Alena Havlíková

Alena Havlíková
(momentálně na mateřské dovolené)

Historička umění a architektury

Vysudovala obor Dějiny výtvarného umění na Univezitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na českou meziválečnou architekturu, moderní a současné umění. V rámci doktorského studia se zabývá soukromou školou Adolfa Loose ve Vídni a jeho žáky.

 

Spolupracující experti: