58

Aukce: 
28.04.2019
Roky: 
(1883 Paříž - 1955 Dax)
Roky - EN: 
(1883 - 1955)
Název díla: 
Constantine, La medina
Název díla - EN: 
Constantine, La medina
Vytvořeno: 
kolem 1918
Created: 
around 1918
Vyvolávací/Prodejní cena: 
1.350.000 Kč
Odhadní cena: 
1.800.000 – 2.500.000 Kč
Starting/Selling price: 
52.940 EUR
Estimate: 
70.590 – 98.040 EUR
Vydraženo: 
1.350.000 Kč / 52 940 EUR
olej na desce
31 x 38 cm
signováno vpravo dole: Maurice Utrillo V 
popsáno umělcem vzadu 
na zadní straně štítky a razítka
 
Provenience:
- M. C. Wordworth
- Leicester Gallery, Londýn 
- Hammer Galleries, New York, získáno 25. ledna 1996 
- sbírka Miriam a Howarda Randových, Beverly Hills, California 
- soukromá sbírka Praha
 
Vystavováno:
- „Maurice Utrillo“, Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh, PA, 17. října – 1. prosince 1963
 
Publikováno: 
- Paul Petrides, Maurice Utrillo Catalogue Raisonné (Soupis díla), díl I., 1959, reprodukováno pod č. 772, str. 245
 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. 
Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
oil on board
Dimensions: 31 x 38 cm
signed lower right "Maurice Utrillo V"
verso inscribed by the artist 
verso the old labels and stamps
 
Provenance:
- M. C. Wordworth
- Leicester Gallery, London
- Hammer Galleries, New York, acquired on January 25, 1996
- collection of Miriam and Howard Rand, Beverly Hills, California
significant collection, Prague
 
Exhibited.
- „Maurice Utrillo“, Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh, PA, October 17 – December 1, 1963
 
Publicated.
- Paul Petrides, Maurice Utrillo Catalogue Raisonné (Soupis díla), díl I., 1959, cat. no. 772, p. 245
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Alena Havlikova.
Confirmation of authenticity attached.