94

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Václav Tikal
Roky: 
(1906 Ptenín – 1965 Praha)
Název díla: 
Mechanické fantomy
Vytvořeno: 
1965
Vyvolávací/Prodejní cena: 
110.000 Kč
Odhadní cena: 
120.000 – 160.000 Kč
Vydraženo: 
150.000 Kč
olej, kombinovaná technika na lepence
50 x 39,5 cm 
signováno a datováno vlevo dole: TIKAL 65 
vzadu starý štítek
vzadu popsáno a datováno
 
Provenience: významná sbírka, Praha
 
Přiložen odborný posudek od PhDr. Jiřího Hlušičky, ze dne 4. 11. 1998, který mimo jiné uvádí: „V obraze Mechanické fantomy se Václav Tikal dovolává veskrze osobitých představ a konstruuje jakýsi fantastický mechanismus složitě probíhajících a navzájem se větvících potrubí a spojů, jejichž soustava má smysl jen sama o sobě, přesněji řečeno slouží výlučně imanentnímu obrazovému řádu. Věcnost zobrazených technický prvků i celé komplikované struktury je tedy jen zdánlivá – máme tu co činit s projevem, tíhnoucím do sféry imaginativní abstrakce. Přesto však Mechanické fantomy Václava Tikala nepředstavují pouhou hru obrazových forem, postrádající lidské sdělení. Dílo je výrazem tvůrcovy meditace, která zde přerostla v básnickou metaforu absurdních stránek technické civilizace naší doby.“
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.