Položka 39. KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ

Josef Navrátil
(1798 Slaný – 1865 Praha)

olej na dubové desce
26,5 x 22cm
vzadu popsáno: Sv. Kateřina (Alexandrijská), z rodu královského, slynula krásou a učeností. Měla býti kolem čtvrcena i kolo se zlomilo a mocně vymrštěné jeho trosky smrtelně zranily okolo stojící diváky. Na to popravena mečem (r. 307). Obraz její na prkně od Jos. Navrátila.

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duškových

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací/Prodejní cena
80.000 Kč
  |  
3 200 EUR
Odhadní cena
200.000–300.000 Kč
  |  
8 000–12 000 EUR
Vydraženo
80.000 Kč