Charitativní aukce

Hlavní záložky

Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery v Praze ve spolupráci s Veřejně prospěšným spolkem na podporu osob dotčených holocaustem připravila zajímavou charitativní příležitost. Charitativní aukce vybraných uměleckých děl proběhla v rámci naší tradiční aukce 14. května 2017, od 14 hodin ve velké výstavní síni Mánes v Praze.
 
Výnos z aukce byl použit zejména na zařízení pro domov sociální péče Hagibor, Domácí péče EZRA, ale také pro mimopražské pečovatelské služby prostřednictvím Nadačního fondu obětem holocaustu. Konkrétním cílem pro Domov sociální péče Hagibor byl příspěvek na nákup exteriérových mechanických vozíků (s bubnovými brzdami), polohovacích křesel, antidekubitních matrací a jídelních stolků v celkové ceně kolem 150 tis. Kč. Naše společnost se také rozhodla podpořit tělesně postižené umělce, a v tomto případě konkrétně Šárku Dvorskou.
 
Domov sociální péče Hagibor vznikl jako projekt s posláním poskytovat velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Cílem Domova sociální péče Hagibor je zachování lidské důstojnosti i ve stáří nebo při nepříznivých životních situacích. Malířka Šárka Dvorská je od narození připoutána na invalidní vozík. Umění se věnovala vždy a tvorba obrazů je pro ni relaxací i sebereflexí. Přestože nemohla nikdy tvořit pomocí rukou, díky nesmírné vůli a svému úsilí se naučila malovat ústy.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost obdarovaným, Šarce Dvorské i Domovu sociální péče Hagibor.
 
- ke kladívkové ceně nebyla účtována aukční přirážka -
 
Celkový výnos charitativní aukce ze dne 14.5.2017 činí: 78.000 Kč. 
 
Děkujeme za Vaši přízeň!