Položka 33. V sadu

Karel Černý
(1910 Brno – 1960 Praha)
Vytvořeno: 
1936

olej na plátně
70 x 95 cm
signováno a datováno vlevo dole: K Černý 36
vzadu evidenční štítek Národní galerie v Praze

Provenience:
– sbírka proslulého sběratele prof. PhDr. JUDr. Jaroslava Borovičky,
– zkonfiskováno československým státem a od počátku 60. Iet umístěno do stálé expozici Národní galerie v Praze (inv. č. O 8132)
– restituce Národní galerie v Praze, v restituci počátkem 90. let vráceno původnímu majiteli prof. PhDr. JUDr. Jaroslavu Borovičkovi
– významná soukromá sbírka, Praha

Reprodukováno:
– Karel Černý, Soubor obrazů, Oblastní galerie v Olomouci, září – říjen 1963, str. 8, pod č. 7 (V parku)

Vystavováno:
– Karel Černý, Oblastní galerie Olomouc, září – říjen 1963, vystavováno pod č. 7
– Karel Černý, Galerie bratří Čapků, 1965–1966, č. kat. 4, pod názvem V sadu
– Karel Černý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (5. 3. 1966–27. 3.1966, č. k. 5)
– Karel Černý: Malíř 1910–1960: Výbor malířské tvorby let 1934–1958 k 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí, Galerie Václava Špály, Praha, (25. 3. 1971–22. 4. 1971, č. k. 2)
– Karel Černý: 1910–1960, Dům umění města Brna, (30. 11. 1980–4. 1. 1981)
– Karel Černý: 1910–1960, Dům umění, Ostrava (22. 1. 1981–26. 2. 1981, č. k. 7)
– Karel Černý: Obrazy – kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (15. 3. 1982–9. 5. 1982, č. k. 7)
– Karel Černý: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha (13. 3. 1986–5. 4. 1986, č. k. 4)

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Obraz pochází ze slavné sbírky prof. Jaroslava Borovičky.

Vyvolávací/Prodejní cena
890.000 Kč
  |  
EUR 35 600
Odhadní cena
1.500.000–2.500.000 Kč
  |  
EUR 60 000–100 000
Vydraženo
1.600.000 Kč