Položka 43. VDOLKY

Josef Navrátil
(1798 Slaný – 1865 Praha)

olej na dřevě

21 x 26,5 cm

 

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška

 

Publikováno:
– K dílu existuje opis rukopisu Bohuslava Duška o koupi tohoto obrazu: „Tyto vdolky od Jos. Navrátila koupil jsem r. 1930 u starož. firmy J. Bělík v Praze. Dle sdělení majitele firmy získal obraz od praž. německé rodiny Schrammů, který vlastnil několik staropraž. domů, také dům v Cel. ul., kde byl krám Kominíkův.“

–  Další opis je o historii vzniku obrazu “VDOLKY“ malovaný Josefem Navrátilem. Kniha SLAVÍN, Sbírka podobizen, autografů a životopisů předních mužů a žen československých. Roč. III. díl III. část prvá. Redaktor Celestýn Frič – v Praze 1885, str. 153 až 155.

–  Dále je dílo publikováno ve stati: Josef Navrátil, str. 154 /autor Jan Hudec/: „Nemohu neuvésti i tohoto malého případu: Jsa kdysi návštěvou pozván ku příteli svému V. Bubeníčkovi, zasedl za stůl a neobyčejně pochutnal si na vdolcích mu předložených. Bubeníček ze žertu poslal mu jich pak několik domů. Navrátil nechtěl býti dlužníkem a příštího dne mu vrátil vdolky, ale na obrázku skvostně namalovány“.

 

Vystavováno.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. 

Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací/Prodejní cena
120.000 Kč
  |  
4 800 EUR
Odhadní cena
200.000–300.000 Kč
  |  
8 000–12 000 EUR
Vydraženo
150.000 Kč