František Kupka: Soupis olejomaleb

Společnost Adolf Loos Apartment and Gallery vydala v květnu 2016 ve spolupráci s rakouskou Národní galerií Belvedere, Národní galerií v Praze, držitelem autorských práv Františka Kupky francouzskou státní společností Adagp Paříž Soupis olejomaleb Františka Kupky. Objemná kniha, která představuje 340 malířových obrazů, je vyvrcholením dlouholetého badatelského zájmu galeristy Vladimíra Lekeše jako hlavního autora.

Tento jediný ucelený catalogue raisonné pomohl studentům, kunsthistorikům, galeristům, badatelům, obchodníkům s uměním i novinářům v jejich práci. Pomohl také laické veřejnosti, a zejména sběratelům, orientovat se v díle Františka Kupky a zásadním způsobem ochránit Kupkovo dílo před falzifikátory a tzv. „experty“.

František Kupka: Soupis olejomaleb
Autoři
: Vladimír Lekeš, Agnès Husslein-Arco, Ludmila Lekeš, Eliška Zlatohlávková
Vydavatel: Adolf Loos Apartment and Gallery
Grafická úprava: Lenka Jasanská
Vydání: květen 2016
Počet stran: 576
Distributor: Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1-Josefov
Knihu si můžete objednat na webu www.frankkupka.com.

Prodejní cena:
5000 Kč vč. DPH + poštovné

František Kupka: Soupis olejomaleb, Vladimír Lekeš, Soupis olejomaleb