Položka 67. ANEMÓNY A JINÉ ČERVENÉ, PLNÉ, VE DŽBÁNKU, V POZADÍ SÁZAVA PŘED BOUŘÍ, NA KARP. DECE

Václav Špála
(1885 Žlunice – 1946 Praha)
Vytvořeno: 
1936 (namalováno 1. 4. 1936)

olej na plátně
73 x 60 cm
signováno a datováno vlevo dole: V Špála 36
na blindrámu č. 910. ve dvou závorkách ((910.))

Publikováno:
– Soupis díla Václava Špály (1885–1946), na straně 88, vydala Nadace K. Svolinského a V. Kubátové, 2002

Provenience:
– první majitel tajemník pan Toman

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. 

Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací/Prodejní cena
1.100.000 Kč
  |  
44 000 EUR
Odhadní cena
1.200.000–1.500.000 Kč
  |  
48 000–60 000 EUR
Vydraženo
1.500.000 Kč