Charitativní aukce

Hlavní záložky

Tisková zpráva

Únorová aukce v Mánesu

Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádala v neděli 4. února 2018 další z oblíbených aukcí. Nabídla velké množství kvalitních uměleckých děl, přes práci na papíře, plastiku až k olejomalbě.

Účast na nedělní aukci byla obrovská, velká výstavní síň v Mánesu praskala ve švech. V aukci se utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit. Mnoho vydražených děl poputuje za svými novými majiteli i přes hranice České republiky.

Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu přesáhla 90 %. Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších aukcí v České republice.

Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši byl darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče HagiborCzech National Trusta také na podporu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.

Celkový výtěžek charitativní aukce činil skoro 200.000 Kč.                                                                                                         

 

Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.

Ke kladívkové ceně nebyla účtována aukční přirážka.

 

Nadační fond Filipa Venclíka (položky A, B)

Vlastimil Venclík je známý jako režisér a autor scénářů a divadelních her. V roce 1993, krátce po maturitě, zahynul jeho devatenáctiletý syn. Zastal se napadených lidí, a pak se sám stal cílem násilného útoku. Na jeho následky po dvanácti hodinách zemřel. Ten, koho se zastal, neprojevil ani tolik odvahy, aby přišel svědčit k soudu. Téma násilí a boje proti němu se stalo nejsilnějším motivem Vlastimila Venclíka. Založil proto Nadační fond Filipa Venclíka, který od roku 1999 spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí. Jeho cílem je finančně pomáhat obětem trestných činů. 

 

Domov sociální péče Hagibor (položky C, D, E, F, G, H)

Domov sociální péče Hagibor vznikl jako projekt s posláním poskytovat velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích. 

 

Czech National Trust (položky I, J, K)

Czech National Trust přináší do České republiky novou šanci pro památky – funkční systém nestátní obnovy a správy historických památek. Vizí je celonárodní hnutí na záchranu kulturního dědictví, historických objektů, zahrad, přírodních a kulturních krajin pro příští generace – bez ohledu na jeho vlastnictví, zvyšování povědomí národa o jejich kulturním dědictví, a získávání nových prostředků na jeho podporu a propagaci.

„Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví naší země. Vracíme život do míst, která tvoří naší národní identitu.“ 

 

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci (položky L, M)

Krása pomoci již od roku 2008 pomáhá seniorům. Vizí je, aby senioři mohli žít doma a důstojně, co nejdéle to je možné. Předchází ústavní péči. Dále pracují na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Díky vlastnímu projektu Doma bez obav podporují také jednotlivce.