Položka 79 Rodina

(1907 Košice – 1985 Košice)
Vytvořeno: 
60. léta 20. století
olej, plátno, lepenka 20,5 x 31 cm signováno vpravo dole: Jakoby   Přiložena expertíza prof. PhDr. Jaromíra Zemina: „Jakoby, kterého jsem poznal osobně, patřil v minulém století k nejosobitějším výtvarníkům Slovenska. Svým svérázným výtvarným názorem se odlišoval od většiny tamních malířů, což vyplývalo také z toho, že žil v Košicích, jejichž kultura byla v lecčems odlišná od té, kterou v západnějších slovenských oblastech určovala Bratislava. (Je zajímavé, že například co do výstavní činnosti byly Košice za první Československé republiky spojeny s Prahou mnohem těsněji než Bratislava.) Vyplývalo to také z vazby Košic na Vídeň, kde Jakoby v letech 1923-1928 studoval. V Bratislavě se stal známým poměrně pozdě, až v letech šedesátých, v českých zemích ještě později: první a myslím dosud jedinou soubornou výstavu jsem mu dělala já roku 1971 v Brně. Jakobyho dílo se vyznačuje velkou rozmanitostí námětů čerpaných z různých sfér současného života, výraznou pestrou barevností a dynamickým malířským rukopisem, v němž se významně uplatňuje i lineární kresba. Co do výtvarného názoru se toto rozsáhlé dílo vyvíjelo od popisnosti k čím dále uvolněnějšímu a expresivnějšímu zobrazování vnější skutečností. Ve slovenském výtvarnictví byl Jakoby nepochybně jeden z malířů nejmalířštějších. Posuzovaný obraz to všechno dokládá přes své malé rozměry výmluvně. Pokud jde o dobu jeho vzniku, podle výtvarného pojetí usuzuji, že to bylo někdy v šedesátých letech.“  Přiložen restaurátorský průzkum vč. infračervené reflektologie a RTG snímků akad. mal. Martina Martana. Konzultováno a posouzeno na základě zaslané fotodokumentace PhDr. Janem Abelovským, CSc.  
Vyvolávací/Prodejní cena
160.000 Kč
  |  
6 270 EUR
Odhadní cena
200.000 – 250.000 Kč
  |  
7 840 – 9 800 EUR
Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.