113

Aukce: 
20.10.2019
Autor: 
Zdeněk Sýkora
Roky: 
(1920 Louny – 2011 Louny)
Roky - EN: 
(1920 – 2011)
Název díla: 
Linie č. 63
Název díla - EN: 
Line No. 63
Vytvořeno: 
1995
Created: 
1995
Vyvolávací/Prodejní cena: 
60.000 Kč
Odhadní cena: 
70.000 – 90.000 Kč
Starting/Selling price: 
2 310 EUR
Estimate: 
2 690 – 3 460 EUR
Vydraženo: 
90.000 Kč
serigrafie, papír Koehler
59,5 x 59,5 cm 
signováno a datováno vpravo dole: Sýkora 95
číslováno vlevo dole 75/100
vydalo Wilhelm-Hack-Museum v Ludwigshafenu při příležitosti retrospektivní výstavy Zdeňka Sýkory
 
Provenience: významná pražská sbírka
 
Publikováno:
- Lenka Sýkorová (ed.), Jaroslav Vančát, Zdeněk Sýkora: Grafika, Gallery 2008, Praha, reprodukováno na str. 100-101, reprodukováno celostránkově barevně na str. 101
 
Posouzeno a konzultováno s paní Lenkou Sýkorovou.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.

 

serigraphy, Koehler paper
Dimensions: 59,5 x 59,5 cm
signed and dated lower right: Sýkora 95 
numbered lower left: 75/100 
published by Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen on the occasion of retrospective exhibition of Zdenek Sykora

Provenance: significant collection, Prague
 
Publicated.
 
Consulted with Mrs Lenka Sykorova.
 
Confirmation of authenticity attached.