Items in auction

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

V pražské výstavní síni Mánes se dne 28. října 2018 uskuteční prestižní aukce uměleckých děl, která nabídne široké spektrum kvalitních uměleckých děl v čele s ikonickými díly Toyen z roku 1929 s názvem Čedičové skály (olej na plátně, prvním majitelem byl básník František Halas, vyvolávací cena 16,5 mil. Kč), Jindřicha Štyrského z roku 1925 s názvem Lampiony (olej na plátně, vyvolávací cena 8,2 mil. Kč) a kubistickým dílem Antonína Procházky s názvem Zátiší s petrolejovou lampou (1921, olej na plátně, prvním majitelem byl malíř Jaroslav Král, vyvolávací cena 7,9 mil. Kč). Tato tři plátna vynikající kvality pochází z proslulé sbírky Dr. Ivo Rottera, která byla deponována a vystavována jako dlouhodobá zápůjčka v rakouské Národní galerii Belvedere ve Vídni a na mnoha dalších výstavách v zahraničí.
 
Dále budou v aukci nabídnuta významná díla pocházející z několika předních předválečných sbírek, např. Chlapec v okně (1915-1931, olej na plátně) od Josefa Čapka, který zastupoval československé umění na Světové výstavě v Paříži v roce 1937, s vyvolávací cenou 3,75 mil. Kč, Ukřižování (1912, olej na plátně) od Jindřicha Pruchy z restituce Národní galerie v Praze s vyvolávací cenou 1,2 mil. Kč, slavné Tanečnice (kolem 1905, kvaš na papíře) od Františka Kupky s vyvolávací cenou 2,3 mil. Kč nebo obraz Jana Zrzavého Z Krátké Vsi (olejové tempery, překližka) z roku 1939 s vyvolávací cenou 2,9 mil Kč. Všechna tato díla byla mnohokrát vystavována a publikována. 
Velmi vzácným artefaktem říjnové aukce bude výjimečná fotografie (pigmentový tisk) od Františka Drtikola s názvem Composition z roku 1929 s vyvolávací cenou 400 000 Kč.
 
Mezi nejvýznamnější díla budou patřit bezpochyby i obrazy od S. H. Pinkase, Antonína ChittussihoMiloše Jiránka (restituce Národní galerie v Praze)Joži Uprky, Oldřicha Blažíčka, Otakara Kubína, Georgese Karse, E.A. Longena, Karla Černého, Jana Baucha, Kamila Lhotáka a dalších.
Adolf Loos Apartment and Gallery také pořádá již tradičně další ročník charitativní aukce, která se uskuteční před samotnou hlavní aukcí v síni Mánes. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným.
 
Termín aukce: 28. října 2018 od 14 hodin
 
Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
Předaukční výstava: Výstavní síň Mánes, 13. října - 27. října 2018 od 10 do 18 hodin, 
28. října 2018 od 10 do 13,30 hodin
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
  
On October 28, 2018 a prestigious auction of artworks will be held in the Mánes Exhibition Hall in Prague. The auction will offer a wide range of high-quality works, with the iconic pieces by Toyen entitled "Falaise de Basalte" (1929, oil on canvas, the first owner was the poet František Halas, starting price: CZK 16.5 million), Jindřich Štyrský's oil called "Lanterns" (1925, oil on canvas, starting price: CZK 8.2 million) and Antonín Procházka's cubist work entitled "Still Life with Oil Lamp" (1921, oil on canvas, the owner was the painter Jaroslav Král, starting price: CZK 7.9 million). These three excellent oil-paintings come from the significant collection of Dr. Ivo Rotter, which was exhibited as a long-term loan in the National Gallery Belvedere in Vienna and at many other exhibitions abroad.
 
The auction will offer also important works from several leading pre-war collections, such as "Boy in the Window" (1915-1931, oil on canvas) by Josef Čapek, who represented Czechoslovak Art at the World Exhibition in Paris in 1937, with a starting price of CZK 3.75 million, "Crucifixion" (1911-1912, oil on canvas) by Jindřich Prucha from the restitution of the National Gallery in Prague with a starting price of CZK 1.2 million, the famous "Les Danseuses" (around 1905, gouache on paper) by František Kupka with a starting price of CZK 2.3 million, or a painting by Jan Zrzavý "From the Krátká Village" (oil tempery, plywood) from 1939, with a starting price of CZK 2.9 million. All of these works have been exhibited and published many times.
An extraordinary photograph (pigment print) by František Drtikol called "Composition" from 1929 with a starting price of CZK 400,000 will be offered at this auction too. 
Among the most important works will be undoubtedly the paintings by S. H. Pinkas, Antonín Chittussi, Miloš Jiránek (restitution of the National Gallery in Prague), Joža Uprka, Oldřich Blažíček, Otakar Kubín, Georges Kars, E.A. Longen, Karel Černý, Jan Bauch, Kamil Lhoták and others.

Adolf Loos Apartment and Gallery is also organizing another charity auction, which will take place before the main auction in the Mánes Exhibition Hall. The full auctioned yields will be donated to support the Filip Venclík Foundation, Hagibor Social Home and the Czech National Trust
 
Auction date: October 28, 2018 from 2 pm

Auction location: The Mánes Exhibition hall, Masarykovo nábřeží 250/1, Prague 1
Viewing: The Mánes Exhibition Hall, October 13 - October 27, 2018 from 10 am to 6 pm,
October 28, 2018 from 10 am to 3.30 pm
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Stáhnout katalog v pdfDownload catalog in pdfZobrazit katalogShow catalogCharitativní aukceCharity auction

1: italský mistr | SatyrSatyr

-- Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 50.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

2: Radoslav Kratina | Variabilní devítiramenný objektVariable nine-armed object

(1928 Brno – 1999 Praha) (1928 - 1999) Vyvolávací/Prodejní cena: 450.000 Kč Starting/Selling price: 600.000 – 800.000 Kč Odhadní cena: 17.650 EUREstimate price: 23.530 – 31.370 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

3: Olbram Zoubek | Putifarka (Pokora)Putifarka (Humility)

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 - 2017) Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

4: Olbram Zoubek | Zaslíbená Promised

(1926 Praha – 2017 Praha) (1926 - 2017) Vyvolávací/Prodejní cena: 800.000 Kč Starting/Selling price: 31.370 EUR Odhadní cena: 1.000.000-1.200.000 KčEstimate price: 39.220 – 47.060 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

5: Otto Gutfreund | Čtenářka Reader

(1889 Dvůr Králové – 1927 Praha) (1889 - 1927) Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 Kč Starting/Selling price: 2.750 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate price: 3.920 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

6: Jan Štursa | Matka s dítětemMother with Child

(1880 Nové Město na Moravě – 1925 Praha)(1880 – 1925) Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 - 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

7: Jan Štursa | Busta herce Eduarda VojanaBust of an Actor Eduard Vojan

(1880 Nové Město na Moravě – 1925 Praha)(1880 - 1925) Vyvolávací/Prodejní cena: 9.000 Kč Starting/Selling price: 350 EUR Odhadní cena: 15.000 – 25.000 KčEstimate price: 590 - 980 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

8: František Tavík Šimon | Vzpomínka na Paříž (Jardin de Luxembourg)In the Memory of Paris (Jardin de Luxembourg)

(1877 Železnice – 1942 Praha)(1877 - 1942) Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 KčStarting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 40.000 KčEstimate price: 780 – 1.570 EUR
olej,...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

9: Oskar Kokoschka | Portrét Oldy KokoschkovéPortrait of Olda Kokoschka

(1886 Pöchlarn – 1980 Montreux)(1886 - 1980) Vyvolávací/Prodejní cena: 32.000 KčStarting/Selling price: 1.260 EUR Odhadní cena: 40.000 - 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

10: Krištof Kintera | MluvičTalkman

(1973 Praha)(1973) Vyvolávací/Prodejní cena: 950.000 Kč Starting/Selling price: 37.260 EUR Odhadní cena: 1.100.000 – 1.300.000 KčEstimate price: 43.140 – 50.980 EUR
mluvící...
Talking...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

11: František Drtikol | CompositionComposition

(1883 Příbram – 1961 Praha)(1883 - 1961) Vyvolávací/Prodejní cena: 400.000 KčStarting/Selling price: 15.690 EUR Odhadní cena: 800.000 – 1.200.000 KčEstimate price: 31.370 – 47.060 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

12: Jan Asselijn, připsáno / attributed to | Italská krajina se zříceninouItalian Landscape with Ruins

(1610 Dieppe – 1652 Amsterdam)(1610 - 1652) Vyvolávací/Prodejní cena: 140.000 KčStarting/Selling price: 5.490 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

13: Lászlo Neogrády | Na zahradě On the Garden

(1896 Budapešť – 1962 Budapešť)(1896 - 1962) Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 70.000 – 90.000 KčEstimate price: 2.750 – 3.530 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

14: James Wilson Morrice, připsáno / attributed to | LondýnLondon

(1865 Montreal – 1924 Tunis)(1865 - 1924) Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 KčStarting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 50.000 – 100.000 KčEstimate price: 1.960 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

15: Martin Benka | Z ulice v RatiškovicíchStreet Scene in Ratiskovice

(1888 Kostoliště – 1971 Malacky)(1888 - 1971) Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 Kč Starting/Selling price: 7.450 EUR Odhadní cena: 400.000 – 600.000 KčEstimate price: 15.690 – 23.530 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

16: Miloš Alexander Bazovský | Okolo ĎatelinyAround the Datelina

(1899 Turany – 1968 Trenčín)(1899 - 1968) Vyvolávací/Prodejní cena: 380.000 Kč Starting/Selling price: 14.900 EUR Odhadní cena: 450.000 – 550.000 KčEstimate price: 17.960 – 21.570 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

17: Václav Brožík | Ministranti Altar Boys

(1851 Železný Hamr u Třemošné – 1901 Paříž)(1851 - 1901) Vyvolávací/Prodejní cena: 700.000 Kč Starting/Selling price: 27.450 EUR Odhadní cena: 800.000 – 1.000.000 KčEstimate price: 31.370 – 39.220 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

18: Eduard Veith | Schönheit / Krása The Beauty

(1858 Nový Jičín – 1925 Vídeň)(1858 - 1925) Vyvolávací/Prodejní cena: 125.000 Kč Starting/Selling price: 4.900 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

19: Antonín Procházka | Zátiší s petrolejovou lampouStill Life with Oil Lamp

(1882 Vážany – 1945 Brno)(1882 – 1945) Vyvolávací/Prodejní cena: 7.900.000 Kč Starting/Selling price: 309.800 EUR Odhadní cena: 10.000.000 – 15.000.000 KčEstimate price: 392.160–588.240 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

20: Miloš Jiránek | Splav u Palackého mostu v Praze (Jez I.) Weir at the Palacky Bridge in Prague (Weir I.)

(1875 Lužec nad Vltavou – 1911 Praha)(1875 - 1911) Vyvolávací/Prodejní cena: 200.000 KčStarting/Selling price: 7.840 EUR Odhadní cena: 300.000 – 500.000 KčEstimate price: 11.770 – 19.610 EUR
olej,...
Oil,...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

21: Julius Mařák | Ticho v leseSilence in the Forest

(1832 Litomyšl – 1899 Praha)(1832 - 1899) Vyvolávací/Prodejní cena: 450.000 KčStarting/Selling price: 17.650 EUR Odhadní cena: 600.000 - 900.000 KčEstimate price: 23.530 – 35.290 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

22: Joan Miró | Obra GráficaObra Gráfica

(1893 Barcelona – 1983 Palma de Mallorca)(1893 - 1983) Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

23: Bedřich Feigl | CadaquésCadaqués

(1884 Praha – 1965 Londýn)(1884 - 1965) Vyvolávací/Prodejní cena: 230.000 Kč Starting/Selling price: 9.020 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

24: Josef Čapek | Chlapec v okně (Dítě u okna)Boy in a Window

(1887 Hronov – 1945 Bergen-Belsen)(1887 - 1945) Vyvolávací/Prodejní cena: 3.750.000 Kč Starting/Selling price: 147.060 EUR Odhadní cena: 4.500.000 – 6.000.000 KčEstimate price: 176.470 – 235.290 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

25: Georges Kars | V parkuIn the Park

(1882 Kralupy nad Vltavou - 1945 Ženeva)(1882 - 1945) Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 30.000-40.000 KčEstimate price: 1.180 – 1.570 EUR
uhel na...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

26: Georges Kars | Na venkově v ProvenceIn the Provence Countryside

(1882 Kralupy nad Vltavou - 1945 Ženeva)(1882 - 1945) Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 35.000-45.000 KčEstimate price: 1.370 – 1.770 EUR
uhel na...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

27: Georges Kars | Ležící akt Lying Nude

(1882 Kralupy nad Vltavou – 1945 Ženeva)(1882 - 1945) Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 30.000 - 40.000 KčEstimate price: 1.180 – 1.570 EUR
uhel na papíře
...
Charcoal on...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

28: Georges Kars | Dívčí poloakt Nude

(1882 Kralupy nad Vltavou - 1945 Ženeva)(1882 - 1945) Vyvolávací/Prodejní cena: 480.000 KčStarting/Selling price: 18.820 EUR Odhadní cena: 600.000 – 700.000 KčEstimate price: 23.530 – 27.450 EUR
olej, plátno...
Oil, canvas...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

29: Othon Coubine | Zátiší s miskou ovoce Still Life with a Fruit Bowl

(1883 Boskovice na Moravě – 1969 Marseille)(1883 - 1969) Vyvolávací/Prodejní cena: 450.000 Kč Starting/Selling price: 17.650 EUR Odhadní cena: 550.000 - 650.000 KčEstimate price: 21.570 – 25.490 EUR
...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

30: Malva Schalek | V budoáruIn the Boudoir

(1882 Praha – 1944 Osvětim)(1882 - 1944) Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 KčStarting/Selling price: 1.770 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate price: 2.350 – 3.140 EUR
olej na...
...
zobrazit detailshow detailRegister to auctionAuction date: 28.10.2018

Pages