51.

Aukce: 
Březnová aukce v Expo 58 ART
Autor: 
Oskar Kokoschka
Roky: 
(1886 Pochlarn – 1980 Montreux)
Název díla: 
Hlava ze starého gobelínu
Vytvořeno: 
1945
Vyvolávací/Prodejní cena: 
230.000 Kč
Odhadní cena: 
300.000–500.000 Kč
Vydraženo: 
330.000 Kč

(obraz byl malován v Londýně)
barevné tužky na papíře
výřez pasparty: 36,5 x 26 cm
vpravo dole signováno a datováno s dedikací paní Ludmile Pospíšilové:
Für meine liebe Frau Lida
Nach einem flämischen
Vorhang – hinter dem ein Gott
zu sieht – in Liebe Oskar 45

Provenience:
– osobní dar Oskara Kokoschky Lídě Pospíšilové, babičce Oldy Palkovské-Kokoschkové


Publikováno:
– Karel Břetislav Palkovský Oskar Kokoschka, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958, reprodukováno celostránkově pod č. 62


Posouzeno a konzultováno s Dr. Katharinou Erling, hlavní autorkou Soupisu díla Oskara Kokoschky vydaného Fondation Oskar Kokoschka, Vevey, Švýcarsko. Adolf Loos Apartment and Gallery děkuje Dr. Erling za pomoc s katalogizací díla.
Dále posouzeno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.