Položka 94 Mechanické fantomy

Václav Tikal
(1906 Ptenín – 1965 Praha)
Vytvořeno: 
1965
olej, kombinovaná technika na lepence 50 x 39,5 cm  signováno a datováno vlevo dole: TIKAL 65  vzadu starý štítek vzadu popsáno a datováno   Provenience: významná sbírka, Praha   Přiložen odborný posudek od PhDr. Jiřího Hlušičky, ze dne 4. 11. 1998, který mimo jiné uvádí: „V obraze Mechanické fantomy se Václav Tikal dovolává veskrze osobitých představ a konstruuje jakýsi fantastický mechanismus složitě probíhajících a navzájem se větvících potrubí a spojů, jejichž soustava má smysl jen sama o sobě, přesněji řečeno slouží výlučně imanentnímu obrazovému řádu. Věcnost zobrazených technický prvků i celé komplikované struktury je tedy jen zdánlivá – máme tu co činit s projevem, tíhnoucím do sféry imaginativní abstrakce. Přesto však Mechanické fantomy Václava Tikala nepředstavují pouhou hru obrazových forem, postrádající lidské sdělení. Dílo je výrazem tvůrcovy meditace, která zde přerostla v básnickou metaforu absurdních stránek technické civilizace naší doby.“  Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou.   Přiloženo potvrzení autenticity.
Vyvolávací/Prodejní cena
110.000 Kč
  |  
4 230 EUR
Odhadní cena
120.000 – 160.000 Kč
  |  
4 620 – 6 150 EUR
Vydraženo
150.000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.