Jan Zrzavý: Profil (Archanděl Gabriel)

vydraženo : 23. 3. 2011
cena: 3.245.000 Kč
1952
olej a tempera na dřevě
39,8 x 32,5 cm
signováno a datováno PN J. Z 52
(obraz je protiobrazem k obrazu Jana Zrzavého „Ověnčená hlava“)