53

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1910 Leština – 1986 Praha)
Roky - EN: 
(1910 - 1986)
Název díla: 
Pávi
Název díla - EN: 
Peacocks
Vytvořeno: 
1967
Created: 
1967
Vyvolávací/Prodejní cena: 
25.000 Kč
Odhadní cena: 
40.000 – 60.000 Kč
Starting/Selling price: 
980 EUR
Estimate: 
1.570 – 2.350 EUR
Vydraženo: 
120.000 Kč / 4.700 EUR
dvanáctibarevná litografie na papíře 
výřez pasparty: 47,5 x 30,5 cm (452 x 288 mm)
signováno a datováno vpravo dole: Zd. Sklenář. 67 
vlevo dole věnování: „Josefovi Pehrovi srdečně“ 
náklad 30 ks 
 
Vystaveno: 
- „Zdeněk Sklenář. Grafika z let 1934–1980 k 90. výročí narození“, Galerie Hollar, Praha, 1. 3. – 2. 4. 2000
- „Zdeněk Sklenář Zdeňku Sklenářovi“, Mánes, Praha, 24. 1. – 7. 4. 2002
- „Zdeněk Sklenář. Deset tisíc věcí – deset tisíc let“, Dům U Kamenného zvonu, Praha, 17. 3. – 6. 6. 2010
 
Publikováno: 
- Jiří Machalický, Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha 2002
- Ivo Binder, Zdeněk Sklenář. Deset tisíc věcí– deset tisíc let, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2010, katalog výstavy, reprodukováno na str. 156
- Josef Hejzlar, Jak pěstovat klid a mír: aneb Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2015, reprodukováno na str. 42
 
Konzultováno se Zdeňkem Sklenářem, synovcem autora.
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. 
Přiloženo potvrzení autenticity.
Twelve-colored lithography on paper
Cut out a passe-partout: 47,5 x 30,5 cm (452 x 288 mm)
Signed and dated lower right "Zd. Sklenář. 67"
Lower left the dedication
Print 30 pcs
 
Exhibited. 
Publicated.
 
 
Consulted with  Zdenek Sklenar (nephew of the author).
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky. 
Confirmation of authenticity attached.