Položka 57 Šohaj

Joža Uprka
(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota)
olej na plátně 100,5 x 50,5 cm signováno vpravo dole: JU   Provenience: významná moravská sbírka   Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy:„Uprka byl od sklonku 19. století až do konce svého života jedním z našich nejpopulárnějších umělců, jehož obrazy patřily k nejžádanějším a nejlépe placeným: proto si roku 1922 mohl koupit zámeček v Klobušicích u llavy, kde žil do roku 1937. O jeho proslulosti, kterou stvrzovala různá vyznamenání doma i v zahraničí, například Mention honaroble na pařížském Salonu roce 1894, svědčí například návštěva Augusta Rodina roku 1902 u něho v Hroznové Lhotě. Uprkův přínos našemu umění spočíval nejen v nových námětech, jimiž byly slavnostní chvíle na Moravském Slovácku, jako Jízda králů a pouť ke svatému Antoníčku, nýbrž i v osobitém malířském podání. Kulturní historikové oceňují i jeho významný podíl na organizaci výtvarného dění na Moravě. Uprkův realismus byl časem oživen vlivem plenérismu a impresionismu, projevujícím se pestrou zářivou barevností, tíhnutí k plošnému zobrazování reality se shodovalo s jeho výrazným smyslem pro zdobnost obrazu, který ho přibližoval k dekorativismu secesnímu. O Uprkově příznačném zaujetí vesnickou kulturou, připomínajícím Mánesovo nadšení lidovými kroji, výmluvně svědčí posuzovaný obraz, jehož námětem je šohaj z Moravského Slovácka ve slavnostním oděvu. Se studijním rázem obrazu, kde hlavní úlohu má tento kroj, souvisí nedějovost a redukce přírodního prostředí – šohaj stojí na louce – na zelenou plochu, jejíž neprostorovost je narušována jen stínem, který na ni vrhá postava. Pokud jde o dobu, kdy obraz vznikl, kladu ji do první nebo druhé dekády 20. století.“Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou. Přiloženo potvrzení autenticity.  
Vyvolávací/Prodejní cena
250.000 Kč
  |  
9 620 EUR
Odhadní cena
300.000 - 400.000 Kč
  |  
11 540 – 15 380 EUR
Vydraženo
430.000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.