9

Auction: 
20.10.2019
Author: 
Jaroslav Horejc
Roky: 
(1886 Praha – 1983 Praha)
Year: 
(1886 – 1983)
Název díla: 
Hlava dívky
Artwork: 
Head of Girl
Vyvolávací/Prodejní cena: 
50.000 Kč
Odhadní cena: 
60.000 – 70.000 Kč
Starting/Selling price: 
1 920 EUR
Estimate: 
2 310 – 2 690 EUR
Sold: 
65.000 Kč
bronz, mramorový sokl 
výška: 18,5 cm (se soklem 25 cm) 
signováno vpravo dole: Horejc
 
Provenience: soukromá sbírka, Vídeň 
 
Přiloženo potvrzení autenticity uznávaného experta doc. PhDr. Jiřího Šetlíka, CSc. 
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. 
bronze, marble plinth
height: 18,5 cm (with the plinth 25 cm)
signed lower right: Horejc
 
Provenance: private collection, Vienna
 
Confirmation of authenticity by a renowned expert Dr Jiri Setlik attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina.