Charitativní aukce

Hlavní záložky

Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádala další charitativní aukci, která se uskutečnila před zahájením samotné aukce, dne 20. října 2019 od 14 hodin ve velké výstavní síni Mánes v Praze. Charitativní aukce je ideální příležitost, jak spojit zájem o umění s pomocí konkrétním institucím. Aukční výtěžek bude v plné výši darován na podporu Nadačního fondu Filipa Venclíka Domova sociální péče Hagibor. Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným. Velké poděkování patří Karlu Cudlínovi, Janu Dobrovskému a Krištofu Kinterovi, kteří nám do aukce svá díla poskytli zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují. 
 
 
Celkový výtěžek charitativní aukce činil: 80.000 Kč.
- ke kladívkové ceně nebyla účtována aukční přirážka –
 
 
NADAČNÍ FOND FILIPA VENCLÍKA (položka A) 
Vlastimil Venclík je známý jako režisér a autor scénářů a divadelních her. V roce 1993, krátce po maturitě, zahynul jeho devatenáctiletý syn. Zastal se napadených lidí, a pak se sám stal cílem násilného útoku. Na jeho následky po dvanácti hodinách zemřel. Ten, koho se zastal, neprojevil ani tolik odvahy, aby přišel svědčit k soudu. Téma násilí a boje proti němu se stalo nejsilnějším motivem Vlastimila Venclíka. Založil proto Nadační fond Filipa Venclíka, který od roku 1999 spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí. Jeho cílem je finančně pomáhat obětem trestných činů. 
 
DOMOV SOCIÁLNÍ PÉČE HAGIBOR (položky B, C) 
Domov sociální péče Hagibor vznikl jako projekt s posláním poskytovat velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích. 
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání!
Adolf Loos Apartment and Gallery