Položky aukce

4.2.20184.2.2018 - 04.02.2018

Únorová aukce v Mánesu
 
Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádala v neděli 4. února 2018 další z oblíbených aukcí. Nabídla velké množství kvalitních uměleckých děl, přes práci na papíře, plastiku až k olejomalbě.
Účast na nedělní aukci byla obrovská, velká výstavní síň v Mánesu praskala ve švech. V aukci se utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit. Mnoho vydražených děl poputuje za svými novými majiteli i přes hranice České republiky.
Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu přesáhla 90 %. Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších aukcí v České republice.
 
Mezi nejcennější díla aukce patřil obraz Bouře ve Fécamp(1953, olej na plátně, 65 x 81 cm) od Josefa Šímy.Významný poválečný olej se vydražil za 3.900.000 Kčvč. aukční přirážky. Šímův obraz se vyznačoval neobyčejnou duchovní hloubkou a zcela mimořádnou malířskou kvalitou. Obraz pocházel ze švýcarské sbírky významné sběratelky Marie Čakrtové, která malíře podporovala a která obraz zakoupila přímo od umělce.
 
Poválečná TOYEN za několik milionů
Mezi nejvýznamnější umělecká díla patřil také zcela bezpochyby výjimečný obraz Lavandiéres de nuitz roku 1953 (olej na plátně, průměr 40 cm) od Marie Čermínové – TOYEN. Po krátké chvíli se cena obrazu vyšplhala na 5.500.000 Kčvč. aukční přirážky. Dražba tohoto oleje krásně zakončila jednu z nejúspěšnějších aukcí.
 
Další úspěchy únorové aukce
V aukci se prodala také skvělá plastika od Olbrama Zoubkas názvem Múza(1977, bronz, jediný odlitek, výška 182 cm). Po velkém boji mezi přítomnými v sále a na telefonu se cena této elegantní plastiky vyšplhala až na vysoké 2.480.000 Kčvč. aukční přirážky, což je světový rekord umělce. Tento výkon byl v sále náležitě odměněn potleskem.
V aukční nabídce se také objevil vynikající obraz Zimní krajina(1911, olej na lepence, 45,5 x 55 cm) od Jindřicha Pruchy. Obraz dokončil Prucha v zimě na přelomu let 1910 a 1911. Olejomalba překonala očekávání, když se její cena zastavila na 1.050.000 Kčvč. aukční přirážky.
 
Také výjimečný obraz od Františka Kupky, kvaš na papíře s názvem Hudba(1930, kvaš na papíře, 27 x 29,5 cm) se svojí cenou dostal až na 2.000.000 Kčvč. aukční přirážky. Kupka tento obraz vytvořil jako studii k oleji se stejným názvem, který je umístěn ve sbírce Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou v Paříži.
 
Pozornost sběratelů přitáhla také skvělá umělecká díla z rukou moderních umělců, jako např. Modrý stůlod Yves Kleina, který se vydražil za skvělých 690.000 Kčvč. aukční přirážky.
V sále se doslova strhl boj při dražbě plastiky Motocyklistyod Otakara Švece. O oblíbenou plastiku se „porvali“ dražitelé na telefonu i v sále. Z původní vyvolávací ceny 20.000 Kč se tak dosažená cena vyšplhala až na neuvěřitelných 340.000 Kčvč. aukční přirážky.
 
V aukci se také úspěšně vydražil mimořádný olej na plátně od Jiřího Johnas názvem Oblázek z roku 1970. Obraz se vydražil za konečnou cenu 1.900.000 Kč vč. aukční přirážky a jedná se o světový rekord umělce.
 
V nedělní aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery bylo překonáno mnoho autorských rekordů.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče HagiborCzech National Trusta také na podporu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.
Celkový výtěžek charitativní aukce činil skoro 200.000 Kč.
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
                                                                                                                                       
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
www.aloos.cz
February Auction in Manes
 
Adolf Loos Apartment and Galleryauctioned another popular auction on Sunday, February 4, 2018. It has offered a great deal of quality artwork, through works on paper, sculptures to oil paintings.
Participation in the Sunday auction was huge, the large exhibition hall in Manes burst at the seams. There were many bidders in the auction, whether personally in the hall, on the phone or through a written limit. Many works were auctioned by their new owners across the borders of the Czech Republic. 
The total success of the Sunday auctions in Manes exceeded 90%. This was one of the most successful auctions in the Czech Republic.
 
Among the most valuable works of the auction was the oil painting Storm at Fécamp (1953, oil on canvas, 65 x 81 cm) by Josef Šíma. Significant post-war oil was auctioned for 3,900,000 CZK incl. buyer's premium. Šíma's painting was characterized by an extraordinary spiritual depth and exceptional painting quality. The painting came from the Swiss collection of an important collector, Marie Čakrtová, who supported the painter and bought the painting directly from the artist.

The most remarkable works of art was undoubtedly the exceptional picture of Lavandiéres de nuit from 1953 (oil on canvas, diameter 40 cm) by Marie Čermínová - TOYEN. After a short while the price of the painting climbed to 5.500.000 CZK incl. buyer's premium. The auction of this oil has beautifully finished one of the most successful auctions of all time in the Czech republic.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery also organized another charity auction. The full proceeds of the auction will be donated in support of the Filip Venclík Foundationthe Hagibor Social Care Home, the Czech National Trust and also the support of the Tatana Kucharova - Beauty Helps Foundation.
The total proceeds of the charity auction amounted to nearly 200,000 CZK.

Thank you all for your support and see next time at our auction!
 
Charitativní aukceCharity auction

1: Ferdinand Maxmilián Brokoff | Umučení sv. Tomáše The Martyrdom of St. Thomas

(1688 Červený Hrádek u Chomutova – 1731 Praha)(1688 - 1731) Vydraženo:Sold: 420.000 Kč / 16 800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 KčStarting/Selling price: 7 060 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate: 11 760 – 15 690 EUR
podle obrazu P.P. Rubense z hlavního oltáře v augustiniánském kostele sv. Tomáše na Malé...
According to the image of Peter Paul Rubens from the main altar in the Augustinian church of...
zobrazit detail show detail

2: Gabriel Kupezky-Müller | Portrét Gottfrieda Eichlera ml. The Portrait of Gottfreid Eichler junior

(1688 Ansbach – po 1764 Nürnberg)(1688 - 1764 Vydraženo:Sold: 310.000 Kč / 12 400 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 KčStarting/Selling price: 7 450 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate: 11 760 – 15 690 EUR
olej na plátně
80 x 62 cm
před rentoaláží signatura na zadní straně...
Oil on canvas
Dimensions: 80 x 62 cm
Under rentoalage – signature on...
zobrazit detail show detail

3: Giuseppe Nogari | Stará dámaThe Old Lady

(1699 Benátky – 1766 Benátky)(1699 - 1766) Vydraženo:Sold: 75.000 Kč / 3 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 75.000 KčStarting/Selling price: 2 940 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate: 3 920 – 5 880 EUR
olej na plátně
55 x 45 cm
signatura nezjištěna
vpravo dole...
Oil on canvas
Dimensions: 55 x 45 cm
Signature undetected
...
zobrazit detail show detail

4: H. Görner (Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin) | Portrét dívky z profiluPortrait of a Girl

-- Vydraženo:Sold: 65.000 Kč / 2 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 50.000 – 100.000 KčEstimate: 1 960 – 3 920 EUR
olej na porcelánu
35 x 29,5 cm
signováno vlevo dole: H.Görner
...
Oil on porcelain
Dimensions: 35 x 29,5 cm
Signed lower left „H.Görner...
zobrazit detail show detail

5: Gottlieb Theodor von Hartenkampf Kempf | Pohádka Fairytale

(1871 Vídeň - 1964)(1871 - 1964) Vydraženo:Sold: 42.000 Kč / 1 680 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 42.000 KčStarting/Selling price: 1 650 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2 350 – 3140 EUR
olej, kombinovaná technika na dřevě 
55,5 x 47,5 cm
signováno vpravo...
oil, mixed media on wood
55,5 x 47,5 cm
signed lower right: GTHvKEMPF...
zobrazit detail show detail

6: italský mistr, pravděpodobně Antonio Cifrondi (1655 Clusone – 1730 Brescia) nebo Giacomo Francesco Cipper (1664 Feldkirch – 1736 Milán) | ZelinářkaGreengrocer

-- Vydraženo:Sold: 150.000 Kč / 6 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 KčStarting/Selling price: 3 140 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate: 5 880 – 7 840 EUR
polovina 18. století
olej na plátně
96 x 71 cm
signatura...
Oil on canvas
Dimensions: 96 x 71 cm
Signature undetected
...
zobrazit detail show detail

7: Eduard Peithner von Lichtenfels | MödlingMödling

(1833 Vídeň – 1913 Berlín)(1833 – 1913) Vydraženo:Sold: 75.000 Kč / 3 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 KčStarting/Selling price: 1 760 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2 350 – 3 140 EUR
olej na plátně 
117 x 100 cm
signováno, popsáno a datováno vpravo dole...
oil on canvas
117 x 100 cm
signed, inscribed and dated lower right:...
zobrazit detail show detail

8: Alfons Mucha | Dívka s květy ve vlasech Beauty with flowers in hair

(1860 Ivančice - 1939 Praha)(1860 - 1939) Vydraženo:Sold: 330.000 Kč / 13 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 330.000 KčStarting/Selling price: 12 940 EUR Odhadní cena: 350.000 - 400.000 KčEstimate: 13 730 – 15 690 EUR
barevné křídy, běloba 
výřez pasparty, průměr: 36 cm 
signováno vlevo...
color chalks
cut out a pasparty, diameter: 36 cm
signed lower left:...
zobrazit detail show detail

9: Pavel Janák | kubistická osmiboká dóza s víčkemCubist Box with a Lid

(1882 Praha – 1956 Praha)(1882 – 1956) Vydraženo:Sold: rezervace Vyvolávací/Prodejní cena: 32.000 KčStarting/Selling price: 1 250 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate: 1 570 – 1 960 EUR
výška: 12 cm
porcelán
na spodu / ze spodní strany razítko ARTĚL...
Porcelain
Height: 12 cm
Stamp on the bottom: ARTEL
 ...
zobrazit detail show detail

10: Josef Václav Myslbek | Svatý Václav na koni St. Wenceslas on Horseback

(1848 Praha -1922 Praha)(1848 -1922) Vydraženo:Sold: 85.000 Kč / 3 400 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 40.000 - 60.000 KčEstimate: 1 570 – 2 350 EUR
patinovaná bronzová socha
výška bronzu: 55 cm           
signatura...
Patinated bronze sculpture
Height of bronze: 55 cm
Signature...
zobrazit detail show detail

11: Otakar Švec | Motocyklista (Sluneční paprsek)Motorcyclist (Sunbeam)

(1892 Praha – 1955 Praha)(1892 – 1955) Vydraženo:Sold: 280.000 Kč / 11 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 KčStarting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate: 1 570 – 1 960 EUR
patinovaná sádra
rozměry: 29 x 50 cm
signováno na plintě: O. Švec...
Patinated plaster
Dimensions: 29 x 50 cm
Signed on plinth "O.Svec"...
zobrazit detail show detail

12: Stano Filko | Bez názvuUntitled

(1937 Vel’ká Hradná – 2015 Bratislava)(1937 – 2015) Vydraženo:Sold: 250.000 Kč / 10 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 KčStarting/Selling price: 5 880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate: 7 840 – 11 760 EUR
objekt (kov, průmyslový lak)
výška: 93 cm
šířka: 55 cm
 ...
Iron, industrial lacquer
Dimensions: 93 x 55 cm
 
Provenance:...
zobrazit detail show detail

13: Olbram Zoubek | MúzaThe Muse

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 2.050.000 Kč / 82 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 590.000 KčStarting/Selling price: 23 140 EUR Odhadní cena: 700.000 - 900.000 KčEstimate: 27 450 – 35 290 EUR
bronz, jediný odlitek
výška: 182 cm
 
Provenience:...
Bronze, single cast
Height: 182 cm
 
Provenance: purchased by the...
zobrazit detail show detail

14: Olbram Zoubek | Malý mezníkSmall Landmark

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 130.000 Kč / 5 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 KčStarting/Selling price: 2 750 EUR Odhadní cena: 80.000 - 120.000 KčEstimate: 3 140 – 4 710 EUR
odlitek – olovo (odlity tři kusy)
výška: 68 cm
signováno na spodní...
Cast in lead (cast in 3 pcs only)
Height: 68 cm
Signed on the bottom...
zobrazit detail show detail

15: Jaroslav Věšín | Na lovuOn Hunting

(1859 Vrané u Slaného – 1915 Sofia)(1859 – 1915) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 990.000 KčStarting/Selling price: 38 820 EUR Odhadní cena: 1.200.000 – 1.500.000 KčEstimate: 47 060 – 58 820 EUR
olej na plátně
60 x 98 cm
signováno a datováno vlevo dole: Jaroslav...
Oil on canvas
Dimensions: 60 x 98 cm
Signed and dated lower left "...
zobrazit detail show detail

16: Miloš Jiránek | Děvče v bílé halence (Židovská kráska) / Krajina ze Slováckarecto: Girl in a White Blouse (Jewish Beauty) / verso: Landscape from Slovacko

(1875 Lužec nad Vltavou – 1911 Praha)(1875 – 1911) Vydraženo:Sold: 600.000 Kč / 24 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 490.000 KčStarting/Selling price: 19 220 EUR Odhadní cena: 800.000 – 1.200.000 KčEstimate: 31 370 – 47 060 EUR
olej na plátně (oboustranný obraz)
56 x 42 cm / 42 x 56 cm
signatura...
Oil on canvas (reversible painting)...
zobrazit detail show detail

17: Eduard Veith | Na dostizíchOn Racing

(1858 Nový Jičín – 1925 Vídeň)(1858 – 1925) Vydraženo:Sold: 130.000 Kč / 5 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 130.000 KčStarting/Selling price: 5 100 EUR Odhadní cena: 150.000 - 200.000 KčEstimate: 5 880 – 7 840 EUR
kombinovaná technika – olej, tempera, akvarel na papíře
37 x 29,5 cm
...
Mixed media – oil, tempera, watercolor on...
zobrazit detail show detail

18: Lovis Corinth | MilenciLovers

(1858 Gvardějsk/Tapiau – 1925 Zandvoort)(1858 – 1925) Vydraženo:Sold: 15.000 Kč / 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 KčStarting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 40.000 KčEstimate: 780 – 1 570 EUR
lept, papír
výřez pasparty: 35 x 26 cm
signováno uprostřed dole: Lovis...
Etching, paper
...
zobrazit detail show detail

19: Jiří Trnka | AktNude

(1912 Plzeň – 1969 Praha)(1912 – 1969) Vydraženo:Sold: 100.000 Kč / 4 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 KčStarting/Selling price: 1 960 EUR Odhadní cena: 70.000 – 90.000 KčEstimate: 2 750 – 3 530 EUR
pastel na papíře
37,5 x 27,5 cm
signováno s dedikací vpravo dole:...
Pastel on paper
Dimensions: 37,5 x 27,5 cm
Signed with dedication...
zobrazit detail show detail

20: Joža Uprka | Z pouti u sv. AntonínkaFrom the Pilgrimage at St. Antonin Hill

(1861 Kněždub - 1940 Hroznová Lhota)(1861 - 1940) Vydraženo:Sold: 1.150.000 Kč / 46 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 750.000 KčStarting/Selling price: 29 410 EUR Odhadní cena: 900.000 - 1.000.000 KčEstimate: 35 290 – 39 220 EUR
olej na plátně
49,5 x 90 cm
vzadu staré štítky
signováno a...
Oil on canvas
Dimensions: 49,5 x 90 cm
Verso old labels
...
zobrazit detail show detail

21: Josef Šíma | Bouře ve Fécamp Tempête á Fécamp

(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)(1891 – 1971) Vydraženo:Sold: 3.200.000 Kč / 128 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 2.950.000 KčStarting/Selling price: 115 690 EUR Odhadní cena: 4.000.000 – 6.000.000 KčEstimate: 156 860 – 235 290 EUR
olej na plátně
65 x 81 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Šíma 53...
Oil on canvas
...
zobrazit detail show detail

22: Michael Haubtmann | Středomořská krajina s postavamiMediterranean Landscape with Figures

(1843 Praha – 1921 Mnichov)(1843 – 1921) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 130.000 KčStarting/Selling price: 5 100 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate: 5 880 – 7 840 EUR
olej na plátně
33,5 x 65,5 cm
signováno a datováno vlevo dole:...

Oil on canvas
Dimensions: 33,5 x 65,5 cm
Signed and dated lower left " Haubtmann...

zobrazit detail show detail

23: Vladimír Sychra | Před zrcadlemIn front of the Mirror

(1903 Praha – 1963 Praha)(1903 – 1963) Vydraženo:Sold: 22.000 Kč / 880 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 KčStarting/Selling price: 860 EUR Odhadní cena: 30.000 - 50.000 KčEstimate: 1 180 – 1 960 EUR
pastel na papíře
výřez pasparty: 39,5 x 29,5 cm
signováno a datováno...
Pastel on paper
Cut out a passe-partout: 39,5 x 29,5 cm
Signed and...
zobrazit detail show detail

24: Jan Slavíček | KorsikaCorsica

(1900 Praha – 1970 Praha)(1900 – 1970) Vydraženo:Sold: 75.000 Kč / 3 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 50.000 – 80.000 KčEstimate: 1 960 – 3 140 EUR
olej na plátně
67 x 81 cm
signováno vlevo dole: Jan Slavíček
...
Oil on canvas
Dimensions: 67 x 81 cm
Signed lower left "Jan Slavicek...
zobrazit detail show detail

25: Václav Jansa | Rozkvetlá loukaBlooming Meadow

(1859 Most - 1913 Černošice)(1859 - 1913) Vydraženo:Sold: 120.000 Kč / 4 800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4 710 EUR Odhadní cena: 150.000 - 200.000 KčEstimate: 5 880 – 7 840 EUR
olej na plátně
48 x 69 cm
signováno vlevo dole: Václav Jansa
...
Oil on canvas
Dimensions: 48 x 69 cm
Signed lower left "Vaclav Jansa...
zobrazit detail show detail

26: Jaroslav Panuška | Upír odcházíThe Vampire is leaving

(1872 Hořovice – 1958 Kochánov)(1872 – 1958) Vydraženo:Sold: 340.000 Kč / 13 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4 710 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate: 7 840 – 11 760 EUR
kolem 1900
olej na lepence
50 x 63 cm
signováno a popsáno...
Oil on cardboard
...
zobrazit detail show detail

27: Jaroslav Panuška | Vodník Water Sprite

(1872 Hořovice – 1958 Kochánov)(1872 – 1958) Vydraženo:Sold: 650.000 Kč / 26 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 650.000 KčStarting/Selling price: 25 490 EUR Odhadní cena: 800.000 – 1.000.000 KčEstimate: 31 370 – 39 220 EUR
olej na plátně
75 x 105 cm
signováno vlevo dole: PANUŠKA...
Oil on canvas
Dimensions: 75 x 105 cm
Signed lower left "PANUSKA"
 
...
zobrazit detail show detail

28: Francisco Rodríguez-Clement | KoridaThe Bullfight

(1861 Alicante – 1956)(1861 Alicante – 1956) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 KčStarting/Selling price: 13 730 EUR Odhadní cena: 600.000 - 900.000 KčEstimate: 23 530 – 35 290 EUR
olej na plátně
97 x 130 cm
signováno vpravo dole: Z Rodriguez
...
Oil on canvas
Dimensions: 97 x 130 cm
Signed lower right "Z Rodríguez...
zobrazit detail show detail

29: Jan Preisler | Alegorie The Allegory

(1872 Popovice - 1918 Praha)(1872 - 1918) Vydraženo:Sold: 1.250.000 Kč / 50 000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 1.200.000 KčStarting/Selling price: 47 060 EUR Odhadní cena: 1.500.000 – 2.000.000 KčEstimate: 58 820 – 78 430 EUR
olej na plátně
41 x 105 cm
rámováno v dobovém řezbovaném rámu
...
Oil on canvas
...
zobrazit detail show detail

30: Jaroslav Šetelík | Karlův most v PrazeCharles Bridge in Prague

(1881 Tábor – 1955 Praha)(1881 – 1955) Vydraženo:Sold: 140.000 Kč / 5 600 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 65.000 KčStarting/Selling price: 2 550 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate: 3 140 – 3 920 EUR
olej na plátně
72 x 90,5 cm
signováno vpravo dole: Jaroslav Šetelík...
Oil on canvas
...
zobrazit detail show detail

Stránky