Položka 66 Brie

Josef Šíma
(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)
Vytvořeno: 
1952
olej na plátně 47 x 66,5 cm  signováno a datováno vpravo dole: J. Šíma 952 signováno vzadu rukou autora: Šíma    Provenience: významná sbírka, Praha   Vystavováno: - „Josef Šíma: světlo a země“, Galerie Moderna, Praha, 2. 5. – 16. 6. 2019, reprodukováno v katalogu výstavy, kat. č. 10   Publikováno: - Martin Zeman, Josef Šíma: světlo a země, Galerie Moderna, Praha, 2019, katalog výstavy, reprodukováno na str. 14, kat. č. 10   Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromírem Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí: „Obraz vznikl v době, kdy Šíma po desetileté přestávce, způsobené 2. světovou válkou, začal roku 1950 opět soustavně malovat. Navázal přitom na starší typ svých krajin, s hnědými zemskými krami, jež se vznášejí v modrém kosmickém prostoru tak jako bílá oblaka plující nad nimi. (Předzvěstí tohoto Šímova malířského znovuzrození byly akvarely a kresby, jež vyzískal ze svého krátkého pobytu na Slovensku v roce 1947.) K novým obrazům ho zprvu inspirovala krajina v Brie – v letech 1950–1951 jich namaloval několik. Od připomenutých krajin předválečných se odlišují po námětové stránce tím, že obloha na nich je bez oblak, a po stránce formové tím, že se v nich víc uplatňuje kresba: nepravidelné čtyřúhelníky, znázorňující různě se vršící pláty země, rýsují se i na obloze, kde vystřídaly oblaka. Nejznámější z těchto obrazů je Pole v Brie, 1950 (reprodukováno v monografii o Šímovi od Františka Šmejkala, Odeon, 1988, na straně 248-249) a Krajina v Brie, 1950 (reprodukováno tamtéž, str. 251ú. Do této řady patří i posuzovaný obraz, jemuž je obzvlášť blízká Krajina v Brie, 1951 (reprodukováno tamtéž, str. 259): na rozdíl od ní a od krajin z roku 1950, kde holou zemi oživují tu a tam drobné stromy nebo keře, tato pozdější krajina je bez vegetace, stejně jako některé na ni navazující krajiny z let 1953 – 1954, např. Krajina, 1953 (reprodukováno tamtéž, str. 259).“Přiložena expertiza prof. PhDr. Františka Dvořáka, ze dne 12. 4. 1996. Přiložena expertiza prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc. Dále posouzeno PhDr. Pavlou Pečinkovou, CSc., PhDr. Karlem Srpem, Ph.D., PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. AlenouHavlíkovou. Přiloženo potvrzení autenticity. 
Vyvolávací/Prodejní cena
2.800.000 Kč
  |  
107 690 EUR
Odhadní cena
3.200.000 – 3.600.000 Kč
  |  
123 080 – 138 460 EUR
Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.