Položky aukce

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

Říjnová aukce v Mánesu
 
V pražské výstavní síni Mánes se dne 28. října 2018 uskutečnila další aukce vybraných uměleckých děl. Na den výročí vzniku československého státu se v aukci utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit.
Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu přesáhla 80 %. Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších aukcí v České republice. Prodaly se všechny cenově významné položky aukce.
 
Tři Rotterovi obrazy z rakouského Belvederu za 45 milionů korun:
Za skvělých 13.000.000 Kč se vydražil vzácný kubistický obraz Antonína Procházky Zátiší s petrolejovou lampou. Hranici deseti milionů korun přesáhl i olej na plátně Jindřicha Štyrského s názvem Lampiony, které se vydražilo za 10.285.000 Kč. Největší hvězdou celé aukce bylo nádherné plátno Čedičové skály nejúspěšnější české malířky Toyen, které dosáhlo částky 21.535.000 Kč.
 
Světové rekordy Pruchy, Kupky (práce na papíře) a Kintery:
Dalšího úspěchu dosáhl i kvaš Františka Kupky s názvem Tanečnice, který se vyšplhal až na 3.750.000 Kč. Jedná se tak o světový rekord práce na papíře umělce. Rekordu dosáhl i Krištof Kintera, jehož Talkmana si nový majitel odnesl za více jak 1.5 mil. Kč. Ukřižování Jindřicha Pruchy se vydražilo za 2.720.000 Kč, což je dalším světovým rekordem. První olej s motivem dítěte Josefa Čapka Chlapec v okně se vydražil za 5.630.000 Kč. Vzácná fotografie Františka Drtikola s názvem Composition z roku 1929 se dostala až na 1.573.000 Kč.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa Venclíka, Domova sociální péče Hagibor a Czech National Trust.
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
                                                                                                                                 
 
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
 
October auction in Mánes
 
On the day of the birth of the Czechoslovak state, 28 October 2018, in Prague's  Mánes, another auction of selected works of art took place. Many bidders participated in the auction, whether personally in the hall, on the phone or through a written limit. 
The total success of the Sunday auctions in Manes exceeded 80%. This was one of the most successful auctions in the Czech Republic.
 
Three paintings from the Rotter Collection, Austrian Belvedere, sold for 45 Million Crowns:
The rare Cubist painting called
Still life with a petroleum lamp of Antonín Procházka was sold for a great 13,000,000 CZK. The border of ten million crowns exceeded the oil on canvas of Jindřich Štyrský called Lanterns, which was auctioned for 10,285,000 CZK. The biggest star of the auction was the magnificent canvas called Falaise de Basalte of the most successful Czech painter Toyen, which reached the price of 21,535,000 CZK.
 
Other World Records: Prucha, Kupka (paper work) and Kintera:
Another record was achieved by František Kupka's gouache on paper called Les Danseuses, which climbed up to CZK 3,750,000. This is the world record of work on paper by the artist. The record was also achieved by Kristof Kintera, whose Talkman was auctioned for more than 1.5 million CZK. The Crucifixion of Jindřich Prucha was auctioned for CZK 2,720,000, another world record. Josef Čapek's first oil with the motive of the child was auctioned for CZK 5,630,000. A rare photograph of František Drtikol called Composition from 1929 was auctioned for 1,573,000 CZK.
 

Adolf Loos Apartment and Gallery also organized another charity auction. The full proceeds of the auction will be donated in support of the Filip Venclík Foundation, the Hagibor Social Care Home and the Czech National Trust.

Thank you all for your support and see next time at our auction.

 
Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1
loos@aloos.cz
tel: +420 602 325 990
 
 
 
Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalogCharitativní aukceCharity auction

91: Carl Reichert | Portrét Psa Portrait of a Dog

(1836 Vídeň – 1918 Štýrský Hradec)(1836 - 1918) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 160.000 Kč Starting/Selling price: 6.280 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

92: Čeněk Pražák | Smrt JFK Death of JFK

(1914 Praha – 1996 Dittingen)(1914 - 1996) Vydraženo:Sold: 300.000 Kč / 11.765 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 Kč Starting/Selling price: 1.370 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

93: Milan Grygar | Bez názvu Untitled

(1926 Zvolen)(1926) Vydraženo:Sold: 270.000 Kč / 10.560 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 240.000 Kč Starting/Selling price: 9.410 EUR Odhadní cena: 300.000 – 350.000 KčEstimate price: 11.770 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

94: Eva Kmentová | Jablko Apple

(1928 Praha – 1980 Praha) (1928 - 1980) Vydraženo:Sold: 38.000 Kč / 1.490 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 50.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

95: Zdeněk Beran | Bez názvu Untitled

(1937 Dolní Dobrouč – 2014 Praha) (1937 - 2014) Vydraženo:Sold: 34.000 Kč / 1.330 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 Kč Starting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

96: Henryk Stazewski | Relief Nr. 39 Relief Nr. 39

(1894 Varšava – 1988 Varšava) (1894 – 1988) Vydraženo:Sold: 200.000 Kč / 7.840 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 Kč Starting/Selling price: 7.450 EUR Odhadní cena: 250.000 - 350.000 KčEstimate price: 9.800 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

97: Geza Szobel | Chari-variChari-vari

(1905 Komárno – 1963 Boulogne-Billancourt) (1905 - 1963) Vydraženo:Sold: 25.000 Kč / 980 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

98: Vladislav Mirvald | Zátiší se čtvercem a půlkruhem Still Life with Square and Semicircle

(1921 Záluží u Mostu – 2003 Louny)(1921 - 2003) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 55.000 KčStarting/Selling price: 2.160 EUR Odhadní cena: 70.000 - 80.000 KčEstimate price: 2.750 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

99: Jiří Kolář | Socha The Statue

(1914 Protivín – 2002 Praha)(1914 - 2002) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 Kč Starting/Selling price: 1.490 EUR Odhadní cena: 50.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

100: Jiří Kolář | Bez názvu (pocta H. Memlingovi, M. Utrillovi a A. Maillolovi )Untitled (Hommage á H. Memling, M. Utrillo and A. Maillol)

(1914 Protivín – 2002 Praha) (1914 - 2002) Vydraženo:Sold: 180.000 Kč / 7.060 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 250.000 – 300.000 KčEstimate price: 9.800 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

101: Jiří Hilmar | Černá-bílá-červenáBlack-White-Red

(1937 Hradec Králové)(1937) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 300.000 Kč Starting/Selling price: 11.770 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

102: Jiří Hilmar | Bez názvu Untitled

(1937 Hradec Králové) (1937) Vydraženo:Sold: 210.000 Kč / 8.235 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

103: Jiří Anderle | Adam a Eva Adam and Eve

(1936 Pavlíkov na Rakovnicku) (1936) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 145.000 Kč Starting/Selling price: 5.690 EUR Odhadní cena: 200.000 – 250.000 KčEstimate price: 7.840 – 9.800 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

104: Jan Smetana | Hlava The Head

(1918 Praha – 1998 Praha)(1918 - 1998) Vydraženo:Sold: 160.000 Kč / 6.275 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 140.000 Kč Starting/Selling price: 5.490 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

105: Jan Kubíček | Systém dělení – positivně/negativně – I. 1970 /3 fáze (třídílný obraz) Splitting System - Positive / Negative – I. 1970/3 phases (three-part painting)

(1927 Kolín – 2013 Kolín) (1927 - 2013) Vydraženo:Sold: 510.000 Kč / 20.000 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 380.000 Kč Starting/Selling price: 14.900 EUR Odhadní cena: 500.000 - 600.000 KčEstimate price: 19.610 – 23.530 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

106: Stanislav Kolíbal | Model ke stavbě Construction Model

(1925 Orlová) (1925) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 250.000 Kč Starting/Selling price: 9.800 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

107: Stanislav Kolíbal | Černý reliéf Black Relief

(1925 Orlová) (1925) Vydraženo:Sold: 265.000 Kč / 10.390 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 265.000 Kč Starting/Selling price: 10.390 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

108: Jan Merta | Výtvarná výchova I.Art Education I.

(1952 Šumperk)(1952) Vydraženo:Sold: 460.000 Kč / 18.040 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 300.000 KčStarting/Selling price: 11.770 EUR Odhadní cena: 450.000 – 500.000 KčEstimate price: 17.650 – 19.610 EUR
akryl na plátně ...
...
zobrazit detail show detail

109: Jan Merta | Výtvarná výchova II.Art Education II.

(1952 Šumperk)(1952) Vydraženo:Sold: 420.000 Kč / 16.470 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 300.000 KčStarting/Selling price: 11.770 EUR Odhadní cena: 450.000 – 500.000 KčEstimate price: 17.650 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

110: Jan Merta | U agregátu By the Aggregate

(1952 Šumperk) (1952) Vydraženo:Sold: 790.000 Kč / 30.980 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 790.000 KčStarting/Selling price: 30.980 EUR Odhadní cena: 900.000 – 1.100.000 KčEstimate price: 35.290 – 43.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

111: Adriena Šimotová | Bez názvu Untitled

(1926 Praha – 2014 Praha)(1926 - 2014) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč / 3.140 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate price: 3.920 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

112: František Kyncl | MonostrukturaMonostructure

(1934 Pardubice – 2011 Düsseldorf) (1934 - 2011) Vydraženo:Sold: 40.000 Kč / 1.570 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 Kč Starting/Selling price: 1.570 EUR Odhadní cena: 50.000 - 60.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

113: Zdeněk Sýkora | Pravidelná struktura Regular Structure

(1920 Louny – 2011 Louny) (1920 - 2011) Vydraženo:Sold: 230.000 Kč / 9.020 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 250.000 – 300.000 KčEstimate price: 9.800 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

114: Zdeněk Sýkora | Hluk a vřava Noise and Heat

(1920 Louny – 2011 Louny) (1920 - 2011) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč / 3.140 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.920 – 4.710 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

115: Zdeněk Sýkora | Linie č. 63 / Line no. 63Linie č. 63 / Line no. 63

(1920 Louny – 2011 Louny) / (1920 - 2011)(1920 Louny – 2011 Louny) / (1920 - 2011) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.920 – 4.710 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

116: Lenka, Zdeněk Sýkorová, Sýkora | LétáníFlying

(1957 Plzeň) (1920 Louny – 2011 Louny) (1957) (1920 – 2011) Vydraženo:Sold: 350.000 Kč / 13.730 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 Kč Starting/Selling price: 13.730 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate price: 15.690 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

117: Stanislav Podhrázský | Dívka Girl

(1920 Pejhov – 1999 Praha)(1920 - 1999) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 Kč Starting/Selling price: 1.770 EUR Odhadní cena: 60.000 – 70.000 KčEstimate price: 2.350 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

118: Eduard Ovčáček | Portrét bláznivé Italky Portrait of a Crazy Italian Woman

(1933 Třinec)(1933) Vydraženo:Sold: 28.000 Kč / 1.100 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 28.000 Kč Starting/Selling price: 1.100 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

119: Jiří Načeradský | Venuše koketní a veseláFlirthy and Cheerful Venus

(1939 Sedlec – 2014 Praha) (1939 - 2014) Vydraženo:Sold: 160.000 Kč / 6.275 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 100.000 Kč Starting/Selling price: 3.920 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate price: 4.710 – 6.280 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

120: Jiří Načeradský | Dvě postavyTwo Figures

(1939 Sedlec – 2014 Praha) (1939 - 2014) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 32.000 Kč Starting/Selling price: 1.260 EUR Odhadní cena: 40.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.570 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

Stránky