Položky aukce

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

Říjnová aukce v Mánesu
 
V pražské výstavní síni Mánes se dne 28. října 2018 uskutečnila další aukce vybraných uměleckých děl. Na den výročí vzniku československého státu se v aukci utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit.
Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu přesáhla 80 %. Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších aukcí v České republice. Prodaly se všechny cenově významné položky aukce.
 
Tři Rotterovi obrazy z rakouského Belvederu za 45 milionů korun:
Za skvělých 13.000.000 Kč se vydražil vzácný kubistický obraz Antonína Procházky Zátiší s petrolejovou lampou. Hranici deseti milionů korun přesáhl i olej na plátně Jindřicha Štyrského s názvem Lampiony, které se vydražilo za 10.285.000 Kč. Největší hvězdou celé aukce bylo nádherné plátno Čedičové skály nejúspěšnější české malířky Toyen, které dosáhlo částky 21.535.000 Kč.
 
Světové rekordy Pruchy, Kupky (práce na papíře) a Kintery:
Dalšího úspěchu dosáhl i kvaš Františka Kupky s názvem Tanečnice, který se vyšplhal až na 3.750.000 Kč. Jedná se tak o světový rekord práce na papíře umělce. Rekordu dosáhl i Krištof Kintera, jehož Talkmana si nový majitel odnesl za více jak 1.5 mil. Kč. Ukřižování Jindřicha Pruchy se vydražilo za 2.720.000 Kč, což je dalším světovým rekordem. První olej s motivem dítěte Josefa Čapka Chlapec v okně se vydražil za 5.630.000 Kč. Vzácná fotografie Františka Drtikola s názvem Composition z roku 1929 se dostala až na 1.573.000 Kč.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa Venclíka, Domova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
                                                                                                                                 
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
 
October auction in Mánes
 
On the day of the birth of the Czechoslovak state, 28 October 2018, in Prague's  Mánes, another auction of selected works of art took place. Many bidders participated in the auction, whether personally in the hall, on the phone or through a written limit. 
The total success of the Sunday auctions in Manes exceeded 80%. This was one of the most successful auctions in the Czech Republic.
 
Three paintings from the Rotter Collection, Austrian Belvedere, sold for 45 Million Crowns:
The rare Cubist painting called
Still life with a petroleum lamp of Antonín Procházka was sold for a great 13,000,000 CZK. The border of ten million crowns exceeded the oil on canvas of Jindřich Štyrský called Lanterns, which was auctioned for 10,285,000 CZK. The biggest star of the auction was the magnificent canvas called Falaise de Basalte of the most successful Czech painter Toyen, which reached the price of 21,535,000 CZK.
 
Other World Records: Prucha, Kupka (paper work) and Kintera:
Another record was achieved by František Kupka's gouache on paper called Les Danseuses, which climbed up to CZK 3,750,000. This is the world record of work on paper by the artist. The record was also achieved by Kristof Kintera, whose Talkman was auctioned for more than 1.5 million CZK. The Crucifixion of Jindřich Prucha was auctioned for CZK 2,720,000, another world record. Josef Čapek's first oil with the motive of the child was auctioned for CZK 5,630,000. A rare photograph of František Drtikol called Composition from 1929 was auctioned for 1,573,000 CZK.
 

Adolf Loos Apartment and Gallery also organized another charity auction. The full proceeds of the auction will be donated in support of the Filip Venclík Foundation, the Hagibor Social Care Home and the Czech National Trust.

Thank you all for your support and see next time at our auction.

 
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
 
 
 
Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalogCharitativní aukceCharity auction

31: František Kaván | U Haratickejch nemlejouU Haratickejch nemlejou

(1866 Víchovská Lhota u Jilemnice – 1941 Libuň)(1866 - 1941) Vydraženo:Sold: 120.000 Kč / 4.700 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 Kč Starting/Selling price: 2.350 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.140 – 4.710 EUR
olej,...
Oil,...
zobrazit detail show detail

32: Oldřich Blažíček | Melouny a dýněMelons and Pumpkins

(1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě – 1953 Praha)(1887 - 1953) Vydraženo:Sold: 400.000 Kč / 15.690 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 400.000 Kč Starting/Selling price: 15.690 EUR Odhadní cena: 500.000 – 700.000 KčEstimate price: 19.610 – 27.450 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail

33: Oldřich Blažíček | Předjaří v Karlickém údolíEarly Spring in the Karlicke Valley

(1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě – 1953 Praha)(1887 - 1953) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 320.000 KčStarting/Selling price: 12.550 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail

34: Zdeněk František Eberl | Práce na viniciOn the Vineyard

(1887 Praha - 1962 Paříž)(1887 - 1962) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 100.000 Kč Starting/Selling price: 3.920 EUR Odhadní cena: 150.000 – 250.000 KčEstimate price: 5.880 – 9.800 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail

35: Zdeněk Burian | Dívčí poloakt na divanu (dcera Eva)Nude on the Sofa (daughter Eva)

(1905 Kopřivnice – 1981 Praha)(1905 - 1981) Vydraženo:Sold: 31.000 Kč / 1.220 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 Kč Starting/Selling price: 860 EUR Odhadní cena: 35.000 – 45.000 KčEstimate price: 1.370 – 1.770 EUR
kombinovaná...
Mixed media...
zobrazit detail show detail

36: Alois Kalvoda | Krajina s řekouLandscape with the River

(1875 Šlapanice u Brna – 1934 Běhařov u Klatov)(1875 - 1934) Vydraženo:Sold: 240.000 Kč / 9.410 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 240.000 KčStarting/Selling price: 9.410 EUR Odhadní cena: 300.000 - 350.000 KčEstimate price: 11.770 – 13.730 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail

37: Jindřich Prucha | UkřižováníThe Crucifixion

(1886 Uherské Hradiště – 1914 Halič)(1886 - 1914) Vydraženo:Sold: 2.250.000 Kč / 88.235 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 1.200.000 KčStarting/Selling price: 47.060 EUR Odhadní cena: 1.500.000 – 2.500.000 KčEstimate price: 58.820–98.040 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

38: Jindřich Prucha | KrajinaLandscape

(1886 Uherské Hradiště – 1914 Halič)(1886 - 1914) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 580.000 KčStarting/Selling price: 22.750 EUR Odhadní cena: 650.000 – 750.000 KčEstimate price: 25.490 – 29.410 EUR
olej, plátno...
Oil, canvas...
zobrazit detail show detail

39: Kamil Lhoták | Perpetual Motive FoodPerpetual Motive Food

(1912 Praha – 1990 Praha)(1912 - 1990) Vydraženo:Sold: 840.000 Kč / 32.940 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 700.000 Kč Starting/Selling price: 27.450 EUR Odhadní cena: 900.000–1.200.000 KčEstimate price: 35.290–47.060 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail

40: Kamil Lhoták | Anička Little Anna

(1912 Praha – 1990 Praha)(1912 - 1990) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 250.000 KčEstimate price: 7.840 - 9.800 EUR
olej a...
Oil and...
zobrazit detail show detail

41: Karel Langer | Mořský příbojSea Surf

(1878 Nová Paka – 1947 Praha)(1878 - 1947) Vydraženo:Sold: 20.000 Kč / 785 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 KčStarting/Selling price: 590 EUR Odhadní cena: 20.000 – 35.000 KčEstimate price: 780 – 1.370 EUR
olej na...
Oil on...
zobrazit detail show detail

42: Karel Langer | Šeříkový keřLilac Tree

(1878 Nová Paka – 1947 Praha) (1878 - 1947) Vydraženo:Sold: 16.000 Kč / 630 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 9.000 Kč Starting/Selling price: 350 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate price: 780 – 1.180 EUR
olej na...
Oil on...
zobrazit detail show detail

43: Andrea Sacchi, okruh / circle | Bolestný Kristus Ecce Homo

(1599 Řím - 1661 Řím)(1599 – 1661) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

44: Frederico Barrocci, následovník / follower | Ježíš KristusJesus Christ

(1533 Urbino – 1612 Urbino)(1533 – 1612) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč / 3.140 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

45: Karel Černý | Ležící ženaLying Woman

(1910 Brno – 1960 Praha)(1910 - 1960) Vydraženo:Sold: 250.000 Kč / 9.800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 250.000 Kč Starting/Selling price: 9.800 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

46: Vlaho Bukovac (Paul Andrez) | Kráska s třešněmi Beauty with Cherries

(1855 Cavtat – 1922 Praha)(1855 – 1922) Vydraženo:Sold: 990.000 Kč / 38.820 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 990.000 Kč Starting/Selling price: 38.820 EUR Odhadní cena: 1.200.000 – 1.600.000 KčEstimate price: 47.060 – 62.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

47: František Kupka | TanečniceLes danseuses

(1871 Opočno - 1957 Puteaux) (1871 - 1957) Vydraženo:Sold: 3.100.000 Kč / 121.570 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 2.300.000 Kč Starting/Selling price: 90.200 EUR Odhadní cena: 2.500.000 – 3.500.000 KčEstimate price: 98.040 – 137.260 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

48: Jaroslav Věšín | MyslivecHuntsman

(1859 Vrané u Slaného – 1915 Sofia)(1859 - 1915) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

49: Hippolyt Soběslav Pinkas | Cesta do Cernay-la-Ville (Alej mistrů) Road to Cernay-la-Ville (The Alley of Masters)

(1827 Praha – 1901 Praha) (1827 - 1901) Vydraženo:Sold: 1.700.000 Kč / 66.670 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 1.700.000 Kč Starting/Selling price: 66.670 EUR Odhadní cena: 2.000.000 – 2.500.000 KčEstimate price: 78.430 – 98.040 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

50: Vlastimil Beneš | HřbitůvekSmall Cemetery

(1919 Praha – 1981 Praha) (1919 - 1981) Vydraženo:Sold: 28.000 Kč / 1.100 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 35.000-45.000 KčEstimate price: 1.370 – 1.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

51: Vlastimil Beneš | Via AppiaVia Appia

(1919 Praha – 1981 Praha)(1919 - 1981) Vydraženo:Sold: 55.000 Kč / 2.160 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 45.000-50.000 KčEstimate price: 1.770 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

52: František Tichý | PaganiniPaganini

(1896 Praha – 1961 Praha)(1896 - 1961) Vydraženo:Sold: 230.000 Kč / 9.020 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 Kč Starting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 150.000 - 200.000 KčEstimate price: 5.880 – 7.840 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

53: Zdeněk Sklenář | PáviPeacocks

(1910 Leština – 1986 Praha) (1910 - 1986) Vydraženo:Sold: 120.000 Kč / 4.700 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.570 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

54: TOYEN | Čedičové skályFALAISE DE BASALTE

(1902 Praha – 1980 Paříž)(1902 – 1980) Vydraženo:Sold: 18.250.000 Kč / 715.690 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 16.500.000 Kč Starting/Selling price: 647.060 EUR Odhadní cena: 20.000.000 – 30.000.000 KčEstimate price: 784.310–1.176.470 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

55: Adolf Hoffmeister | Pocta Maxu Ernstovi Hommage to Max Ernst

(1902 Praha – 1973 Říčky) (1902 - 1973) Vydraženo:Sold: 29.000 Kč / 1.140 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 28.000 Kč Starting/Selling price: 1.100 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

56: Alois Wachsman | Bez názvu Untitled

(1898 Praha – 1942 Jičín) (1898 - 1942) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 Kč Starting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 70.000 – 90.000 KčEstimate price: 2.750 – 3.530 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

57: Karel Boháček | Krajina ve FranciiLandscape

(1886 Velké Zámachy – 1928 Praha)(1886 - 1928) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 Kč Starting/Selling price: 2.350 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

58: Jindřich Štyrský | LampionyLanterns

(1899 Dolní Čermná – 1942 Praha)(1899 – 1942) Vydraženo:Sold: 8.500.000 Kč / 333.330 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 8.200.000 Kč Starting/Selling price: 321.570 EUR Odhadní cena: 12.000.000 – 16.000.000 KčEstimate price: 470.590–627.450 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

59: Antonín Chittussi | Francouzská krajina s řekou ( Malířská paleta autora)French Landscape with the River (Painter's Palette)

(1847 Ronov nad Doubravou – 1891 Praha) (1847 – 1891) Vydraženo:Sold: 470.000 Kč / 18.430 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 390.000 Kč Starting/Selling price: 15.290 EUR Odhadní cena: 500.000 – 600.000 KčEstimate price: 19.610 – 23.530 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

60: Antonín Chittussi | Krajina ve FranciiLandscape in France

(1847 Ronov nad Doubravou – 1891 Praha) (1847 - 1891) Vydraženo:Sold: 460.000 Kč / 18.040 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 400.000 Kč Starting/Selling price: 15.690 EUR Odhadní cena: 500.000 – 600.000 KčEstimate price: 19.610 – 23.530 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

Stránky