Právo, 20.11.2017

Právo, 20.11.2017

Právo, 20.11.2017