Položky aukce

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

V pražské výstavní síni Mánes se dne 28. října 2018 uskuteční prestižní aukce uměleckých děl, která nabídne široké spektrum kvalitních uměleckých děl v čele s ikonickými díly Toyen z roku 1929 s názvem Čedičové skály (olej na plátně, prvním majitelem byl básník František Halas, vyvolávací cena 16,5 mil. Kč), Jindřicha Štyrského z roku 1925 s názvem Lampiony (olej na plátně, vyvolávací cena 8,2 mil. Kč) a kubistickým dílem Antonína Procházky s názvem Zátiší s petrolejovou lampou (1921, olej na plátně, prvním majitelem byl malíř Jaroslav Král, vyvolávací cena 7,9 mil. Kč). Tato tři plátna vynikající kvality pochází z proslulé sbírky Dr. Ivo Rottera, která byla deponována a vystavována jako dlouhodobá zápůjčka v rakouské Národní galerii Belvedere ve Vídni a na mnoha dalších výstavách v zahraničí.
 
Dále budou v aukci nabídnuta významná díla pocházející z několika předních předválečných sbírek, např. Chlapec v okně (1915-1931, olej na plátně) od Josefa Čapka, který zastupoval československé umění na Světové výstavě v Paříži v roce 1937, s vyvolávací cenou 3,75 mil. Kč, Ukřižování (1912, olej na plátně) od Jindřicha Pruchy z restituce Národní galerie v Praze s vyvolávací cenou 1,2 mil. Kč, slavné Tanečnice (kolem 1905, kvaš na papíře) od Františka Kupky s vyvolávací cenou 2,3 mil. Kč nebo obraz Jana Zrzavého Z Krátké Vsi (olejové tempery, překližka) z roku 1939 s vyvolávací cenou 2,9 mil Kč. Všechna tato díla byla mnohokrát vystavována a publikována. 
Velmi vzácným artefaktem říjnové aukce bude výjimečná fotografie (pigmentový tisk) od Františka Drtikola s názvem Composition z roku 1929 s vyvolávací cenou 400 000 Kč.
 
Mezi nejvýznamnější díla budou patřit bezpochyby i obrazy od S. H. Pinkase, Antonína ChittussihoMiloše Jiránka (restituce Národní galerie v Praze)Joži Uprky, Oldřicha Blažíčka, Otakara Kubína, Georgese Karse, E.A. Longena, Karla Černého, Jana Baucha, Kamila Lhotáka a dalších.
Adolf Loos Apartment and Gallery také pořádá již tradičně další ročník charitativní aukce, která se uskuteční před samotnou hlavní aukcí v síni Mánes. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným.
 
Termín aukce: 28. října 2018 od 14 hodin
 
Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
Předaukční výstava: Výstavní síň Mánes, 13. října - 27. října 2018 od 10 do 18 hodin, 
28. října 2018 od 10 do 13,30 hodin
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
  
On October 28, 2018 a prestigious auction of artworks will be held in the Mánes Exhibition Hall in Prague. The auction will offer a wide range of high-quality works, with the iconic pieces by Toyen entitled "Falaise de Basalte" (1929, oil on canvas, the first owner was the poet František Halas, starting price: CZK 16.5 million), Jindřich Štyrský's oil called "Lanterns" (1925, oil on canvas, starting price: CZK 8.2 million) and Antonín Procházka's cubist work entitled "Still Life with Oil Lamp" (1921, oil on canvas, the owner was the painter Jaroslav Král, starting price: CZK 7.9 million). These three excellent oil-paintings come from the significant collection of Dr. Ivo Rotter, which was exhibited as a long-term loan in the National Gallery Belvedere in Vienna and at many other exhibitions abroad.
 
The auction will offer also important works from several leading pre-war collections, such as "Boy in the Window" (1915-1931, oil on canvas) by Josef Čapek, who represented Czechoslovak Art at the World Exhibition in Paris in 1937, with a starting price of CZK 3.75 million, "Crucifixion" (1911-1912, oil on canvas) by Jindřich Prucha from the restitution of the National Gallery in Prague with a starting price of CZK 1.2 million, the famous "Les Danseuses" (around 1905, gouache on paper) by František Kupka with a starting price of CZK 2.3 million, or a painting by Jan Zrzavý "From the Krátká Village" (oil tempery, plywood) from 1939, with a starting price of CZK 2.9 million. All of these works have been exhibited and published many times.
An extraordinary photograph (pigment print) by František Drtikol called "Composition" from 1929 with a starting price of CZK 400,000 will be offered at this auction too. 
Among the most important works will be undoubtedly the paintings by S. H. Pinkas, Antonín Chittussi, Miloš Jiránek (restitution of the National Gallery in Prague), Joža Uprka, Oldřich Blažíček, Otakar Kubín, Georges Kars, E.A. Longen, Karel Černý, Jan Bauch, Kamil Lhoták and others.

Adolf Loos Apartment and Gallery is also organizing another charity auction, which will take place before the main auction in the Mánes Exhibition Hall. The full auctioned yields will be donated to support the Filip Venclík Foundation, Hagibor Social Home and the Czech National Trust
 
Auction date: October 28, 2018 from 2 pm

Auction location: The Mánes Exhibition hall, Masarykovo nábřeží 250/1, Prague 1
Viewing: The Mánes Exhibition Hall, October 13 - October 27, 2018 from 10 am to 6 pm,
October 28, 2018 from 10 am to 3.30 pm
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Stáhnout katalog v pdfDownload catalog in pdfZobrazit katalogShow catalogCharitativní aukceCharity auction

91: Carl Reichert | Portrét Psa Portrait of a Dog

(1836 Vídeň – 1918 Štýrský Hradec)(1836 - 1918) Vyvolávací/Prodejní cena: 160.000 Kč Starting/Selling price: 6.280 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

92: Čeněk Pražák | Smrt JFK Death of JFK

(1914 Praha – 1996 Dittingen)(1914 - 1996) Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 Kč Starting/Selling price: 1.370 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

93: Milan Grygar | Bez názvu Untitled

(1926 Zvolen)(1926) Vyvolávací/Prodejní cena: 240.000 Kč Starting/Selling price: 9.410 EUR Odhadní cena: 300.000 – 350.000 KčEstimate price: 11.770 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

94: Eva Kmentová | Jablko Apple

(1928 Praha – 1980 Praha) (1928 - 1980) Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 50.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

95: Zdeněk Beran | Bez názvu Untitled

(1937 Dolní Dobrouč – 2014 Praha) (1937 - 2014) Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

96: Henryk Stazewski | Relief Nr. 39 Relief Nr. 39

(1894 Varšava – 1988 Varšava) (1894 – 1988) Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 Kč Starting/Selling price: 7.450 EUR Odhadní cena: 250.000 - 350.000 KčEstimate price: 9.800 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

97: Geza Szobel | Chari-variChari-vari

(1905 Komárno – 1963 Boulogne-Billancourt) (1905 - 1963) Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

98: Vladislav Mirvald | Zátiší se čtvercem a půlkruhem Still Life with Square and Semicircle

(1921 Záluží u Mostu – 2003 Louny)(1921 - 2003) Vyvolávací/Prodejní cena: 55.000 KčStarting/Selling price: 2.160 EUR Odhadní cena: 70.000 - 80.000 KčEstimate price: 2.750 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

99: Jiří Kolář | Socha The Statue

(1914 Protivín – 2002 Praha)(1914 - 2002) Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 Kč Starting/Selling price: 1.490 EUR Odhadní cena: 50.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

100: Jiří Kolář | Bez názvu (pocta H. Memlingovi, M. Utrillovi a A. Maillolovi )Untitled (Hommage á H. Memling, M. Utrillo and A. Maillol)

(1914 Protivín – 2002 Praha) (1914 - 2002) Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 250.000 – 300.000 KčEstimate price: 9.800 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

101: Jiří Hilmar | Černá-bílá-červenáBlack-White-Red

(1937 Hradec Králové)(1937) Vyvolávací/Prodejní cena: 300.000 Kč Starting/Selling price: 11.770 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

102: Jiří Hilmar | Bez názvu Untitled

(1937 Hradec Králové) (1937) Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

103: Jiří Anderle | Adam a Eva Adam and Eve

(1936 Pavlíkov na Rakovnicku) (1936) Vyvolávací/Prodejní cena: 145.000 Kč Starting/Selling price: 5.690 EUR Odhadní cena: 200.000 – 250.000 KčEstimate price: 7.840 – 9.800 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

104: Jan Smetana | Hlava The Head

(1918 Praha – 1998 Praha)(1918 - 1998) Vyvolávací/Prodejní cena: 140.000 Kč Starting/Selling price: 5.490 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

105: Jan Kubíček | Systém dělení – positivně/negativně – I. 1970 /3 fáze (třídílný obraz) Splitting System - Positive / Negative – I. 1970/3 phases (three-part painting)

(1927 Kolín – 2013 Kolín) (1927 - 2013) Vyvolávací/Prodejní cena: 380.000 Kč Starting/Selling price: 14.900 EUR Odhadní cena: 500.000 - 600.000 KčEstimate price: 19.610 – 23.530 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

106: Stanislav Kolíbal | Model ke stavbě Construction Model

(1925 Orlová) (1925) Vyvolávací/Prodejní cena: 250.000 Kč Starting/Selling price: 9.800 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

107: Stanislav Kolíbal | Černý reliéf Black Relief

(1925 Orlová) (1925) Vyvolávací/Prodejní cena: 265.000 Kč Starting/Selling price: 10.390 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

108: Jan Merta | Výtvarná výchova I.Art Education I.

(1952 Šumperk)(1952) Vyvolávací/Prodejní cena: 300.000 KčStarting/Selling price: 11.770 EUR Odhadní cena: 450.000 – 500.000 KčEstimate price: 17.650 – 19.610 EUR
akryl na plátně ...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

109: Jan Merta | Výtvarná výchova II.Art Education II.

(1952 Šumperk)(1952) Vyvolávací/Prodejní cena: 300.000 KčStarting/Selling price: 11.770 EUR Odhadní cena: 450.000 – 500.000 KčEstimate price: 17.650 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

110: Jan Merta | U agregátu By the Aggregate

(1952 Šumperk) (1952) Vyvolávací/Prodejní cena: 790.000 KčStarting/Selling price: 30.980 EUR Odhadní cena: 900.000 – 1.100.000 KčEstimate price: 35.290 – 43.140 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

111: Adriena Šimotová | Bez názvu Untitled

(1926 Praha – 2014 Praha)(1926 - 2014) Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate price: 3.920 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

112: František Kyncl | MonostrukturaMonostructure

(1934 Pardubice – 2011 Düsseldorf) (1934 - 2011) Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 Kč Starting/Selling price: 1.570 EUR Odhadní cena: 50.000 - 60.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

113: Zdeněk Sýkora | Pravidelná struktura Regular Structure

(1920 Louny – 2011 Louny) (1920 - 2011) Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 250.000 – 300.000 KčEstimate price: 9.800 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

114: Zdeněk Sýkora | Hluk a vřava Noise and Heat

(1920 Louny – 2011 Louny) (1920 - 2011) Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.920 – 4.710 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

115: Zdeněk Sýkora | Linie č. 63 / Line no. 63Linie č. 63 / Line no. 63

(1920 Louny – 2011 Louny) / (1920 - 2011)(1920 Louny – 2011 Louny) / (1920 - 2011) Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.920 – 4.710 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

116: Lenka, Zdeněk Sýkorová, Sýkora | LétáníFlying

(1957 Plzeň) (1920 Louny – 2011 Louny) (1957) (1920 – 2011) Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 Kč Starting/Selling price: 13.730 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

117: Stanislav Podhrázský | Dívka Girl

(1920 Pejhov – 1999 Praha)(1920 - 1999) Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 Kč Starting/Selling price: 1.770 EUR Odhadní cena: 60.000 – 70.000 KčEstimate price: 2.350 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

118: Eduard Ovčáček | Portrét bláznivé Italky Portrait of a Crazy Italian Woman

(1933 Třinec)(1933) Vyvolávací/Prodejní cena: 28.000 Kč Starting/Selling price: 1.100 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

119: Jiří Načeradský | Venuše koketní a veseláFlirthy and Cheerful Venus

(1939 Sedlec – 2014 Praha) (1939 - 2014) Vyvolávací/Prodejní cena: 100.000 Kč Starting/Selling price: 3.920 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate price: 4.710 – 6.280 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

120: Jiří Načeradský | Dvě postavyTwo Figures

(1939 Sedlec – 2014 Praha) (1939 - 2014) Vyvolávací/Prodejní cena: 32.000 Kč Starting/Selling price: 1.260 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

Stránky