4.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Toyen (Marie Černínova)
Roky: 
(1902 Praha – 1980 Paříž)
Roky - EN: 
(1902 – 1980)
Název díla: 
Sans titre / Bez názvu (Hlava kočkovité šelmy)
Název díla - EN: 
Sans titre / Untitled (Head of a Cat)
Vytvořeno: 
kolem 1955
Created: 
around 1955
Vyvolávací/Prodejní cena: 
olej, kvaš, stříbrná barva, tuš na plátně
16 x 10 cm (29 x 18,5 cm) 
původní adjustace a původní rám
 
Provenience: 
- privátní sbírka slavného zakladatele a hlavního teoretika surrealistického světového hnutí, básníka a prozaika André Bretona (1896 – 1966), který dílo získal v padesátých letech 20.století darem od Toyen.
- privátní sbírka dcery André Bretona paní Aube-Elleouet –Breton
- Galerie 1900-2000 Paříž
- soukromá sbírka Paříž
 
Přiloženo potvrzení autenticity paní Aube-Elleouet –Breton, dcery André Bretona. 
Posouzeno a konzultováno PhDr. Karlem Srpem, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.   
Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Toyen PhDr. Karla Srpa. 
oil, gouache, silver color, ink on canvas
16 x 10 cm (29 x 18, 5 cm)
original adjustment and original frame
 
Provenance:
- a private collection of the famous founder and chief theorist of the surrealist world movement, poet and novelist André Breton (1896 - 1966), who received the work in the 1950s as a gift from Toyen.
- private collection of André Breton's daughter Mrs Aube-Elleouet-Brittany
- Gallery 1900-2000 Paris
- private collection Paris
 
Attached is a confirmation of the authenticity of Mrs Aube-Elleouet-Breton, daughter of André Breton.
Consulted with Dr. Karel Srp, Professor Jaromir Zemina, Dr. Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
Attached is the expertise of a renowned expert on the work of Toyen Dr. Karel Srp.