Položka 13. Meditace (V zamyšlení)

Jakub Schikaneder
(1855 Praha – 1924 Praha)
Vytvořeno: 
1877

olej na plátně
76,5 x 47 cm
signováno vlevo dole: J. Schikaneder

Provenience:
– z výstavy Krasoumné Jednoty
– zakoupeno Krasoumnou Jednotou roku 1877 pro účely slosování mezi členy spolku za 100 zl., výhercem obrazu se stal JUDr. Eiselt z Prahy
– aukce Dorotheum Praha, 20. 9. 2008
– významná soukromá sbírka

Publikováno:
– Katalog Krasoumné Jednoty 1877, č. k. 522
– Jakub Schikaneder (1855–1924), vydala Národní galerie v Praze 2012, editor Veronika Hulíková, reprodukováno celostránkově na str. 43 a dále uvedeno v Soupisu díla pod č. 3 na str. 277

Vystavováno:
– výstava Krasoumné Jednoty, Praha, 1877
– Jakub Schikaneder – Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Moravská galerie v Brně (12. 4. 2007–15. 7. 2007)
– Jakub Schikaneder, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, (20. 4. 2012–21. 10. 2012)

Přiložen posudek doc. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací/Prodejní cena
1.200.000 Kč
  |  
EUR 48 000
Odhadní cena
2.500.000–3.500.000 Kč
  |  
EUR 100 000 – 140 000
Vydraženo
zpět