65

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Endre Nemes
Roky: 
(1909 Pécsvárad – 1985 Stockholm)
Roky - EN: 
(1909 – 1985)
Název díla: 
U stolu
Název díla - EN: 
At the Table
Vytvořeno: 
1934
Created: 
1934
Vyvolávací/Prodejní cena: 
350.000 Kč
Odhadní cena: 
400.000 – 600.000 Kč
Starting/Selling price: 
13 460 EUR
Estimate: 
15 380 – 23 080 EUR
Vydraženo: 
-
olej na plátně
64,5 x 49 cm
signováno a datováno vlevo dole: Nemes Endre 34 
 
Vzácně se vyskytující předválečné dílo autora. 
 
Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Tento velmi zajímavý obraz vznikl v době, kdy Endre Nemes – Andrej Nemeš, přišedší do Prahy v roce 1928 ze Slovenska, studoval v letech 1930–1934 spolu s řadou svých slovenských vrstevníků, včetně svého nejbližšího přítele Jakuba Bauernfreunda, na Akademii výtvarných umění u Willyho Nowaka. V této rané etapě svého tvůrčího vývoje byl ovlivněn fauvismem a expresionismem, roku 1935 se pak přiklonil k pozdní „lyrické“ fázi kubismu. V té době nejen maloval, nýbrž také kreslil a tehdejší kresby předznačují už jeho pozdější příklon k abstrakci a nefigurativnosti. Posuzovaná malba, zpodobňující tři ženy u stolu v měšťanském pokoji vyzdobeném obrazy, vyznačuje se sytou barevností a energickým malířským rukopisem a svědčí o Nemesově orientaci na Pařížskou školu, z níž připomíná zejména tvorbu Chaima Soutina. Obrazů tohoto druhu se zachovalo jen několik (některé jsou v pražském Židovském muzeu) a jsou cenným dokladem Nemesovy rané tvorby v milované Praze, kdy v letech 1936-1938 namaloval obrazy pojaté v duchu surrealismu a metafyzické malby, jež spolu s připomenutými kresbami náleží vůbec k tomu nejlepšímu z jeho tvorby. Signatura, v níž je malířovo křestní jméno uvedeno za příjmením, je připomínkou Nemešova maďarského původu (narodil se v Pécsváradu nedaleko Pécsi, kde v osmdesátých letech minulého století byl vytvořen v muzejní a galerijní části města jeho památník). Tento způsob psaní vlastních jmen lidí je pro Maďary typický.“
Posouzeno PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil on canvas
Dimensions: 64,5 x 49 cm
signed and dated lower left: Nemes Endre 34
 
Rare pre second world war work by the author.
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Consulted with Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity attached.