Položka 13. Ulice

Maurice de Vlaminck
(1876 Paříž – 1958 Rueil-la-Gadelière)
Vytvořeno: 
kolem 1925

olej na plátně
60 x 73 cm
signováno vpravo dole: Vlaminck
na rubu staré štítky, evidenční a výstavní razítka Národní galerie v Praze: Národní galerie v Praze, evidenční číslo O 7699

Provenience:
– sbírka stavitele Aloise Trojana
– konfiskováno v 50. letech 20. století Československým státem, umístěno do sbírky Národní galerie v Praze (evidováno pod inventárním číslem VO – O 7699)
– restituce Národní galerie v Praze oprávněným dědicům, kteří dílo zařadili do aukce (v NG Praha umístěno jako dlouhodobá zápůjčka až do 16. října 2023)

Vystavováno:
– od roku 1960 vystaveno v rámci stálé expozice moderní francouzské sbírky Národní galerie v Praze, Šternberský palác
– 1966 – Slovenská národní galerie
– výstava Francouzské sbírky z Národní galerie v Praze, Japonsko 1987, kat. č. 70

Obraz byl po dlouhou dobu jedním z hlavních poutačů Národní galerie v Praze (uveden mnohokráte na propagačních plakátech).

Obraz pochází z jedné z nejvýznamnějších soukromých sbírek předválečného Československa. V této sbírce byla zastoupena vrcholná díla například Oskara Kokoschky, Maurice Utrilla a mnoha dalších velikánů světové malby.

Přiloženy evidenční karty NG Praha.

Přiložen Protokol o stavu díla vyhotovený ke dni předání obrazu dne 16. 10. 2023 restaurátorskými ateliéry Národní galerie v Praze.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací/Prodejní cena
1.100.000 Kč
  |  
EUR 44 000
Odhadní cena
2.000.000–3.000.000 Kč
  |  
EUR 80 000–120 000