Soupisy a monografie

Adolf Loos Apartment and Gallery ve spolupráci s renomovanými českými a zahraničními institucemi a subjekty připravuje monografii českých malířů židovského původu Mezi dvěma světy - Židovští malíři v Bohemii. Prosíme majitele o laskavé poskytnutí obrazů k vyfotografování a zhotovení textové dokumentace. Prosím kontaktujte nás zde.
 
Max Kopf (1892 - 1958)
Alfréd Justitz (1879 - 1934)
Emil Orlik (1870 - 1932)
Georges Kars (1882 - 1945)
Bedřich Feigl (1884 - 1965)
Ludwig Blum (1891 - 1975)
 
Naše společnost připravuje monografii umělců Skupiny Osma - Vincenc Beneš, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín (Coubine), Bohumil Kubišta, Willy Nowak, Emil Artur Pitterman, Antonín Procházka.
 
Děkujeme za pomoc a spolupráci!