57

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Joža Uprka
Roky: 
(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota)
Roky - EN: 
(1861 – 1940)
Název díla: 
Šohaj
Název díla - EN: 
Swain
Vyvolávací/Prodejní cena: 
250.000 Kč
Odhadní cena: 
300.000 - 400.000 Kč
Starting/Selling price: 
9 620 EUR
Estimate: 
11 540 – 15 380 EUR
Vydraženo: 
430.000 Kč
olej na plátně
100,5 x 50,5 cm
signováno vpravo dole: JU
 
Provenience: významná moravská sbírka
 
Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy:„Uprka byl od sklonku 19. století až do konce svého života jedním z našich nejpopulárnějších umělců, jehož obrazy patřily k nejžádanějším a nejlépe placeným: proto si roku 1922 mohl koupit zámeček v Klobušicích u llavy, kde žil do roku 1937. O jeho proslulosti, kterou stvrzovala různá vyznamenání doma i v zahraničí, například Mention honaroble na pařížském Salonu roce 1894, svědčí například návštěva Augusta Rodina roku 1902 u něho v Hroznové Lhotě. Uprkův přínos našemu umění spočíval nejen v nových námětech, jimiž byly slavnostní chvíle na Moravském Slovácku, jako Jízda králů a pouť ke svatému Antoníčku, nýbrž i v osobitém malířském podání. Kulturní historikové oceňují i jeho významný podíl na organizaci výtvarného dění na Moravě. Uprkův realismus byl časem oživen vlivem plenérismu a impresionismu, projevujícím se pestrou zářivou barevností, tíhnutí k plošnému zobrazování reality se shodovalo s jeho výrazným smyslem pro zdobnost obrazu, který ho přibližoval k dekorativismu secesnímu. O Uprkově příznačném zaujetí vesnickou kulturou, připomínajícím Mánesovo nadšení lidovými kroji, výmluvně svědčí posuzovaný obraz, jehož námětem je šohaj z Moravského Slovácka ve slavnostním oděvu. Se studijním rázem obrazu, kde hlavní úlohu má tento kroj, souvisí nedějovost a redukce přírodního prostředí – šohaj stojí na louce – na zelenou plochu, jejíž neprostorovost je narušována jen stínem, který na ni vrhá postava. Pokud jde o dobu, kdy obraz vznikl, kladu ji do první nebo druhé dekády 20. století.“
Dále posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.
 
oil on canvas
Dimensions: 100,5 x 50,5 cm
signed lower right: JU
 
Provenance: significant Moravian collection
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity attached.