauch | Kytice Bouquet

(1898 Praha – 1995 Praha) (1898 - 1995) Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 Kč Starting/Selling price: 3.530 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate price: 4.710 – 6. 280 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

78: Jan Bauch | Sedící akt Sitting Nude

(1898 Praha – 1995 Praha) (1898 - 1995) Vyvolávací/Prodejní cena: 18.000 Kč Starting/Selling price: 710 EUR Odhadní cena: 25.000 – 35.000 KčEstimate price: 980 – 1.370 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

79: Jan Bauch | Autoportrét s paletou Self-portrait with a Pallete

(1898 Praha – 1995 Praha) (1898 - 1995) Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

80: Jan Bauch | Portrét dívky Portrait of a Girl

(1898 Praha – 1995 Praha)(1898 - 1995) Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 30.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.180 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

81: Karel Holan | Pražská periferie Prague Periphery

(1893 Praha – 1953 Praha) (1893 - 1953) Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.140 – 4.710 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

82: Pravoslav Kotík | EvaEve

(1889 Slabce u Rakovníka – 1970 Praha)(1889 - 1970) Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

83: Pravoslav Kotík | Na lavičce před fabrikouOn the Bench in front of the Factory

(1889 Slabce u Rakovníka – 1970 Praha) (1889 - 1970) Vyvolávací/Prodejní cena: 100.000 Kč Starting/Selling price: 3.920 EUR Odhadní cena: 150.000 - 250.000 KčEstimate price: 5.880 – 9.800 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

84: Jan Kotík | Bez názvu Untitled

(1916 Turnov – 2002 Berlín) (1916 - 2002) Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 60.000 – 70.000 KčEstimate price: 2.350 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

85: Victor Vasarely | CTA 102-8CTA 102-8

(1906 Pésc – 1997 Paříž) (1906 - 1997) Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 Kč Starting/Selling price: 2.350 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

86: Vilém Kreibich | Tempo (Hispano-Suiza)Tempo (Hispano-Suiza)

(1884 Zdice – 1955 Praha)(1884 - 1955) Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 Kč Starting/Selling price: 3.530 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate price: 4.710 – 6.280 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

87: Milan Kunc | Svaté autoThe Holy Car

(1944 Praha)(1944) Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate price: 9.800 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

88: Milan Kunc | Krajina z ToskánskaThe Landscape of Tuscany

(1944 Praha)(1944) Vyvolávací/Prodejní cena: 290.000 Kč Starting/Selling price: 11.370 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

89: Antonín Střížek | Geometrické zátiší Geometric Still Life

(1959 Rumburk) (1959) Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate price: 5.880 – 7.840 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

90: Antonín Střížek | Zátiší Still Life

(1959 Rumburk)(1959) Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 25.000 – 35.000 KčEstimate price: 980 – 1.370 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

Stránky