Položky aukce

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

V pražské výstavní síni Mánes se dne 28. října 2018 uskuteční prestižní aukce uměleckých děl, která nabídne široké spektrum kvalitních uměleckých děl v čele s ikonickými díly Toyen z roku 1929 s názvem Čedičové skály (olej na plátně, prvním majitelem byl básník František Halas, vyvolávací cena 16,5 mil. Kč), Jindřicha Štyrského z roku 1925 s názvem Lampiony (olej na plátně, vyvolávací cena 8,2 mil. Kč) a kubistickým dílem Antonína Procházky s názvem Zátiší s petrolejovou lampou (1921, olej na plátně, prvním majitelem byl malíř Jaroslav Král, vyvolávací cena 7,9 mil. Kč). Tato tři plátna vynikající kvality pochází z proslulé sbírky Dr. Ivo Rottera, která byla deponována a vystavována jako dlouhodobá zápůjčka v rakouské Národní galerii Belvedere ve Vídni a na mnoha dalších výstavách v zahraničí.
 
Dále budou v aukci nabídnuta významná díla pocházející z několika předních předválečných sbírek, např. Chlapec v okně (1915-1931, olej na plátně) od Josefa Čapka, který zastupoval československé umění na Světové výstavě v Paříži v roce 1937, s vyvolávací cenou 3,75 mil. Kč, Ukřižování (1912, olej na plátně) od Jindřicha Pruchy z restituce Národní galerie v Praze s vyvolávací cenou 1,2 mil. Kč, slavné Tanečnice (kolem 1905, kvaš na papíře) od Františka Kupky s vyvolávací cenou 2,3 mil. Kč nebo obraz Jana Zrzavého Z Krátké Vsi (olejové tempery, překližka) z roku 1939 s vyvolávací cenou 2,9 mil Kč. Všechna tato díla byla mnohokrát vystavována a publikována. 
Velmi vzácným artefaktem říjnové aukce bude výjimečná fotografie (pigmentový tisk) od Františka Drtikola s názvem Composition z roku 1929 s vyvolávací cenou 400 000 Kč.
 
Mezi nejvýznamnější díla budou patřit bezpochyby i obrazy od S. H. Pinkase, Antonína ChittussihoMiloše Jiránka (restituce Národní galerie v Praze)Joži Uprky, Oldřicha Blažíčka, Otakara Kubína, Georgese Karse, E.A. Longena, Karla Černého, Jana Baucha, Kamila Lhotáka a dalších.
Adolf Loos Apartment and Gallery také pořádá již tradičně další ročník charitativní aukce, která se uskuteční před samotnou hlavní aukcí v síni Mánes. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným.
 
Termín aukce: 28. října 2018 od 14 hodin
 
Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
Předaukční výstava: Výstavní síň Mánes, 13. října - 27. října 2018 od 10 do 18 hodin, 
28. října 2018 od 10 do 13,30 hodin
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
  
On October 28, 2018 a prestigious auction of artworks will be held in the Mánes Exhibition Hall in Prague. The auction will offer a wide range of high-quality works, with the iconic pieces by Toyen entitled "Falaise de Basalte" (1929, oil on canvas, the first owner was the poet František Halas, starting price: CZK 16.5 million), Jindřich Štyrský's oil called "Lanterns" (1925, oil on canvas, starting price: CZK 8.2 million) and Antonín Procházka's cubist work entitled "Still Life with Oil Lamp" (1921, oil on canvas, the owner was the painter Jaroslav Král, starting price: CZK 7.9 million). These three excellent oil-paintings come from the significant collection of Dr. Ivo Rotter, which was exhibited as a long-term loan in the National Gallery Belvedere in Vienna and at many other exhibitions abroad.
 
The auction will offer also important works from several leading pre-war collections, such as "Boy in the Window" (1915-1931, oil on canvas) by Josef Čapek, who represented Czechoslovak Art at the World Exhibition in Paris in 1937, with a starting price of CZK 3.75 million, "Crucifixion" (1911-1912, oil on canvas) by Jindřich Prucha from the restitution of the National Gallery in Prague with a starting price of CZK 1.2 million, the famous "Les Danseuses" (around 1905, gouache on paper) by František Kupka with a starting price of CZK 2.3 million, or a painting by Jan Zrzavý "From the Krátká Village" (oil tempery, plywood) from 1939, with a starting price of CZK 2.9 million. All of these works have been exhibited and published many times.
An extraordinary photograph (pigment print) by František Drtikol called "Composition" from 1929 with a starting price of CZK 400,000 will be offered at this auction too. 
Among the most important works will be undoubtedly the paintings by S. H. Pinkas, Antonín Chittussi, Miloš Jiránek (restitution of the National Gallery in Prague), Joža Uprka, Oldřich Blažíček, Otakar Kubín, Georges Kars, E.A. Longen, Karel Černý, Jan Bauch, Kamil Lhoták and others.

Adolf Loos Apartment and Gallery is also organizing another charity auction, which will take place before the main auction in the Mánes Exhibition Hall. The full auctioned yields will be donated to support the Filip Venclík Foundation, Hagibor Social Home and the Czech National Trust
 
Auction date: October 28, 2018 from 2 pm

Auction location: The Mánes Exhibition hall, Masarykovo nábřeží 250/1, Prague 1
Viewing: The Mánes Exhibition Hall, October 13 - October 27, 2018 from 10 am to 6 pm,
October 28, 2018 from 10 am to 3.30 pm
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Stáhnout katalog v pdfDownload catalog in pdfZobrazit katalogShow catalogCharitativní aukceCharity auction

121: Petr Pastrňák | Motýli Butterflies

(1962 Frýdek-Místek) (1962) Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 Kč Starting/Selling price: 1.570 EUR Odhadní cena: 50.000 –70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

122: Jiří Kornatovský | Bez názvu Untitled

(1952 Plasy) (1952) Vyvolávací/Prodejní cena: 48.000 Kč Starting/Selling price: 1.880 EUR Odhadní cena: 60.000 – 70.000 KčEstimate price: 2.350 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

123: Jacques Papi | Bez názvu Untitled

(1966 Ajaccio, Korsika) (1966) Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 Kč Starting/Selling price: 2.350 EUR Odhadní cena: 70.000 – 90.000 KčEstimate price: 2.750 – 3.530 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

124: Petr Nikl | Bez názvu Untitled

(1960 Zlín)(1960) Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 130.000 KčEstimate price: 3.920 – 5.100 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

125: Michael Rittstein | Bombarďák Bombardier

(1949 Praha) (1949) Vyvolávací/Prodejní cena: 200.000 Kč Starting/Selling price: 7.840 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate price: 9.800 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

126: Michal Nesázal | Fialový ostrovPurple Island

(1963 Brno)(1963) Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 Kč Starting/Selling price: 3.530 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate price: 4.710 – 6.280 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

127: Krištof Kintera | Nervus VagusNervus Vagus

(1973 Praha) (1973) Vyvolávací/Prodejní cena: 48.000 Kč Starting/Selling price: 1.880 EUR Odhadní cena: 60.000 – 90.000 KčEstimate price: 2.350 – 3.530 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

128: Krištof Kintera | Modré postavy Blue Figures

(1973 Praha)(1973) Vyvolávací/Prodejní cena: 12.000 Kč Starting/Selling price: 470 EUR Odhadní cena: 15.000 – 20.000 KčEstimate price: 590 – 780 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

129: Vladimír Boudník | Bez názvu Untitled

(1924 Praha – 1968 Praha)(1924 - 1968) Vyvolávací/Prodejní cena: 42.000 Kč Starting/Selling price: 1.650 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

130: Jiří John | Poslední sníh Last Snow

(1923 Třešť – 1972 Praha) (1923 - 1927) Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate price: 1.180 – 1.570 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

131: František Matoušek | New YorkNew York

(1967 Boskovice) (1967) Vyvolávací/Prodejní cena: 29.000 Kč Starting/Selling price: 1.140 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

132: Ašot Haas | Bez názvuUntitled

(1981 Moskva) (1981) Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate price: 3.920 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

133: Dorota Sadovská | V správnom čase, na správnom mieste At the right time, in the right place

(1973 Bratislava)(1973) Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 Kč Starting/Selling price: 1.570 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate price: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

134: Jan Gemrot | Princezna bez princezny Princess without Princess

(1983 Praha) (1983) Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate price: 3.920 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

135: Martin Gerboc | Universal MotherUniversal Mother

(1971 Bratislava)(1971) Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate price: 3.920 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegistrace na aukciDatum aukce: 28.10.2018

Stránky