Položka 33. La Maison Grise

Maurice de Vlaminck
(1876 Paříž – 1958 Rueil-la-Gadelière)
Vytvořeno: 
1914

olej na plátně
65 x 81 cm
signováno a datováno vlevo dole: Vlaminck 1914
Vzadu staré štítky, evidenční a výstavní razítka Národní galerie v Praze a francouzského celního úřadu.
Dále vzadu výstavní štítky:
– Galerie Simon, 29 Rue d´Astorg, Paříž
– Umělecké besedy 1934
– Národní galerie v Praze, evidenční číslo O 9259
– Národní galerie v Praze, výstava Francouzské umění 19 a 20. st. v Bělehradě, 1971
– Galerie Nationale de Prague, výstava Sofie, r. 1978


Provenience:
– Galerie Simon, 29 Rue d´Astorg, Paris, číslo 7688
– Dr. Václav Nebeský
– zakoupeno ve 30. letech 20. století advokátem a sběratelem JUDr. Františkem Čeřovským, Královská třída 25, Praha X. za cenu 10.000 Kčs (vzadu stará razítka „Sbírka Dra. Čeřovského Praha“)
– v na přelomu 50. a 60. let 20. století konfiskováno československým státem a zařazeno do sbírek Národní galerie v Praze (evidenční číslo v NG Praha O 9259)
– v roce 1992 vráceno v rámci tzv. mimosoudních rehabilitací oprávněným dědicům JUDr. Františka Čeřovského
– obraz do aukce zařadila přímo rodina JUDr. Františka Čeřovského


Publikováno např.:
– Život 1934 (XII.ročník, strana 53)
– Katalog k Pošově výstavě 1945
– Kulturní politika 31/12/1945
– F. Dvořák Maler Unseres Jahrhunderts – Pariser Schule , vydal Artia 1959, reprodukováno celostránkově pod č. 45


Vystavováno:
– Umělecké beseda, Alšova síň, 16. 12. 1933 – 12. 1. 1934, kat. č. 21
– Pošova galerie Moderní západní umění , č. kat. 39, listopad 1945
– Výstava Francouzské umění 19 a 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Bělehrad, 1971
– Výstava umění z Národní galerie v Praze, Sofie, 1978


Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Obraz La Maison Grise pochází z nejvýznamnější sbírky (spolu se sbírkou Dr. Vincence Kramáře) předválečného Československa. V této sbírce byla zastoupena díla například Pabla Picassa, Georgese Braque, Raoula Dufy, Toyen a mnoha dalších velikánů světové malby.

Vyvolávací/Prodejní cena
4.200.000 Kč
  |  
168 000 EUR
Odhadní cena
5.000.000 – 10.000.000 Kč
  |  
200 000 – 400 000 EUR
Vydraženo
5.400.000 Kč