Položky aukce

Podzimní aukce v Expo 58 ARTNovember auction at Expo 58 ART - 27.11.2021

Aukce umění Adolf Loos Apartment and Gallery, sobota 27. listopadu ve 14 hodin, v nové výstavní síni Expo 58 ART.
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K SÁLOVÉ AUKCI 27. 11. 2021 (od 14 hodin)

výstavní síň Expo 58 ART, Letenské sady 1500/80, 170 00, Praha 7

 

Sálová aukce se KONÁ pouze pro dražitele a jejich doprovod, kteří splňují aktuální protipandemická opatření tzn.:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání aukce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  • u osob rozočkovaných lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin

 

Během aukce platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 vždy. 

 

Pokud  se nemůžete aukce z těchto důvodů zúčastnit, využijte dražbu:

  • telefonickou (plnou moc si můžete stáhnout zde)
  • písemným limitem (plnou moc si můžete stáhnout zde)
  • on-line (prostřednictvím portálu livebid.cz)
 
Aukční síň poskytuje jako jediná v České republice doživotní záruku pravosti nabízených uměleckých děl.
 
V roce 2021 se společnost Adolf Loos Apartment and Gallery chopila rozsáhlého a nesnadného projektu, postupné přestavby ikonického pavilonu EXPO 58 v Letenských sadech. „Naším finálním cílem je znovuoživení této světově proslulé kulturní památky. Usilujeme o to, aby se EXPO 58 opět vrátilo do povědomí veřejnosti a bylo volně přístupné“. Otevření nové výstavní síně Expo 58 ART se uskuteční v den zahájení předaukční výstavy dne 29. října 2021.
 
Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery, nabídne ve své listopadové aukci hned několik mistrovských děl z různých českých i zahraničních sbírek. Nejvýznamnějšími položkami aukce budou tři vrcholné obrazy Toyen a nádherný olej Františka Kupky.
 
První ikonické dílo Toyen Serenáda pochází z autorčina vzácného, sběratelsky velmi ceněného tvůrčího období. Toyen obraz vytvořila v letech 1924 – 1925, obrazy z tohoto jejího “naivistického“ období jsou na trhu velmi vzácné. Samotný znalec díla Toyen, PhDr. Karel Srp, komentoval objev tohoto významného, až doposud veřejnosti neznámého díla, které́ bylo naposledy představeno na výstavě roku 1926 v Paříži slovy: „Jedná se o vůbec největší objev letošního roku...“ Vyvolávací cena obrazu je velmi zajímavá pro sběratele či investory a byla stanovena na 10.000.000 Kč.
 
Druhým významným dílem Toyen v této aukci je plátno Dýchání spánku. Tento obraz vytvořila malířka v roce 1958, tedy v době, kdy se již plně aklimatizovala v Paříži. Právě toto období (1958 - 1962) patří k jejímu nejlepšímu. Zajímavá je i samotná provenience obrazu. Dílo pochází ze sbírky světově významné surrealistické malířky, sochařky, návrhářky a básnířky Meret Oppenheim. Vyvolávací cena obrazu odpovídá významu díla a je stanovena na 8.000.000 Kč.
 
Třetím dílem Toyen v aukci je mimořádně vzácná erotická kresba z roku 1932, která pochází ze sbírky významného sběratele surrealismu Jean Paul Kahna z Paříže a byla původně vytvořena pro Erotickou Revue, kterou vedl malíř Jindřich Štyrský. Vyvolávací cena položky je 1.250.000 Kč.
 
Významnou položku aukce představuje také mistrovský olej Na břehu Marny z roku 1895. Okouzlující práce pochází od malíře světového formátu Františka Kupky. Obraz je unikátní ukázkou toho, jak vypadala Kupkova raná díla, pocházející z pražského, vídeňského a následně počátečního pařížského období. Dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 3.800.000 Kč. Další exkluzivní položku tvoří abstraktní práce na papíře s názvem Etude pour Quatre Histoires De Blanc Et De Noir. Toto mistrovské dílo Kupky pochází z let 1925 – 1926, kdy se již plně věnoval abstraktní tvorbě, vyvolávací cena je stanovena na 600.000 Kč.
 
Listopadová aukce nabídne také řadu kvalitních děl od excelentních malířů minulého století ze slavné sbírky známých sběratelů Cyrila a Bohuslava Duška. Jedná se například o díla Antonína Chittussiho, Bedřicha Havránka, Josefa Navrátila či Antonína Slavíčka. Sbírka obrazů bratří Dušků byla v minulosti označována za nejkrásnější soukromou obrazárnu českých malířů 19. a počátku 20. století. Klenotem v aukci bude mistrovské komorní dílo Milenci v lese z roku 1906 od Jana Preislera, zakladatele české moderní malby. Vyvolávací cena obrazu je stanovena na 2.000.000 Kč. Neméně exkluzivním dílem z této renomované sbírky je obraz Bedřicha Havránka, Krajina s rybníkem a pasačkou koz, kde je vyvolávací cena stanovena na 390.000 Kč. Přední český krajinář Antonín Slavíček je zastoupen v aukci jedinečným komorním obrazem s názvem Chalupy na stráni z roku 1906. Toto dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 250.000 Kč a pochází rovněž ze sbírky bratří Dušků.
 
Miloš Jiránek bude v aukci mimo jiné zastoupen dílem Návštěva (Trojportrét mladých přítelkyň Milady Vrchlické, Kláry Heyrovské a Zdeňky Reinsbergové). Obraz je krásnou ukázkou Jiránkovy portrétní tvorby, ke které se přiklonil na přelomu tisíciletí. O kvalitě díla svědčí i to, že bylo několikrát vystavováno a publikováno. Na zadní straně se navíc nachází studie známého Jiránkova obrazu Sprchy v pražském Sokole. Vyvolávací cena je stanovena na 780.000 Kč.
 
V aukci se bude také dražit ikonická socha Jana Štursy Sulamit Rahu, jedná se o původní odlitek ze Štursova ateliéru, s počáteční vyvolávací cenou 260.000 Kč.
 
V aukci se objeví i vzácná díla od výrazné postavy českého výtvarného umění 20. století Josefa Šímy. Jedná se například o výjimečnou Krajinu z roku 1957. O exkluzivitě díla svědčí jeho vystavení v prestižní zahraniční galerii Paul Faccheti Paris. Vyvolávací cena obrazu odpovídá významu díla a je stanovena na 1.400.000 Kč.
 
Dalším významným dílem je Šímův brilantně provedený obraz Studené slunce (New York) z roku 1965. Prof. PhDr. Jaromír Zemina mimo jiné k dílu uvádí: „Obraz vznikl v době, kdy Šíma vytvořil obrazy, které v jeho závěrečném tvůrčím období náležely k nejkrásnějším...“ Vyvolávací cena je stanovena na 950.000 Kč.
 
Aukce rovněž nabídne mimořádný konvolut šesti prací sběratelsky oblíbeného Kamila Lhotáka pocházející z významné pražské soukromé sbírky.
 
V aukci se bude rovněž dražit signifikantní práce tzv. bubliny od současného umělce Jiřího George Dokoupila se stanovenou cenou 780.000 Kč.
 
Aukce dále nabídne práce od Jiřího Koláře a Běly Kolářové, pocházející přímo ze sbírky Běly a Jiřího Kolářových. Běla Kolářová je jedna z nejvýznamnějších českých umělkyň 20. století, jenž se těší mezinárodnímu uznání. Na aukci bude zastoupena například dílem Těžké rozhodování z roku 1985, s vyvolávací cenou 350.000 Kč. Jiří Kolář, populární český výtvarník, autor experimentální a vizuální poezie bude v aukci zastoupen svou signifikantní chiasmážní tvorbou, například Čtyřmi akty jednoho dramatu z roku 1976. Vyvolávací cena je stanovena na 240.000 Kč.
 
Atraktivní položku aukce představuje raritní a sběratelsky lukrativní práce Zdeňka Sýkory, Kompozice z roku 1987. Dle osobního sdělení Lenky Sýkorové malíř pracoval na tomto obraze mnoho let a říkal mu tzv. reliktní obraz“, jelikož ho vytvořil ze zbytků barev. Vyvolávací cena činí 500.000 Kč. Aukce nabídne i jeho proslulé lineární serigrafie, konkrétně 13 linií pro Karla Hynka Máchu s vyvolávací cenou 70.000 Kč a Blue Prone (Modrý ležák) s vyvolávací cenou 80.000 Kč.
 
V letošní listopadové aukci Adolf Loos Apartment and Gallery se bude zcela poprvé dražit digitální umění, které se mezi sběrateli a investory těší čím dál tím větší popularitě. Dílo Jana Gemrota Maják naděje se bude dražit přes mezinárodní marketplace pro NFT – OpenSea, kde je možné platit pouze kryptoměnou Ethereum. Vyvolávací cena je tak 0,74 ETH (50.000 Kč).
 
Pozornost sběratelů a investorů nepochybně přitáhnou i další exkluzivní díla například Olbrama Zoubka, Luďka Marolda, Antonína Hudečka, Julia Mařáka, Karla Špillara, Františka Tichého, Emila Filly, Oldřicha Blažíčka, Františka Ženíška, Jana Zrzavého, Adolfa Borna, Miloše Jiránka, Bedřicha Feigla, Adrieny Šimotové, Květy a Jitky Válové, Jiřího Hilmara, Joana Miró, Vladimíra Boudníka, Magdalény Jetelové, Krištofa Kintery a mnoha dalších.
 
Součástí aukce je i charitativní aukce obrazů ve prospěch Nadačního fondu Auttalk Kateřiny Sokolové, Nadačního fondu Filipa Venclíka, Domova sociální péče Hagibor a nezávislé neziskové organizace Czech National Trust o.p.s.
 
Všechna umělecká díla byla prověřena nejvýznamnějšími českými experty a zahraničními odborníky.
 
Termín aukce: 27. listopadu 2021 od 14 hodin
Místo konání aukce: Výstavní síň Expo 58 ART, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7
Místo konání předaukční výstavy: Výstavní síň Expo 58 ART v Letenských sadech, 29. října – 26. listopadu od 10 do 18 hodin
27. listopadu od 10 do 13:30 hodin
(otevřeno denně včetně víkendů a svátků)

AUCTION OF SELECTED WORKS OF ART - EXPO 58 ART EXHIBITION HALL - 2PM ON SATURDAY NOVEMBER 27, 2021

Adolf Loos Apartment and Gallery is the only auction house and gallery in Czech Republic that provides a lifetime guarantee of authenticity for all works of art offered at its auctions.

In 2021, Adolf Loos Apartment and Gallery embarked on an extensive and difficult project, the gradual reconstruction of the iconic pavilion EXPO 58 in Letenske sady. ‘Our ultimate goal is to revitalize this world-famous cultural monument. We would like to return the building to the public and make it freely accessible.’ The opening of the new Expo 58 ART exhibition hall will take place on the opening day of the pre-auction exhibition on October 29, 2021.

The Adolf Loos Apartment and Gallery next auction will offer several masterpieces from various Czech and foreign collections. Some of the most important lots include three outstanding paintings by Toyen and a wonderful oil painting by Frantisek Kupka.

The first iconic work by Toyen SERENADE comes from the author's rare, highly regarded creative period. Toyen created this painting between 1924 - 1925. Paintings from this so-called ‘naive’ period rarely appear on the market. The expert of Toyen, Dr Karel Srp commented on the discovery of this important work, which was last presented at an exhibition in 1926 in Paris, saying: ‘This is the greatest discovery of this year …’ The starting price of this painting was set at EUR 400 000.

The second major work by Toyen in this auction is the canvas RESPIRATIONS DU SOMMEIL. This painting was created by the painter in 1958, at a time when she was already fully acclimatizing in Paris. This period (1958 - 1962) is one of her best. The provenance of the painting is equally interesting. The work comes from the collection of the world-famous surrealist painter, sculptor, designer and poet Meret Oppenheim. The starting price of the painting reflects the significance of the work and is set at EUR 320 000.

Toyen's third work offered at the auction is an extremely rare erotic drawing from 1932, which comes from the collection of the important collector of surrealist art Jean Paul Kahn from Paris and was originally created for the Erotic Revue, led by painter Jindrich Styrsky. The starting price is EUR 50 000.

Another important lot is the masterpiece ON THE BANKS OF THE RIVER MARNE from 1895. This charming work was painted by the world-famous artist Frantisek Kupka and is a unique example of his early works. The painting’s starting price is EUR 152 000. Another exclusive lot is an abstract work on paper called Etude pour Quatre Histoires De Blanc Et De Noir. This masterpiece of Kupka’s dates from 1925 - 1926, when he was already fully engaged in abstract creation, and the starting price is set at EUR 24 000.

The November auction will also offer a number of high-quality works by a number of excellent painters of the last century from the famous collection of the well-known collectors Cyril and Bohuslav Dusek. These include Antonin Chittussi, Bedrich Havranek, Josef Navratil and Antonin Slavicek. The collection of paintings owned by the Dusek brothers has previously been described as the most beautiful private picture gallery of Czech painters of the 19th and early 20th centuries.

The auction will also include rare works by Josef Sima, a prominent figure of Czech 20th-century fine art. This is, for example, the exceptional LANDSCAPE from 1957. The uniqueness of this work is evidenced by its inclusion in an exhibition at the prestigious foreign gallery Paul Faccheti Paris. The starting price of this painting reflects its significance and is set at EUR 56 000.

Another important work by Josef Sima is the brilliantly executed painting COLD SUN (New York) from 1965. Professor Jaromir Zemina remarked: ‘The painting was created at a time when Sima created paintings that were amongst the most beautiful ones in his final creative period …’ The starting price is set at EUR 38 000.

The attention of collectors and investors will undoubtedly be also attracted by a number of additional unique works by artists including Jiri Georg Dokoupil, Bela Kolarova, Jiri Kolar, Joan Miro, Jan Zrzavy, Olbram Zoubek, Ludek Marold, Antonin Hudecek, Julius Marak, Karel Spillar, Frantisek Tichy, Emil Filla, Oldrich Blazicek, Frantisek Zenisek, Adolf Born, Milos Jiranek, Bedrich Feigl, Adriena Simotova, Kveta and Jitka Valova, Jiri Hilmar, Vladimir Boudnik, Magdalena Jetelova, Kristof Kintera, and many others.

 

EXHIBITION TIMES (VIEWING)

ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY IN EXPO 58 ART

Letenske sady 1500/80, Prague 7 (Czech Republic)

October 29—November 26, 2021: 10 AM—6 PM

November 27, 2021: 10 AM—1:30 PM

(including Saturdays, Sundays and holidays)

 

Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalogCharitativní aukceCharity auction

61: Josef Jíra | VelikonoceEaster

(1929 Turnov – 2005 Malá Skála)(1929 – 2005) Vyvolávací/Prodejní cena: 110.000 KčStarting/Selling price: 4 400 EUR Odhadní cena: 200.000 - 400.000 KčEstimate: 8 000 - 16 000 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

62: Josef Jíra | Krajina s vlakemLandscape with Train

(1929 Turnov – 2005 Malá Skála)(1929 – 2005) Vyvolávací/Prodejní cena: 75.000 KčStarting/Selling price: 3 000 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate: 4 000 - 6 000 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

63: Georges Kars | Jardin du Palais Saint-Pierre, Lyon (Zahrada paláce Saint-Pierre v Lyonu)Jardin du Palais Saint-Pierre, Lyon

(1882 Kralupy nad Vltavou – 1945 Ženeva)(1882 – 1945) Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 KčStarting/Selling price: 880 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 200 - 1 600 EUR
uhel na...
...
zobrazit detail show detail

64: Miloslav Holý | Viadukt v HlubočepíchViaduct in Hlubocepy

(1897 Praha – 1974 Praha)(1897 – 1974) Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 KčStarting/Selling price: 2 800 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate: 3 200 - 4 800 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

65: Vincenc Beneš | Český rájLandscape of the Bohemian Paradise Mountains

(1883 Lišice u Chlumce nad Cidlinou – 1979 Praha)(1883 – 1979) Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 KčStarting/Selling price: 2 800 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate: 3 200 - 4 000 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

66: František Kupka | Kompoziční náčrtComposition

(1871 Opočno – 1957 Puteaux, Francie)(1871– 1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 KčStarting/Selling price: 1 200 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate: 1 600 - 2 400 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

67: František Kupka | Figurální náčrty (Tančící páry)Figural Sketches (Dancing Couples)

(1871 Opočno – 1957 Puteaux, Francie)(1871 – 1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 KčStarting/Selling price: 1 400 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate: 1 600 - 2 400 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

68: František Kupka | Figurální náčrt (Muzikanti)Figural Sketch (Musicians)

(1871 Opočno – 1957 Puteaux, Francie)(1871 – 1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 KčStarting/Selling price: 2 000 EUR Odhadní cena: 70.000 – 100.000 KčEstimate: 2 800 - 4 000 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

69: František Kupka | Étude pour Quatre Histoires de Blanc et de NoirÉtude pour Quatre Histoires de Blanc et de Noir

(1871 Opočno – 1957 Puteaux, Francie) (1871 – 1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 600.000 KčStarting/Selling price: 24 000 EUR Odhadní cena: 800.000 - 1.200.000 KčEstimate: 32 000 - 48 000 EUR
kombinovaná...
gouache and...
zobrazit detail show detail

70: František Kupka | Na břehu MarnyOn the Banks of the River Marne

(1871 Opočno – 1957 Puteaux, Francie)(1871 – 1957) Vyvolávací/Prodejní cena: 3.800.000 KčStarting/Selling price: 152 000 EUR Odhadní cena: 7.000.000 - 10.000.000 KčEstimate: 280 000 - 400 000 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

71: František Drtikol | Symbolistní motivSymbolist Theme

(1883 Příbram – 1961 Praha)(1883 – 1961) Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 KčStarting/Selling price: 7 600 EUR Odhadní cena: 220.000 - 280.000 KčEstimate: 8 800 - 11 200 EUR
pastel,...
...
zobrazit detail show detail

72: Emil Artur Pittermann - Longen | Kytice ve vázeBouquet in a Vase

(1885 Pardubice – 1936 Benešov)(1885 – 1936) Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 KčStarting/Selling price: 1 400 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 2 000 - 2 800 EUR
olej na...
oil on board...
zobrazit detail show detail

73: Josef Lehoučka | Zátiší s vesmíremStill Life with Cosmos

(1923 Praha – 1999 Praha)(1923 – 1999) Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 KčStarting/Selling price: 880 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 200 - 1 600 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

74: Bedřich Feigl | Modlící se ŽidéPraying Jews

(1885 Praha – 1965 Londýn)(1885 – 1965) Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 KčStarting/Selling price: 1 400 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 2 000 - 2 800 EUR
kombinovaná...
gouache, ...
zobrazit detail show detail

75: Bedřich Feigl | Přístav v HamburkuThe Port of Hamburg

(1885 Praha – 1965 Londýn)(1885 – 1965) Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 KčStarting/Selling price: 1 520 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate: 1 600 - 2 400 EUR
kombinovaná...
mixed media...
zobrazit detail show detail

76: Alois Kohout (Lecoque) | Na Seině v PařížiOn the Seine in Paris

(1891 Praha – 1981 Los Angeles) (1891 – 1981) Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 KčStarting/Selling price: 1 520 EUR Odhadní cena: 40.000 - 50.000 KčEstimate: 1 600 - 2 000 EUR
olej na...
oil on panel...
zobrazit detail show detail

77: František Vojáček | Dívka v přístavuGirl in the Harbor

(1893 Praha – 1942 Mauthausen) (1893 – 1942) Vyvolávací/Prodejní cena: 55.000 KčStarting/Selling price: 2 200 EUR Odhadní cena: 70.000 – 100.000 KčEstimate: 2 800 - 4 000 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

78: František Hudeček | Tiché městoSilent City

(1909 Němčice – 1990 Praha)(1909 – 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 KčStarting/Selling price: 1 400 EUR Odhadní cena: 40.000 - 50.000 KčEstimate: 1 600 - 2 000 EUR
kombinovaná...
watercolour...
zobrazit detail show detail

79: Bohumír Matal | Bez názvu / AbstrakceUntitled

(1922 Brno – 1988 Doubravník) (1922 – 1988) Vyvolávací/Prodejní cena: 49.000 KčStarting/Selling price: 1 960 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2 400 - 3 200 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

80: Ota Janeček | DemagogDemagogue

(1919 Pardubice – 1996 Praha)(1919 – 1996) Vyvolávací/Prodejní cena: 75.000 KčStarting/Selling price: 3 000 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate: 3 200 - 4 800 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

81: Josef Istler | Bez názvu Untitled

(1919 Praha – 2000 Praha)(1919 – 2000) Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 KčStarting/Selling price: 1 520 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 2 000 - 2 800 EUR
olejová...
oil tempera...
zobrazit detail show detail

82: Vladimír Komárek | KvětináčeFlower Pots

(1928 Hořensko u Semil – 2002 Jilemnice)(1928 – 2002) Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1 600 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 2 000 - 2 800 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

83: Kamil Lhoták | Moteurs Zedel 1914Moteurs Zedel 1914

(1912 Praha – 1990 Praha)(1912 – 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 KčStarting/Selling price: 1 800 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 2 000 - 2 800 EUR
kombinovaná...

watercolor and ink on paper

...

zobrazit detail show detail

84: Kamil Lhoták | PřístavHarbor

(1912 Praha – 1990 Praha) (1912 – 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 KčStarting/Selling price: 800 EUR Odhadní cena: 25.000 – 35.000 KčEstimate: 1 000 - 1 400 EUR
akvarel na...
watercolor...
zobrazit detail show detail

85: Kamil Lhoták | StanA Tent

(1912 Praha – 1990 Praha)(1912 – 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 KčStarting/Selling price: 1 200 EUR Odhadní cena: 40.000 - 50.000 KčEstimate: 1 600 - 2 000 EUR
suchá jehla...
drypoint on...
zobrazit detail show detail

86: Kamil Lhoták | Ve skleníkuIn the Greenhouse

(1912 Praha – 1990 Praha)(1912 – 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 16.000 KčStarting/Selling price: 640 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate: 800 - 1 200 EUR
tuš na...
ink on paper...
zobrazit detail show detail

87: Kamil Lhoták | VlakA Train

(1912 Praha – 1990 Praha)(1912 – 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 10.000 KčStarting/Selling price: 400 EUR Odhadní cena: 12.000 - 18.000 KčEstimate: 480 - 720 EUR
tužka na...
pencil on...
zobrazit detail show detail

88: Kamil Lhoták | Young Lady M. H.Young Lady M. H.

(1912 Praha – 1990 Praha) (1912 – 1990) Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 KčStarting/Selling price: 600 EUR Odhadní cena: 18.000 - 25.000 KčEstimate: 720 - 1 000 EUR
kombinovaná...
watercolor...
zobrazit detail show detail

89: Běla Kolářová | Těžké rozhodováníDifficult Decision

(1923 Terezín – 2010 Praha)(1923 – 2010) Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 KčStarting/Selling price: 14 000 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate: 16 000 - 20 000 EUR
koláž a...
collage and...
zobrazit detail show detail

90: Běla Kolářová | HexagonHexagon

(1923 Terezín – 2010 Praha) (1923 – 2010) Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 KčStarting/Selling price: 14 000 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate: 16 000 - 20 000 EUR
koláž a...
collage and...
zobrazit detail show detail

Stránky