6

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Oskar Kokoschka
Roky: 
(1886 Pöchlarn – 1980 Montreux)
Roky - EN: 
(1886 – 1980)
Název díla: 
Praha – Pohled z křížovnického kláštera
Název díla - EN: 
Prague – View from the Monastery of the Knights of the Cross with a Red Star
Vytvořeno: 
1934
Created: 
1934
Vyvolávací/Prodejní cena: 
68.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
2 615 000 EUR
Vydraženo: 
68.250.000 Kč
olej na plátně
85 x 115 cm 
s rámem 113 x 144 cm
signováno vpravo dole: OK
vzadu stará výstavní razítka 
dále vzadu starý výstavní štítek z Kunsthalle Basel, č. 0881
dále vzadu starý štítek z Národní galerie v Praze
 
(U této položky je snížená provize aukční síně na 15% včetně DPH a autorských poplatků)
 
Provenience:
— první majitel Ing. Ladislav Jerie, Ostrava (sběratel a přítel malíře, generální ředitel Železniční a důlní společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda) zakoupil dílo roku 1935 v Galerii Dr. Hugo Feigla (Hugo Feigl byl přítelem a galeristou Oskara Kokoschky za jeho působení v Praze mezi léty 1934–1938, pozdější majitel Feigl Gallery v New Yorku)
— Bedřich Jerie, Praha
— Alexander Jerie, Praha
— restituce Národní galerie v Praze
— Galerie Zlatá husa
— soukromá sbírka 
 
Vystavováno:
— Galerie Dr. Feigla, Praha, 1934
— Mezinárodní výstava, S.V.U. Mánes, Praha, říjen–listopad 1934 
— Oskar Kokoschka, Kunsthalle, Basilej, 22. 3. – 27. 4. 1947, č. 151, uvedeno Fritzem Schmalenbachem
— Oskar Kokoschka, Kunsthaus, Curych, 3. 7. – 31. 8. 1947
— Oskar Kokoschka, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1. 11. – 31. 12. 1947
— Oskar Kokoschka. Oleje, akvarely, kresby a litografie, Národní galerie, Praha, 4. 4. – 20. 5. 1956
— Oskar Kokoschka. Oleje, akvarely, kresby a litografie, Dům umění, Brno, 27. 5. – 17. 6. 1956, kat. č. 5
— Oskar Kokoschka: An Exhibition of the National Gallery Prague, Galerie Welz, Salzburk, červenec–srpen 1956, kat. č. 6, zpracováno Janem Tomešem a Friedrichem Welzem 
— Oskar Kokoschka: An Exhibition of the National GalleryPrague, Vídeň, říjen 1956, kat. č. 6
— Oskar Kokoschka: An Exhibition of the National GalleryPrague, Linz, 1956, kat. č. 6 
 Oskar Kokoschka – Documentation, výstava v místě narození umělce, Raiffeisenbank Pöchlarn, 21. 6. – 14. 9. 1980
— Oskar Kokoschka: raná léta, 2 obrazy z kolekce Národní galerie, kresby a akvarely, Národní galerie, Praha, listopad–prosinec 1986
— Oskar Kokoschka. Emigrant Life – Prague and London 1934–1953, Kunsthalle Bielefeld, 20. 11. 1994 – 19. 2. 1995, zpracováno Juttou Hülsewig-Johnenovou, reprodukováno v katalogu výstavy, str. 277, č. 15, reprodukováno barevně na str. 65
— Oskar Kokoschka. Exile and new home, Albertina, Vídeň, 11. 4. – 13. 7. 2008
— Oskar Kokoschka and Prague cultural scene, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburk, 27. 9. 2014 – 11. 1. 2015, zpracováno Agnes Tieze, reprodukováno v katalogu výstavy, str. 28, kat. č. 2
— Kokoschka a Praha. Meziválečná umělecká scéna 1934–1938, Národní galerie Praha, 20. 2. – 28. 6. 2015, reprodukováno v katalogu výstavy, str. 28, kat. č. 2
 
Publikováno: 
— Jacques Lassaigne, Kokoschka au Musée de Zurich. In: Arts, Paříž, 26. 9. 1947, str. 8, č. 43 
— Michelangelo Masciotta, Kokoschka, Del Turco Ed., Florence 1949 (Maestri moderni), s katalogem prací 1939–1949, kat. č. XLII
— Ernst Schremmer, Kosmos und Humanität. Oskar Kokoschka zum fünfundsiebzigsten Geburtstag und zu seinen böhmischen Bildern. In: Sudetenland, Jg. 3, 1961, H. 1, str. 12
— Joseph P. Hodin, Oskar Kokoschka and Masaryk. In: Miloslav Rechcigl (Ed.): Czechoslovakia Past and Present. Bd. 2. The Hague [u.a.]: de Gruyter Mouton 1968, str. 1416-1428, str. 1419
— Joseph P. Hodin, Kokoschka und Prag. In: Prager Nachrichten, Jg. 31, 1980, č. 3, červen, str. 33-38
— Jan M. Tomeš, Oskar Kokoschka, Odeon, Praha 1988, č. 2, str. 13, 24, reprodukováno na str. 25
— Heinz Spielmann: Oskar Kokoschka. Leben und Werk, DuMont, Kolín 2003, str. 308-309 (s ilust. — Michelangelo Masciotta, Oskar Kokoschka, Florencie, 1949, pl. XLII.) 
— Hans Maria Wingler, Oskar Kokoschka, Das Werk des Malers, Salzburk 1956, reprodukováno na str. 324, č. 287
— Jan Tomeš, KOKOSCHKA: The Artist in Prague, Paul Hamlyn, London 1967, reprodukováno na str. 24–25
— Johann Winkler (ed.), Oskar Kokoschka. Gemälde und Graphik 1906–1976, Galerie Welz, Salcburk 1995, č. 6
— František Dvořák, OSKAR KOKOSCHKA (1886-1980), Regulus, Praha 2011, reprodukováno na str. 57
— Jutta Hülsewig-Johnen (Ed.), Oskar Kokoschka. Emigrant Life – Prague and London 1934–1953, Kunsthalle Bielefeld, 1995, reprodukováno, str. 277, č. 15, reprodukováno barevně na str. 65
— Agnes Tieze (Ed.), Oskar Kokoschka and Prague cultural scene, Wienand Verlag Kolín, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburk, 2015, reprodukováno na str. 28, kat. č. 2
 
Konzultováno s Johannem Winklerem (uznávaný znalec díla Oskara Kokoschky, autor výstav a monografie malíře) a Katharinou Erling (autorka Soupisu olejomaleb Oskara Kokoschky vypracovaném ve spolupráci s Fondation Oskar Kokoschka, Vevey).  
 
Johann Winkler„Podle mého názoru je obraz nejlepším pohledem na Prahu od Oskara Kokoschky vůbec“. 
 
Tento Kokoschkův olej patří spolu s obrazy Praha – Karlův most z roku 1934 (sbírka Národní galerie v Praze) a Praha – Hradčany a Petřín z roku 1936 (sbírka The Phillips Collection, Washington D. C.) k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám. V archivu Dr. Karla B. Palkovského (tchána malíře) je stejně jako v Soupisu olejomaleb Oskara Kokoschky od H. M. Winglera (vydán za života Oskara Kokoschky roku 1956) obraz uveden jako druhý olej (první pod názvem Podhled ze Strahova, 1934, olej na plátně, 76 x 108 cm je ve sbírce Musée Jenisch – Fondation Oskar Kokoschka, Vevey), který malíř namaloval po příchodu do Prahy v létě 1934. 
 
V mistrovském obraze Praha – Pohled z křížovnického kláštera z nejlepšího pražského období malíře, Kokoschka zachytil pohled na Hradčany a Vltavu s Karlovým mostem. Centrem obrazu zde nejsou výrazné budovy města, ale dech beroucí pohled na město se stromy v popředí, které rafinovaně umocňují eliptickou perspektivu obrazu. 
 
U této položky je snížená provize aukční síně ve výši 15 % včetně DPH a autorských poplatků.
Zájemci o dražbu tohoto obrazu se musí domluvit s pořadateli o podmínkách účasti v aukci.
oil on canvas
85 x 115 cm 
with frame 113 x 144 cm
signed lower right: OK
verso old exhibition stamps
verso old exhibition label Kunsthalle Basel, no. 0881
verso old label from the National Gallery Prague
 
(Reduced buyer's premium for this lot: 15% included VAT and Droite de Suite)
 
Provenance: 
— The first owner, Ladislav Jerie, based in Ostrava (art collector, friend of the painter and the general manager of the Emperor Ferdinand Northern Railway) bought the work in 1935 at the Dr Hugo Feigl Gallery, Prague. (Hugo Feigl was a friend of Kokoschka’s and his art dealer in Prague between 1934 and 1938, later owner of the Feigl Gallery in New York)
— Bedrich Jerie, Prague
— Alexander Jerie, Prague
— Restitution from the National Gallery in Prague
— Gallery Zlata husa
 
Exhibited:
— Dr Feigl Gallery, Prague, 1934
— International Exhibition, S.V.U. Manes, Prague, October – November, 1934 
— Oskar Kokoschka, Kunsthalle, Basel, March 22 – April 27, 1947, no. 151, introduced by Fritz Schmalenbach
— Oskar Kokoschka, Kunsthaus, Zürich, July 3 – August 31, 1947
— Oskar Kokoschka, Stedelijk Museum, Amsterdam, November 1 – December 31, 1947
— Oskar Kokoschka. Paintings, Watercolors, Drawings and Lithographs, The National Gallery Prague, April 4 – May 20, 1956
— Oskar Kokoschka. Paintings, Watercolors, Drawings and Lithographs, House of Arts, Brno, May 27 – June 17, 1956, cat. no. 5
— Oskar Kokoschka: An Exhibition of the National Gallery Prague, Galerie Welz, Salzburg, July – August, 1956, cat. no. 6, edited by Jan Tomes and Friedrich Welz 
— Oskar Kokoschka: An Exhibition of the National Gallery Prague, Vienna, October 1956, cat. no. 6 
— Oskar Kokoschka: An Exhibition of the National Gallery Prague, Linz, 1956, cat. no. 6 
— Oskar Kokoschka – Documentation, Exhibition in the birthplace of the artist, Raiffeisenbank Pöchlarn, June 21 – September 14, 1980
— Oskar Kokoschka: The Early Years, 2 paintings from the collection of The National Gallery Prague, drawings and watercolors, The National Gallery Prague, November – December, 1986
— Oskar Kokoschka. Emigrant Life – Prague and London 1934–1953, Kunsthalle Bielefeld, November 20, 1994 – February 19, 1995, edited by Jutta Hülsewig-Johnen, reproduced in exhibition catalogue, p. 277, no. 15, reproduced in color, p. 65
— Oskar Kokoschka. Exile and New Home, Albertina, Vienna, April 11 – July 13, 2008
— Oskar Kokoschka and the Prague Cultural Scene, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, September 27, 2014 – January 11, 2015, edited by Agnes Tieze, reproduced in exhibition catalogue, p. 28, cat. no. 2
— Kokoschka and Prague. Interwar Art Scene 1934–1938, The National Gallery Prague, February 20 – June 28, 2015, reproduced in exhibition catalogue, p. 28, cat. no. 2
 
Literature:
— Jacques Lassaigne, ‘Kokoschka au Musée de Zurich’. In: Arts, Paris, September 26, 1947, p. 8, no. 43 
— Michelangelo Masciotta, Kokoschka, Del Turco Ed., Florence 1949 (Maestri moderni), with catalogue of works 1939–1949, cat. no. XLII
— Ernst Schremmer, ‘Kosmos und Humanität. Oskar Kokoschka zum fünfundsiebzigsten Geburtstag und zu seinen böhmischen Bildern’. In: Sudetenland, Jg. 3, 1961, H. 1, p. 12
— Joseph P. Hodin, ‘Oskar Kokoschka and Masaryk’. In: Miloslav Rechcigl (Ed.): Czechoslovakia Past and Present. The Hague [u.a.]: de Gruyter Mouton 1968, p. 1416-1428, p. 1419
— Joseph P. Hodin, ‘Kokoschka und Prag’. In: Prager Nachrichten, Jg. 31, 1980, no. 3, June, p. 33-38
— Jan M. Tomes, Oskar Kokoschka, Odeon, Prague 1988, no. 2, p. 13, 24, reproduced, p. 25
— Heinz Spielmann: Oskar Kokoschka. Leben und Werk. DuMont, Köln 2003, p. 308-309 (with Illu. – Michelangelo Masciotta, Oskar Kokoschka, Florence, 1949, pl. XLII.)
— Hans Maria Wingler, Oskar Kokoschka, Das Werk des Malers, Salzburg, 1956, reproduced, p. 324, no. 287
— Jan Tomes, KOKOSCHKA: The Artist in Prague, Paul Hamlyn London, 1967, reproduced, p. 24–25
— Johann Winkler (Ed.), Oskar Kokoschka. Gemälde und Graphik 1906–1976, Galerie Welz, Salcburg 1995, no. 6
— Frantisek Dvorak, OSKAR KOKOSCHKA (1886-1980), Regulus Praha, 2011, reproduced, p. 57
— Jutta Hülsewig-Johnen (Ed.), Oskar Kokoschka. Emigrant Life – Prague and London 1934–1953, Kunsthalle Bielefeld, 1995, reproduced, p. 277, no. 15, reproduced in color, p. 65
— Agnes Tieze (Ed.), Oskar Kokoschka and the Prague Cultural Scene, Wienand Verlag Köln, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 2015, reproduced, p. 28, cat. no. 2
 
Consulted with Johann Winkler (renowned expert on the oeuvre of Oskar Kokoschka, curator and author of Kokoschka’s monograph) and Katharina Erling (author of The Catalogue Raisonné of Oskar Kokoschka’s Oil Paintings, published in cooperation with the Fondation Oskar Kokoschka, Vevey).    
 
Johann Winkler‘I am convinced that this painting is the best view of Prague Kokoschka ever achieved.’ 
 
The presented painting ranks among Kokoschka’s three most important depictions of Prague, alongside his Prague – The Charles Bridge, 1934 (The National Gallery in Prague) and Prague – Hradcany and Petrin Hill, 1936 (The Phillips Collection, Washington D.C.). It is listed as the second oil painting completed by Kokoschka after his arrival to Prague in 1934 (The first painting from the series Prague – The View from Strahov, 1934, oil on canvas, 76 x 108 cm, is in the collection of Musée Jenisch – Fondation Oskar Kokoschka, Vevey), also mentioned in the archive of Dr. Karl B. Palkovsky (the painter’s father in law) and in the Catalogue Raisonné of Oskar Kokoschka’s Oil Paintings by H.M.Wingler (published during Oskar Kokoschka’s life in 1956).
 
In his masterpiece Prague – View from the Monastery of the Knights of the Cross with a Red Star, Kokoschka captures the view of Hradcany, and the Vltava river with Charles Bridge from the Monastery of the Knights of the Cross with a Red Star. The focal point of the work is not the city’s buildings, but rather the breathtaking view of the urban panorama with greenery in the foreground. The sophisticated and refined use of trees helps to create a powerful spherical perspective.
 
Reduced buyer’s premium for this lot: 15% included VAT and Droite de Suite.
All bidders for this lot will have to agree to the conditions of participation before the auction.