Položka 32. Kytice ve skleněné váze

Oskar Kokoschka
(1886 Pöchlarn – 1980 Montreux)

kvaš na papíře
výřez pasparty: 33 x 44 cm
signováno vpravo dole: O. Kokoschka

Provenience:
– z pozůstalosti Oskara Kokoschky, JUDr. Karla Břetislava Palkovského a jeho dcery Oldy Kokoschkové, roz. Palkovské (manželky umělce)

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací/Prodejní cena
180.000 Kč
  |  
EUR 7 200
Odhadní cena
250.000–350.000 Kč
  |  
EUR 10 000–14 000
Vydraženo
190.000 Kč