17

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Eva Kmentová
Roky: 
(1928 Praha – 1980 Praha)
Roky - EN: 
(1928 – 1980)
Název díla: 
Žena, která mlčí
Název díla - EN: 
Woman who is silent
Vytvořeno: 
1963
Created: 
1963
Vyvolávací/Prodejní cena: 
95.000 Kč
Odhadní cena: 
120.000 – 160.000 Kč
Starting/Selling price: 
3 650 EUR
Estimate: 
4 620 – 6 150 EUR
Vydraženo: 
95.000 Kč
cínová plastika
výška: 61,5 cm
signováno dole na zadní straně: Eva Kmentová
 
Vystavováno:
- „Eva Kmentová“, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha, 10. 10. – 1. 11. 1963, kat. č. 28
- „České sochařství 19. a 20. století“, Národní galerie, Praha, říjen 1968–únor 1969, kat. 34
 
Publikováno:
- Ludmila Vachtová, Polana Bregantová, Olbram Zoubek, TEĎ. Práce Evy Kmetové, Praha 2006, reprodukováno na str. 158, kat. č. 116
 
Spolupráce s architekty vedla Evu Kmentovou kolem roku 1963 k postupnému opuštění figury směrem k výtvarným znakům, které nakonec přešly až k plošným reliéfům. V té době současně vznikala díla se silným existenciálním podtextem (Torzo strachu, Plod, Opuštěný prostora pozoruhodná komorní ženská torza). Rovněž i v plastice Žena, která mlčíotevírá Kmentová pro české umění téma tělesnosti v jiných podobách, než jaké byly dosud běžné. Motiv tělesnosti tu už neznamená nápodobu vnějšího vzhledu. Důležitý je dotyk s tělem, haptické vnímání, fragmentarizace. Eva Kmentová, žačka J. Wagnera na UMPRUM v Praze a členka skupiny Trasa, byla ženou sochaře Olbrama Zoubka. Její dílo je zastoupeno ve významných institucích, nebo ve veřejném prostoru, např. realizacemi v architektuře (Janáčkovo divadlo v Brně, kanceláře ČSA v Bělehradě, Dakaru, Singapuru, diplomatické zastupitelství v Sofii, Londýně, Washingtonu). V tvorbě od 60. let opustila hmotné sochařské formy a odlévala přírodní prvky (dřevo, oblázky, listy) do betonu. Později pracovala s efemérními materiály (papír) a realizovala soubory kreseb (Brána, Tma). 
 
Posouzeno a konzultováno s PhDr. Polanou Bregantovou, dcerou autora a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Kmentová Zoubek.
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
tin sculpture
height: 61,5 cm
verso signed down: Eva Kmentová
 
Exhibited.
 
Publicated.
 
Consulted with Dr Polana Bregantova, daughter of the author and chairwoman of the Board of Trustees of the Kmentova Zoubek Foundation.
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky.
Confirmation of authenticity attached.