Položka 30. Pohled na Kreml

Nikolaj Konstantinovič Roerich (Rerich)
(1874 Petrohrad – 1947 Naggar)
Vytvořeno: 
1903

olej na lepence
29,5 x 51 cm
signováno a datováno vpravo dole: Rerich 1903
vzadu ruský text, přeloženo do češtiny: „Tato skica jest registrována v seznamu prací v knize N. K. Rerich vydané v Petrohradě v roce 1918 a představuje pohled na Kreml, Moskva a jest malována v r. 1903.“

Provenience:
– Knihkupectví a nakladatelství Ferdinand Svoboda, Praha II (dopisem z 23. 11. 1936 doložena nabídka díla kuratoriu Moderní galerie v Praze)
– Státní pojišťovna, Praha – deponováno v Národní galerii Praha (DO 3296), 15. 6. 1954 převzato z jejího depozitu

Publikováno:
– Monografie N.K. Rerich, Petrohrad, 1918

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiložen posudek PhDr. R. Michalové, Ph.D.
Přiložena restaurátorská expertiza ak. mal. Davida Franka, ze dne 4. dubna 2023. 

Vyvolávací/Prodejní cena
350.000 Kč
  |  
EUR 14 000
Odhadní cena
500.000–800.000 Kč
  |  
EUR 20 000–32 000
Vydraženo
350.000 Kč