Mezi dvěma světy: Židovští malíři v Bohemii

Tato publikace provádí životy několika znamenitých malířů židovského původu, kteří měli zásadní vliv na utváření moderního malířství v Bohemii a téměř v celé Evropě. Působili v uměleckých avantgardách, aktivně podporovali židovskou kulturu a pozvedli domácí uměleckou scénu na evropskou úroveň. Jedná se o mimořádně kvalitní autory, jmenovitě – Emil Orlik, Alfréd Justitz, Eugen von Kahler, Georges Kars, Bedřich Feigl, Maxim Kopf a Ludwig Blum. V úvodu je třeba uvést, že malíř Maxim Kopf nebyl židovského původu. Z přirozeného charakteru uměleckého prostředí předválečné doby vyplývá, že měl úzké vazby s židovskými umělci a intelektuály, proto je mu v publikaci věnováno čestné místo. Kniha obsahuje mimo jiné také text Daniela Merona, bývalého velvyslance Státu Izrael v České republice a Anny Azari současné velvyslankyně Státu Izrael v České republice.

 

Adolf Loos Apartment and Gallery vydává knižní novinku - Mezi dvěma světy: Židovští malíři v Bohemii
Autor: Vladimír Lekeš / Aneta Kopecká / Zdena Růžičková
Vydavatel: Adolf Loos Apartment and Gallery
Grafická úprava: Lenka Jasanská
Vydání: říjen 2021
Počet stran: 79
Distributor: Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Prodejní cena: 65 Kč vč.DPH + poštovné

Přijímáme objednávky na tel. čísle +420 728 882 236 nebo na E-mail: ruzickova@aloos.cz

Mezi dvěma světy: Židovští malíři v Bohemii