Položky charitativní aukce

Aukce v Mánesu Auction in Mánes - 28.10.2018

Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce, která se uskutečnila před zahájením samotné aukce, dne 28. října 2018 od 14 hodin ve velké výstavní síni Mánes v Praze. Charitativní aukce je ideální příležitost, jak spojit zájem o umění s pomocí konkrétním institucím. Aukční výtěžek bude v plné výši darován na podporu Nadačního fondu Filipa Venclíka,Domova sociální péče Hagibor a také na podporu Czech Nationat Trust. Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným.
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
 
Ke kladívkové ceně není účtována aukční přirážka.
 
NADAČNÍ FOND FILIPA VENCLÍKA (položky A, B)
Vlastimil Venclík je známý jako režisér a autor scénářů a divadelních her. V roce 1993, krátce po maturitě, zahynul jeho devatenáctiletý syn. Zastal se napadených lidí, a pak se sám stal cílem násilného útoku. Na jeho následky po dvanácti hodinách zemřel. Ten, koho se zastal, neprojevil ani tolik odvahy, aby přišel svědčit k soudu. Téma násilí a boje proti němu se stalo nejsilnějším motivem Vlastimila Venclíka. Založil proto Nadační fond Filipa Venclíka, který od roku 1999 spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí. Jeho cílem je finančně pomáhat obětem trestných činů.
 
DOMOV SOCIÁLNÍ PÉČE HAGIBOR (položky C, D, E, F,)
Domov sociální péče Hagibor vznikl jako projekt s posláním poskytovat velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích.
 
CZECH NATIONAL TRUST (položky G, H)
Czech National Trust přináší do České republiky novou šanci pro památky – funkční systém nestátní obnovy a správy historických památek. Vizí je celonárodní hnutí na záchranu kulturního dědictví, historických objektů, zahrad, přírodních a kulturních krajin pro příští generace – bez ohledu na jeho vlastnictví, zvyšování povědomí národa
o jejich kulturním dědictví, a získávání nových prostředků na jeho podporu a propagaci.
„Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví naší země. Vracíme život do míst, která tvoří naši národní identitu.“

Adolf Loos Apartment and Gallery also organized another charity auction. The full proceeds of the auction will be donated in support of the Filip Venclík Foundation, the Hagibor Social Care Home and the Czech National Trust.

Thank you all for your support and see next time at our auction.

Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalogAukceAuction

A: Dorota Sadovská | Drawing-pin N.26Drawing-pin N.26

(1973 Bratislava)(1973) Vydraženo:Sold: 6.000 Kč / 240 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 6.000 KčStarting/Selling price: 240 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

B: Petr Nikl | Bez názvu Untitled

(1960 Zlín)(1960) Vydraženo:Sold: 6.000 Kč / 240 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 3.000 KčStarting/Selling price: 120 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

C: Franz Xavier Kosler | Dívka z OrientuGirl from Orient

(1864 Vídeň – 1905 Syrakusy)(1864 – 1905) Vydraženo:Sold: 6.000 Kč / 240 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 6.000 KčStarting/Selling price: 240 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

D: Emil Orlik | Zatiší s ovocem na stoleStill Life with Fruit

(1870 Praha – 1933 Berlín)(1870 – 1933) Vydraženo:Sold: 4.000 Kč / 157 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 3.000 KčStarting/Selling price: 120 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

E: Jaroslav Róna | HarmonieHarmony

(1957 Praha)(1957) Vydraženo:Sold: 11.000 Kč / 430 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 4.000 KčStarting/Selling price: 160 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

F: Jan Dobrovský | Volyň – Severozápadní Ukrajina Volyň – Northwestern Ukraine

(1960 Praha)(1960) Vydraženo:Sold: 60.000 Kč / 2.350 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 10.000 Kč Starting/Selling price: 390 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

G: Jaroslav Veris | Surrealistická kompoziceSurrealistic Composition

(1900 Vsetín – 1983 Kutná Hora)(1900 – 1983) Vydraženo:Sold: 5.000 Kč / 196 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 5.000 KčStarting/Selling price: 200 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

H: Krištof Kintera | I don’t want to have problems!I don’t want to have problems!

(1973 Praha)(1973) Vydraženo:Sold: 10.000 Kč / 392 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 5.000 KčStarting/Selling price: 200 EUR
...
...
zobrazit detail show detail