100

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1914 Protivín – 2002 Praha)
Roky - EN: 
(1914 - 2002)
Název díla: 
Bez názvu (pocta H. Memlingovi, M. Utrillovi a A. Maillolovi )
Název díla - EN: 
Untitled (Hommage á H. Memling, M. Utrillo and A. Maillol)
Vytvořeno: 
70. léta 20. století
Created: 
70‘ of 20th century
Vyvolávací/Prodejní cena: 
180.000 Kč
Odhadní cena: 
250.000 – 300.000 Kč
Starting/Selling price: 
7.060 EUR
Estimate: 
9.800 – 11.770 EUR
Vydraženo: 
180.000 Kč / 7.060 EUR
asambláž na dřevěné desce 
100 x 71,5 cm 
signatura nezjištěna 
vzadu razítko: z pozůstalosti Jiřího Koláře, podpis: Martin Helcl (synovec autora) 
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
Assemblage on panel
Dimensions: 100 x 71,5 cm
Signature undetected
Verso stamp: from the estate of Jiri Kolar, signature: Martin Helcl (nephew of the author)
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky. 
Confirmation of authenticity attached.