79

Aukce: 
4.2.2018
Roky: 
(1907 Košice – 1985 Košice)
Roky - EN: 
(1907 – 1985)
Název díla: 
Rodina
Název díla - EN: 
Family
Vytvořeno: 
60. léta 20. století
Created: 
60‘ of 20th century
Vyvolávací/Prodejní cena: 
160.000 Kč
Odhadní cena: 
200.000 – 250.000 Kč
Starting/Selling price: 
6 270 EUR
Estimate: 
7 840 – 9 800 EUR
Vydraženo: 
-
olej, plátno, lepenka
20,5 x 31 cm
signováno vpravo dole: Jakoby
 
Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zemina: „Jakoby, kterého jsem poznal osobně, patřil v minulém století k nejosobitějším výtvarníkům Slovenska. Svým svérázným výtvarným názorem se odlišoval od většiny tamních malířů, což vyplývalo také z toho, že žil v Košicích, jejichž kultura byla v lecčems odlišná od té, kterou v západnějších slovenských oblastech určovala Bratislava. (Je zajímavé, že například co do výstavní činnosti byly Košice za první Československé republiky spojeny s Prahou mnohem těsněji než Bratislava.) Vyplývalo to také z vazby Košic na Vídeň, kde Jakoby v letech 1923-1928 studoval. V Bratislavě se stal známým poměrně pozdě, až v letech šedesátých, v českých zemích ještě později: první a myslím dosud jedinou soubornou výstavu jsem mu dělala já roku 1971 v Brně. Jakobyho dílo se vyznačuje velkou rozmanitostí námětů čerpaných z různých sfér současného života, výraznou pestrou barevností a dynamickým malířským rukopisem, v němž se významně uplatňuje i lineární kresba. Co do výtvarného názoru se toto rozsáhlé dílo vyvíjelo od popisnosti k čím dále uvolněnějšímu a expresivnějšímu zobrazování vnější skutečností. Ve slovenském výtvarnictví byl Jakoby nepochybně jeden z malířů nejmalířštějších. Posuzovaný obraz to všechno dokládá přes své malé rozměry výmluvně. Pokud jde o dobu jeho vzniku, podle výtvarného pojetí usuzuji, že to bylo někdy v šedesátých letech.“
 
Přiložen restaurátorský průzkum vč. infračervené reflektologie a RTG snímků akad. mal. Martina Martana.
Konzultováno a posouzeno na základě zaslané fotodokumentace PhDr. Janem Abelovským, CSc.
 
Oil, canvas, cardborad
Dimensions: 20,5 x 31 cm
Signed lower right "Jakoby"
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Restoration research incl. infrared reflection and RTG frames by academic painter Martin Martan attached.
Consulted and judged on the basis of the photodocumentation with Dr. Jan Abelovsky.