Položky aukce

Říjnová aukce v MánesuOctober Auction in Mánes - 04.10.2020

Aukční událost roku v umění 
 
Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery opět potvrdila, že je lídrem českého trhu s uměním a na svojí aukci umění v pražském Mánesu vydražila obraz proslulé malířky Toyen s názvem La Dame de Pique (Piková dáma) z roku 1926 za rekordních 78 650 000 Kč. Jedná se o nejdražší prodané umělecké dílo všech dob a zároveň o nový světový aukční rekord malířky v České republice. Obraz La Dame de Pique (Piková dáma) překonal dosavadní rekord Toyen o 43 000 000 Kč. 
 
Na nedělní aukci umění akční síně Adolf Loos Apartment and Gallery padaly nové světové i autorské rekordy. Jednou z vrcholných položek aukce bylo ikonické plátno La Dame de Pique (Piková dáma). Toyen obraz namalovala krátce po svém příchodu do Paříže v roce 1926 a pochází z autorčina vzácného, sběratelsky velmi ceněného pařížského období. O důležitosti díla svědčí i fakt, že byl zařazen jako jediný na obálku aukčního katalogu „Succession Toyen“ při příležitosti dražby celé pozůstalosti malířky v Paříži (21. června 1982).  Olej Toyen srovnatelné galerijní kvality a významu se na českém a světovém aukčním trhu dražil vůbec poprvé v historii. Obraz se v aukci vydražil za 78 650 000 Kč

Další velmi cennou položku aukce představovalo okouzlující plátno Josefa Čapka s názvem Děti v trávě z roku 1933. Obrazy hrajících si dětí z přelomu dvacátých a třicátých let patří mezi Čapkovy nejznámější a nejoblíbenější motivy. Významný meziválečný olej se vydražil za 7 865 000  a stal se tak nejdražším vydraženým dílem malíře s motivem dětí. 

Velkou pozornost na sebe strhl vynikající obraz Jakuba Schikanedera s názvem Zimní květ z roku 1887, který se vydražil za 8 349 000 Kč. Dílo trojnásobně překonalo svoji vyvolávací cenu. 

Autorského rekordu se dočkalo vrcholné dílo oblíbeného malíře Pravoslava Kotíka z roku 1946 pojmenované Rekreace. Jeho stěžejní a velkolepé plátno se vydražilo za fantastických 3 327 500 

Nový autorský i světový rekord padl rovněž u chorvatského malíře Vlaho Bukovace, jeho půvabné plátno nazvané Dívka v oranžovém šálu z roku 1909 se vydražilo za 2 964 500 

Akční síň dražila při nedělní aukci 133 položek a celková cena za vydražené položky byla přes 135 000 000 miliónu korun při průměrné ceně za položku přes milión korun. Průměrný nárůst ceny vydražené položky činil  91% !

The Art Auction of the Year - The most expensive work of art ever auctioned in the Czech Republic and abroad

The Adolf Loos Apartment and Gallery confirmed that it is the leader of the Czech art market, and at its auction in Prague Mánes auctioned a painting by the famous painter Toyen called La Dame de Pique from 1926 for a record CZK 78,650,000 (2 912 960 EUR). It is the most expensive sold work of art of all time and at the same time a new world auction record of the painter in the Czech Republic. The painting La Dame de Pique overcame Toyen's previous record of CZK 43,000,000 (1 592 590 EUR). 

New world and author records were created at Sunday's art auction at the Adolf Loos Apartment and Gallery. One of the top item in the auction was the painting La Dame de Pique. This iconic painting belongs to the painter’s rare and highly regarded Parisian period. Toyen painted this work shortly after her arrival to Paris in 1926. As the main representative of the world’s artificial and surrealist movement, Toyen created La Dame de Pique under the influence of the Parisian avant-garde, foreshadowing her subsequent career as a painter. The importance of this work was also evidenced by the fact that the painting was featured on the cover of the Succession Toyen auction catalogue on the occasion of the auction of the painter’s estate in Paris in 1982. There has never been a painting by Toyen of comparable quality and importance on the Czech and world art auction market. The painting was auctioned for CZK 78,650,000 (2 912 960 EUR).

Another important work of art featured in the auction was Josef Capek’s charming masterpiece Children in the Grass, 1933. Painted by the main representative of Czech modernism, this work was an extraordinary example of lyrical cubism. This significant oil was auctioned for CZK 7,865,000 (291 300 EUR) and thus became the most expensive auctioned work with a children's motif.

The excellent painting by Jakub Schikaneder, entitled The Winter Flower from 1887, which he auctioned for CZK 8,349,000 (309 220 EUR) attracted a lot of attention and bidders. The oil on canvas exceeded its starting price three times.

Important and popular autor Pravoslav Kotit overcame alsi his authorial record and his masterpiece called Recreation from 1946 was sold for CZK 3,327,500 (123 240 EUR).

A new author's and world record also fell for the Croatian painter Vlaho Bukovac, and his painting called The Girl in the Orange Scarf from 1909 was auctioned for CZK 2,964,500 (109 796 EUR).

The greatest increase compared to the starting price achieved the beautiful painting by Vaclav Radimsky and his Petites Dalles from 1901. The work is based on the author's peak French period and the price rose from the starting price of CZK 500,000 to CZK 2,420,000 (89 630 EUR).

Several excellent works by Frantisek Kupka were shone at the auction. One of them was a rare painting Biblioman from Kupka's early period. The canvas was auctioned for CZK 1,633,500 (60 500 EUR).  An excellent result was also achieved by his magical work on the paper La Voie du Solence I., the piece was auction for CZK 1,331,000 (49 300 EUR).

Adolf Loos Apartment and Gallery is the only auction house in the Czech Republic to provide a lifetime guarantee of the authenticity of the works of art it offers.

Thank you for your support and we are looking forward to the next auction!

Adolf Loos Apartment and Gallery

 

 
 
 
Charitativní aukceCharity auction

1: Olbram Zoubek | Žíznící Thirsty

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 200 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 Kč Starting/Selling price: 2 310 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate: 3 080 – 4 620 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

2: Olbram Zoubek | Eva - Bezová dušeEva – The Elder Soul

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 170 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 KčStarting/Selling price: 2 690 EUR Odhadní cena: 90.000 – 120.000 KčEstimate: 3 460 – 4 620 EUR
patinované,...
...
zobrazit detail show detail

3: Olbram Zoubek | MarieMarie

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 750 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 750.000 Kč Starting/Selling price: 28 850 EUR Odhadní cena: 1.200.000 – 1.500.000 KčEstimate: 46 150 – 57 690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

4: Olbram Zoubek | Strážce 2 Guardian 2

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: nevydraženo Vyvolávací/Prodejní cena: 130.000 Kč Starting/Selling price: 5 000 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate: 5 770 – 7 690 EUR
bronz výška...
...
zobrazit detail show detail

5: Olbram Zoubek | AstrologieAstrology

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 70 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 Kč Starting/Selling price: 580 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate: 770 – 1 150 EUR
reliéf,...
...
zobrazit detail show detail

6: Olbram Zoubek | KaziKazi

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 800 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 800.000 Kč Starting/Selling price: 30 770 EUR Odhadní cena: 1.300.000 – 1.700.000 KčEstimate: 50 000 – 65 380 EUR
bronz výška...
bronze...
zobrazit detail show detail

7: Ladislav Šaloun | Stojící půlakt Standing Half Nude

1870 Praha – 1946 Praha) (1870 – 1946) Vydraženo:Sold: 70 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 Kč Starting/Selling price: 2 690 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate: 3 080 – 3 850 EUR
patinovaný...
patinated...
zobrazit detail show detail

8: Panna Marie a sv. Jan Evangelista |

konec 14. století late 14th century Vydraženo:Sold: 800 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 380.000 Kč Starting/Selling price: 14 620 EUR Odhadní cena: 500.000 – 1.000.000 KčEstimate: 19 230 – 38 460 EUR
České země...
...
zobrazit detail show detail

9: Georges Kars | Jardin du Palais Saint-Pierre, Lyon (Zahrada paláce Saint-Pierre v Lyonu) Jardin du Palais Saint-Pierre, Lyon

(1882 Kralupy nad Vltavou – 1945 Ženeva)(1882 – 1945) Vydraženo:Sold: nevydraženo Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 960 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 150 – 1 540 EUR
uhel na...
charcoal on...
zobrazit detail show detail

10: Georges Kars | Ležící dívkaLying Girl

(1882 Kralupy nad Vltavou - 1945 Ženeva) (1882 - 1945) Vydraženo:Sold: 49 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 49.000 Kč Starting/Selling price: 1 880 EUR Odhadní cena: 70.000 – 100.000 KčEstimate: 2 690 – 3 850 EUR
bronz,...
bronze,...
zobrazit detail show detail

11: Stefan Bedřich | Škoda Hispano – Suiza Skoda Hispano – Suiza

(1896 Praha – 1982 Praha) (1896 – 1982) Vydraženo:Sold: 540 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 280.000 Kč Starting/Selling price: 10 770 EUR Odhadní cena: 400.000 – 600. 000 KčEstimate: 15 380 – 23 080 EUR
patinovaný...
...
zobrazit detail show detail

12: Jan Kutálek | Čertice Devil Woman

(1917 Praha – 1987 Praha)(1917 – 1987) Vydraženo:Sold: 31 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 18.000 KčStarting/Selling price: 690 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 150 – 1 540 EUR
glazovaná...
glazed...
zobrazit detail show detail

13: Jan Kutálek | ČertDevil

(1917 Praha – 1987 Praha)(1917 – 1987) Vydraženo:Sold: 40 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 18.000 Kč Starting/Selling price: 690 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 150 – 1 540 EUR
glazovaná...
glazed...
zobrazit detail show detail

14: Věra Janoušková | Plotna, která dovařila Cooking Plate, done with Cooking

(1922 Úbislavice – 2010 Praha)(1922 – 2010) Vydraženo:Sold: nevydraženo Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 6 920 EUR Odhadní cena: 200.000 - 300.000 KčEstimate: 7 690 – 11 540 EUR
mixed média...
...
zobrazit detail show detail

15: | Chanukový svícen (Carské Rusko) Hanukkah Candlestick Tsarist Russia

Vydraženo:Sold: 30 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 KčStarting/Selling price: 1 150 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2 310 – 3 080 EUR
stříbro (...
silver (...
zobrazit detail show detail

16: Otto Gutfreund | Stojící akt Standing Nude

(1889 Dvůr Králové – 1927 Praha) (1889 – 1927) Vydraženo:Sold: nevydraženo Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1 540 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 1 920 – 2 690 EUR
tužka na...
pencil on...
zobrazit detail show detail

17: Otto Gutfreund | Voják z roty Nazdar (Francouzský starodružiník)Soldier from Platoon Nazdar

(1889 Dvůr Králové – 1927 Praha) (1889 – 1927) Vydraženo:Sold: nevydraženo Vyvolávací/Prodejní cena: 130.000 Kč Starting/Selling price: 5 000 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate: 5 770 – 7 690 EUR
kolorovaná, glazovaná pálená hlína...
...
zobrazit detail show detail

18: Tavík František Šimon | Městský motiv z Francie Urban Motive from France

(1877 Železnice – 1942 Praha) (1877 – 1942) Vydraženo:Sold: 12 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 10.000 KčStarting/Selling price: 380 EUR Odhadní cena: 15.000 – 25.000 KčEstimate: 580 – 960 EUR
litografie (...
lithography...
zobrazit detail show detail

19: Daniel Brunovský | Mesto City

(1959 Bratislava) (1959) Vydraženo:Sold: 85 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 85.000 KčStarting/Selling price: 3 270 EUR Odhadní cena: 130.000 – 150.000 KčEstimate: 5 000 – 5 770 EUR
bronz...
bronze...
zobrazit detail show detail

20: Bohuslav Reynek | Kalvárie (Ukřižování) Calvary (Crucifixion)

(1892 Petrkov – 1971 Petrkov) (1892 – 1971) Vydraženo:Sold: 95 000 Kč (prodáno v poaukčním prodeji) Vyvolávací/Prodejní cena: 95.000 Kč Starting/Selling price: 3 650 EUR Odhadní cena: 120.000 – 160.000 KčEstimate: 4 620 – 6 150 EUR
suchá jehla...
...
zobrazit detail show detail

21: Jiří Trnka | Kytice ve váze Bouquet in a Vase

(1912 Plzeň – 1969 Praha) (1912 – 1969) Vydraženo:Sold: 35 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 960 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 150 – 1 540 EUR
pastel na...
pastel on...
zobrazit detail show detail

22: Jiří Trnka | TanečniceDancer

(1912 Plzeň – 1969 Praha) (1912 – 1969) Vydraženo:Sold: 17 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 7.000 KčStarting/Selling price: 270 EUR Odhadní cena: 10.000 – 15.000 KčEstimate: 380 – 580 EUR
tuš na...
ink on paper...
zobrazit detail show detail

23: Adolf Born | Monte CarloMonte Carlo

(1930 České Velenice – 2016 Praha)(1930 – 2016) Vydraženo:Sold: 47 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 KčStarting/Selling price: 1 350 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 1 920 – 2 690 EUR
barevná...
...
zobrazit detail show detail

24: Adolf Born | Jarní noc Spring Night

(1930 České Velenice – 2016 Praha) (1930 – 2016) Vydraženo:Sold: 120 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 75.000 Kč Starting/Selling price: 2 880 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate: 3 850 – 5 770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

25: Josef Lada | Kvítko z čertovy zahrádky Boy from the Devil's Garden

(1887 Hrusice – 1957 Praha) (1887 – 1957) Vydraženo:Sold: 160 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 Kč Starting/Selling price: 3 080 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate: 3 850 – 5 770 EUR
akvarel na...
...
zobrazit detail show detail

26: Josef Lada | Vánoční fejeton Christmas Essay

(1887 Hrusice – 1957 Praha) (1887 – 1957) Vydraženo:Sold: 48 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 48.000 Kč Starting/Selling price: 1 850 EUR Odhadní cena: 70.000 – 100.000 KčEstimate: 2 690 – 3 850 EUR
kombinovaná...
media mixed...
zobrazit detail show detail

27: Květa Válová | Mlčení Silence

(1922 Kladno – 1998 Kladno)(1922 – 1998) Vydraženo:Sold: 33 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 5.000 Kč Starting/Selling price: 190 EUR Odhadní cena: 10.000 – 15.000 Kč Estimate: 380 – 580 EUR
litografie...
...
zobrazit detail show detail

28: Luděk Marold | Caballero Caballero

(1865 Praha – 1898 Praha) (1865 – 1898) Vydraženo:Sold: 55 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 55.000 KčStarting/Selling price: 2 120 EUR Odhadní cena: 70.000 – 100.000 KčEstimate: 2 690 – 3 850 EUR
akvarel na...
...
zobrazit detail show detail

29: Jaroslav Věšín | Dřevorubci v leseWoodsmans in Forest

(1859 Vrané u Slaného – 1915 Sofia)(1859 – 1915) Vydraženo:Sold: 720 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 Kč Starting/Selling price: 13 460 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate: 15 380 – 19 230 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail

30: Václav Brožík | Habsburkové (doba Rudolfa II.), z cyklu tři doby země české (studie k obrazu) Habsburgs (The Period of Rudolf II), from the cycle Three Periods of the Czech Land (study for painting)

(1851 Třemošná – 1901 Paříž) (1851 – 1901) Vydraženo:Sold: 180 000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 130.000 Kč Starting/Selling price: 5 000 EUR Odhadní cena: 150.000 – 250.000 KčEstimate: 5 770 – 9 620 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

Stránky