16

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Olbram Zoubek
Roky: 
(1926 Praha – 2017 Praha)
Roky - EN: 
(1926 – 2017)
Název díla: 
O Marii
Název díla - EN: 
About Marie
Vytvořeno: 
1997
Created: 
1997
Vyvolávací/Prodejní cena: 
750.000 Kč
Odhadní cena: 
1.200.000 – 1.600.000 Kč
Starting/Selling price: 
28 850 EUR
Estimate: 
46 150 – 61 540 EUR
Vydraženo: 
820.000 Kč
bronz
výška 172 cm 
signováno dole na zadní straně 
 
Provenience: soukromá sbírka, Belgie
 
Posouzeno a konzultováno s PhDr. Polanou Bregantovou, dcerou autora a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Kmentová Zoubek: Bronz O Marii pochází z roku 1997. Jednalo o ojedinělý otcův pokus udělat hlavy, resp. části těla ve formátu velkých soch. Nejednalo se tedy o "fragment" velké sochy (což otec také výjimečně dělal), ale o samostatnou sochu hlavy či torza v nadživotní velikosti. Kromě sochy O Marii otec udělal také sochu O Evě, rovněž v roce 1997 a z obou těchto soch ještě detaily, tedy jen hlavy s malou částí ramen. Cementové výdusky obou soch, tedy O Marii a O Evě, byly vystaveny v parku u Jízdárny Pražského hradu v rámci otcovy výstavy, která v JPH probíhala na přelomu let 2012 a 2013. Jedná se o variantu s jemnější kanelurou vlasů, než je na cementových výduscích a také na jiných bronzových odlitcích.“
Přiloženo potvrzení autenticity autora Olbrama Zoubka z roku 2005.
 
bronze
height: 172 cm
signed lower on the back side
 
Provenance: private collection, Belgium
 
Consulted with Dr Polana Bregantova, daughter of the author and chairwoman of the Board of Trustees of the Kmentova Zoubek Foundation.
Confirmation of authenticity by Olbram Zoubek attached, from 2005.