Položky aukce

Aukce v Mánesu

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.04.2019

V dubnové aukci Adolf Loos Apartment and Gallery budou nabídnuta unikátní díla Jana Zrzavého ze sbírky Emila Gilelse, jednoho z nejvýznamnějších klavíristů 20. století. Sbírku tvoří dva oleje a pět kreseb. Aukční síň byla rovněž pověřena prodejem kvalitní sbírky spisovatelky Marty Davouze. Díla pochází z jejího bretaňského zámečku Manoir De Langourian. Jedná se tak o jedinečné – neopakovatelné aukční příležitosti.
 
Aukce nabídne také velký olej na plátně Josefa Šímy s názvem Krajina se stébly z roku 1930. Tento galerijní obraz pochází ze sbírky slovenského básníka Theo H. Florina. Z proslulé sbírky rodiny vídeňského sběratele Dr. Ivo Rottera, která je uložena v Národní galerii Belvedere ve Vídni se bude dražit vzácný kubistický olej Antonína Procházky Hlava III z roku 1916. 
Dalším „chef d´oeuvre“ aukce je stěžejní olej člena Skupiny 42 Bohumíra Matala s názvem Cihelna I.  z roku 1945. Jindřich Štyrský je reprezentován v dubnové aukci obrazem s názvem Červenec (1930). Toto skvostné dílo bylo ve sbírce malířky Toyen, které obraz osobně daroval její blízký přítel Jindřich Štyrský. V aukci bude rovněž nabídnut olej Vojtěcha Hynaise Portrét mladé dámy. Slavný mistr tento vrcholný olej namaloval roku 1881 v Paříži.
Aukční síni se do aukce podařilo získat také unikátní dílo od Albína Brunovského, vzácně se vyskytující olej na dřevěném panelu s názvem Druhá varianta k super velkému zahradnému divadlu.
Z dalších „highlightů“ aukce představí reprezentativní olej Antonína Hudečka s názvem Na cestě (kolem 1906) či vzácně se vyskytující Kubistické zátiší (1914) od Otakara Nejedlého. Obě díla pochází ze sbírky Marty Davouze. Sochařství v aukci reprezentuje mimořádné dílo francouzského sochaře Armana s názvem Rozřezaná viola, velká bronzová socha Olbrama Zoubka Ifigenie či President of the U.S.A. od Milana Kunce. V aukci bude také nabídnut mistrovský olej Petra Brandla Hlava apoštola z roku 1710, který byl donedávna ozdobou lobkovické sbírky na zámku v Mělníku. 
 
Francouzské moderní umění v aukci reprezentuje špičkový olej Bernarda Buffeta Zátiší hazardního hráče z roku 1977Sběratelé budou mít možnost zakoupit i slavnou koláž Jan Palach z roku 1970 od britského umělce Joe Tilsona. Pozornost sběratelů a investorů nepochybně přitáhnou i další skvělá díla od Julia Mařáka, Georgese Karse,Joži Uprky, E.A. Longena, Othona Coubina, Jiřího Hilmara, Milana Dobeše, Milana Kunce, E. O. Friesze, Joana Miró, Fernanda Legera, Adrieny Šimotové, Krištofa Kintery a mnoha dalších.
 
Všechna umělecká díla byla prověřena nejvýznamnějšími českými experty a zahraničními odborníky. 
Aukční síň poskytuje jako jediná v České republice doživotní záruku pravosti nabízených uměleckých děl
 
Termín aukce: 28. dubna 2019 od 14 hodin
Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
Předaukční výstava: Výstavní síň Mánes, 13. dubna - 27. dubna 2019 od 10 do 18 hodin, 28. dubna 2019 od 10 do 13,30 hodin
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání!
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
 
 
On April 28, 2019 a prestigious auction of artworks will be held in the Mánes Exhibition Hall in Prague. The auction will offer a wide range of high-quality works, with the iconic pieces by Jan Zrzavy from the collection of Emil Gilels, one of the most important pianists of the 20th century. The collection consists of two excellent oil paintings and five works on paper. The Auction Hall is also in charge of selling the quality collection of writer Marta Davouze. The art works come from her Manoir De Langourian in Normandy, France. This will be for sure an unique and unrepeatable auction opportunity.
 
The auction will also offer a large oil on canvas by Josef Šíma entitled Landscape with Stems from 1930. This gallery picture comes from the collection of the Slovak poet Theo H. Florin. From the famous Dr. Ivo Rotter’s family collection will be auctioned the precious cubist oil painting by Antonín ProcházkaHead III from 1916.The collection of Dr. Ivo Rotter is deposited at the Belvedere National Gallery in Vienna.
Another "chef d'oeuvre" of the April auction is the famous oil painting by Bohumír Matal called Brick Factory I. from 1945. Jindřich Štyrský is represented in the April auction by a painting entitled July (1930). This magnificent work was in the collection of Toyen. Vojtěch Hynais's Portrait of a Young Lady will also be offered at the auction. The famous master painted this supreme oil in 1881 in Paris.
In the auction will be included also a unique work by Albín Brunovský, the rare oil painting on panel called The Second Variation of Super Big Garden Theater. Among other “highlights” of the auction, will be a great oil painting by Antonín Hudeček entitled On the Road (around 1906) or the rare Cubist Still Life (1914) by Otakar Nejedlý. Both works are from the collection of Marta Davouze. 
French modern art in the April auction is represented by the top oil painting of Bernard Buffet from 1977 called Table de Jeu. Collectors will also be able to buy the famous collage on paper called Jan Palach-Suicide by Fire from 1970 by British artist Joe Tilson.
Other great works by Václav Radimský, Petr Brandl, Milan Kunc, Olbram Zoubek, French sculptor Arman, Julius Mařák, Georges Kars, Joža Uprka, E.A. Longen, Othon Coubin, Jiří Hilmar, Milan Dobeš, Milan Kunec, E. O. Friesz, Joan Miró, Fernando Leger, Adriena Šimotová, Krištof Kintera and many others will be offered in the April auction. 
All works of art have been consulted by the most important Czech experts and also foreign experts. The Auction House Adolf Loos Apartment and Gallery is the only one in the Czech Republic to provide a lifetime guarantee of the authenticity of the offered works of art.
 
 
Auction: Sunday, April 28, 2019, from 2 PM, The Mánes Exhibition Hall
 
Viewing:
April 13 - 27, 10 AM - 6 PM
April 28, 10 - 1.30 PM
 
Location:
The Manes Exhibition Hall
Masarykovo nábřeží 250/1
110 00 Praha 1
 
Thank you all for your support and see next time at our auction.
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalogCharitativní aukceCharity auction

1: Jan Zrzavý | Král/KristusKing / Christ

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate price: 9.800 – 13.730 EUR
...
Pastel,...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

2: Jan Zrzavý | Tête / HlavaTête / Head

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vyvolávací/Prodejní cena: 4.500.000 KčStarting/Selling price: 176.470 EUR Odhadní cena: 6.000.000 – 9.000.000 KčEstimate price: 235.290 – 352.940 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

3: Jan Zrzavý | Dáma/KrálovnaLady / Queen

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

4: Jan Zrzavý | Čínská princeznaChinese Princess

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 200.000 - 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

5: Jan Zrzavý | Tři barvy ovoceThree Colors of Fruit

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vyvolávací/Prodejní cena: 2.100.000 Kč Starting/Selling price: 82.350 EUR Odhadní cena: 3.000.000 – 4.000.000 KčEstimate price: 117.650 – 156.860 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

6: Jan Zrzavý | Dívka s měsícem / Diana Girl with the Moon / Diana

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate price: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

7: Jan Zrzavý | MojžíšMoses

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 KčStarting/Selling price: 3.530 EUR Odhadní cena: 180.000 – 250.000 KčEstimate price: 7.060 – 9.800 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

8: neznámý autor / Unknown author | starožitné hodiny Altdeutschantique clock Altdeutsch

Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.570 – 2.350 EUR

...

...

zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

9: Bohuslav Schnirch | Sv. Václav na koniEquestrian Statue of St. Wenceslas

(1845 Praha – 1901 Praha)(1845 – 1901) Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 KčStarting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 30.000 – 50.000 KčEstimate price: 1.180 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

10: neznámý autor / Unknown author | románská Venuše Anadyomenethe Roman Bronze Venus Anadyomene

Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 KčStarting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 80.000 – 150.000 KčEstimate price: 3.140 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

11: Olbram Zoubek | Stéla O. – orantka, Stéla O. – profil, Stéla O.– duše, Stéla O.– anděl Stéla O. – orantka, Stéla O. – profil, Stéla O.– duše, Stéla O.– anděl

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 Kč Starting/Selling price: 7.450 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

12: Olbram Zoubek | IfigenieIfigenie

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vyvolávací/Prodejní cena: 1.050.000 KčStarting/Selling price: 41.180 EUR Odhadní cena: 1.200.000 – 1.600.000 KčEstimate price: 47.060 – 62.750 EUR
 ...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

13: Arman (Armand Pierre Fernandez) | Rozřezaná viola Violon découpé

(1928 Nice – 2005 New York)(1928–2005) Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate price: 9.800 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

14: Milan Kunc | President of the United States of America (President Bill Clinton)President of the United States of America (President Bill Clinton)

(1944 Praha) (1944) Vyvolávací/Prodejní cena: 250.000 KčStarting/Selling price: 9.800 EUR Odhadní cena: 300.000 – 500.000 KčEstimate price: 11.770 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

15: Vojtěch Hynais | Portrét dámy v kloboukuPortrait of Lady in Hat

(1854 Vídeň – 1925 Praha)(1854–1925) Vyvolávací/Prodejní cena: 1.100.000 KčStarting/Selling price: 43.140 EUR Odhadní cena: 1.500.000 – 2.500.000 KčEstimate price: 58.820 – 98.040 EUR
 ...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

16: Vojtěch Preissig | ModráčekBlue Nightingale

(1873 Světec – 1944 Dachau)(1873 – 1944) Vyvolávací/Prodejní cena: 110.000 Kč Starting/Selling price: 4.310 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate price: 5.880 – 7.840 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

17: Vojtěch Preissig | PastýřShepherd

Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1.570 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate price: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

18: Vojtěch Preissig | Před bouříBefore the Storm

(1873 Světec – 1944 Dachau)(1873 – 1944) Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1.570 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate price: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

19: Antonín Hudeček | Na cestěOn the Road

(1872 Loucká u Mšena – 1941 Častolovice)(1872–1941) Vyvolávací/Prodejní cena: 750.000 KčStarting/Selling price: 29.410 EUR Odhadní cena: 1.000.000 – 1.500.000 KčEstimate price: 39.220 – 58.820 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

20: Otakar Nejedlý | Kubistické zátiší Cubist Still Life

(1883 Roudnice nad Labem – 1957 Praha)(1883–1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 100.000 Kč Starting/Selling price: 3.920 EUR Odhadní cena: 150.000 – 250.000 KčEstimate price: 5.880 – 9.800 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

21: Emil Filla | Zátiší s ovocem a rybamiStill Life with Fruit and Fish

(1882 Chropyně – 1953 Praha)(1882–1953) Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 KčStarting/Selling price: 1.490 EUR Odhadní cena: 50.000 – 60.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

22: František Muzika | Surrealistická kresba I, Surrealistická kresba IISurrealist Drawing I, Surrealist Drawing II

(1900 Praha – 1974 Praha)(1900 – 1974) Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate price: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

23: Miloslav Holý | Kytice polních květůBouquet of Field Flowers

(1897 Praha – 1974 Praha)(1887–1962) Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 KčStarting/Selling price: 2.750 EUR Odhadní cena: 90.000 – 120.000 KčEstimate price: 3.530 – 4.710 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

24: Jánuš Kubíček | Studie sedícího aktuStudy of Sitting Nude

(1921 Nové Hrady – 1993 Babice nad Svitavou)(1921–1993) Vyvolávací/Prodejní cena: 65.000 Kč Starting/Selling price: 2.550 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate price: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

25: Achille Émile Othon Friesz | Ležící aktLying Nude

(1879 Le Havre – 1949 Paříž)(1879–1949) Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 KčStarting/Selling price: 7.450 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

26: Bernard Buffet | Zátiší hazardního hráčeTable de Jeu

(1928 Paris – 1999 Tourtour) (1928 – 1999) Vyvolávací/Prodejní cena: 7.500.000 Kč Starting/Selling price: 294.120 EUR Odhadní cena: 9.000.000 – 12.000.000 KčEstimate price: 352.940 – 470.590 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

27: Salvador Dalí | Tři grácieThree Graces

(1904 Figueres – 1989 Figueres) (1904–1989) Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate price: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

28: Albín Brunovský | Druhá varianta k super velkému záhradnému divadlu The Second Variation of the Super Big Garden Theater

(1935 Zohor – 1997 Bratislava) (1935–1997) Vyvolávací/Prodejní cena: 2.900.000 Kč Starting/Selling price: 113.730 EUR Odhadní cena: 4.000.000 – 5.000.000 KčEstimate price: 156.860 – 196.080 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

29: Martin Benka | Stodola Barn

(1888 Kostoliště – 1971 Malacky)(1888–1971) Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 KčStarting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate price: 3.920 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

30: Dominik Skutecký | Portrét ženy Portrait of Woman

(1849 Gajary – 1921 Banská Bystrica) (1849 – 1921) Vyvolávací/Prodejní cena: 270.000 Kč Starting/Selling price: 10.590 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate price: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail Registrace na aukciDatum aukce: 28.4.2019

Stránky