Položka 65 U stolu

Endre Nemes
(1909 Pécsvárad – 1985 Stockholm)
Vytvořeno: 
1934
olej na plátně 64,5 x 49 cm signováno a datováno vlevo dole: Nemes Endre 34   Vzácně se vyskytující předválečné dílo autora.   Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Tento velmi zajímavý obraz vznikl v době, kdy Endre Nemes – Andrej Nemeš, přišedší do Prahy v roce 1928 ze Slovenska, studoval v letech 1930–1934 spolu s řadou svých slovenských vrstevníků, včetně svého nejbližšího přítele Jakuba Bauernfreunda, na Akademii výtvarných umění u Willyho Nowaka. V této rané etapě svého tvůrčího vývoje byl ovlivněn fauvismem a expresionismem, roku 1935 se pak přiklonil k pozdní „lyrické“ fázi kubismu. V té době nejen maloval, nýbrž také kreslil a tehdejší kresby předznačují už jeho pozdější příklon k abstrakci a nefigurativnosti. Posuzovaná malba, zpodobňující tři ženy u stolu v měšťanském pokoji vyzdobeném obrazy, vyznačuje se sytou barevností a energickým malířským rukopisem a svědčí o Nemesově orientaci na Pařížskou školu, z níž připomíná zejména tvorbu Chaima Soutina. Obrazů tohoto druhu se zachovalo jen několik (některé jsou v pražském Židovském muzeu) a jsou cenným dokladem Nemesovy rané tvorby v milované Praze, kdy v letech 1936-1938 namaloval obrazy pojaté v duchu surrealismu a metafyzické malby, jež spolu s připomenutými kresbami náleží vůbec k tomu nejlepšímu z jeho tvorby. Signatura, v níž je malířovo křestní jméno uvedeno za příjmením, je připomínkou Nemešova maďarského původu (narodil se v Pécsváradu nedaleko Pécsi, kde v osmdesátých letech minulého století byl vytvořen v muzejní a galerijní části města jeho památník). Tento způsob psaní vlastních jmen lidí je pro Maďary typický.“Posouzeno PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou. Přiloženo potvrzení autenticity.
Vyvolávací/Prodejní cena
350.000 Kč
  |  
13 460 EUR
Odhadní cena
400.000 – 600.000 Kč
  |  
15 380 – 23 080 EUR
Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.