20

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Jindřich Prucha
Roky: 
(1886 Uherské Hradiště – 1914 Halič)
Roky - EN: 
(1886 – 1914)
Název díla: 
Podobizna ženy v klobouku (portrét přítelkyně Marie Dočekalové)
Název díla - EN: 
Portrait of a Woman in a Hat (Portrait of girlfriend Marie Docekalova)
Vytvořeno: 
1912
Created: 
1912
Vyvolávací/Prodejní cena: 
1.200.000 Kč
Odhadní cena: 
2.000.000 – 3.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
46 150 EUR
Estimate: 
76 920 – 115 380 EUR
Vydraženo: 
1.250.000 Kč
olej na lepence 
68,5 x 52,5 cm
signováno vpravo dole: J. Prucha 
vzadu štítek Národní galerie Praha s evidenčním číslem O7673 
 
Provenience: 
- sbírka stavitele Aloise Trojana
- konfiskováno v 50. letech 20. století Československým státem, umístěno do sbírky Národní galerie v Praze (evidováno pod č. O7673)
- restituce Národní galerie v Praze oprávněným dědicům (v roce 2018) 
 
Vystavováno:
- „Jindřich Prucha. Výběr z díla“, Národní galerie v Praze, Praha, Galerie Vysočiny v Jihlavě, 1960, kat. č. 52
- „Jindřich Prucha. Výbor obrazů. Výstava k 75. výročí narození Jindřicha Pruchy“, Oblastní galerie v Gottwaldově, Národní galerie v Praze, 15. 1. – 15. 2. 1961, kat. č. 52
- „Jindřich Prucha“, Galerie města Ostrova, Ostrov nad Ohří, 1. 7. – 30. 8. 1962, kat. č. 30
- „Jindřich Prucha“, Výtvarné Hlinecko 1964, Jednotný klub pracujících Hlinsko a Národní galerie v Praze, 20. června – 31. srpna 1964, kat. č. 35, vystaveno pod názvem Podobizna zasmušilé dámy
- „Generace Osmy, Tvrdošíjných a Umělecké besedy“, Oblastní galerie v Liberci, září–říjen 1976, kat.č. 41
- „Edvard Munch a české umění“, Šternberský palác, Praha, květen–červen 1982, kat. č. T 59
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.
 
oil on cardboard
Dimensions: 68,5 x 52,5 cm
signed lower right: J. Prucha
verso label of National Gallery Prague with registration number O7673 
 
Provenance: 
- Alois Trojan collection
- Confiscated in the 1950s by the Czechoslovak State, placed in the collection of the National Gallery in Prague (registered under no. O7673)
- restitution of the National Gallery in Prague to eligible heirs (in 2018)
 
Exhibited.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity attached.