Jan Gemrot: Observace

Galerie ku příležitosti výstavy vydává novou knihu: Jan Gemrot – Observace, jejímž autorem je uznávaný znalec umění, historik a publicista PhDr. Karel Srp. Obrazově bohatá publikace sleduje jednotlivé cykly malíře od počátku jeho tvorby a dokumentuje jeho tvůrčí dráhu až do současnosti. Dvojjazyčný text (česky, anglicky).

 

Adolf Loos Apartment and Gallery vydává knižní novinku - Jan Gemrot: Observace
Autor: Karel Srp
Vydavatel: Adolf Loos Apartment and Gallery
Grafická úprava: Patrik Svoboda
Překlad: Radim Langer
Redakce textů: Eva Hrubá
Fotografie: Ota Palán
Vydání: červen 2022
Počet stran: 193
Distributor: Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Prodejní cena: 1490 Kč vč. DPH + poštovné

Přijímáme objednávky na tel. čísle +420 728 882 236 nebo na E-mail: ruzickova@aloos.cz

Jan Gemrot: Observace