117

Aukce: 
28.10.2018
Roky: 
(1920 Pejhov – 1999 Praha)
Roky - EN: 
(1920 - 1999)
Název díla: 
Dívka
Název díla - EN: 
Girl
Vyvolávací/Prodejní cena: 
45.000 Kč
Odhadní cena: 
60.000 – 70.000 Kč
Starting/Selling price: 
1.770 EUR
Estimate: 
2.350 – 2.750 EUR
Vydraženo: 
-
uhel na papíře
výřez pasparty: 42 x 29,5 cm
signatura nezjištěna 
Provenience: významná pražská sbírka 
 
Konzultováno s rodinou autora.
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
Charcoal on paper
Cut out a passe-partout: 42 x 29,5 cm
Signature undetected
Provenance: a significant Prague collection
 
Consulted with the family of the author.
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky. 
Confirmation of authenticity attached.